Wp/taj/ललितपुर

< Wp‎ | taj
Wp > taj > ललितपुर

ललितपुर पहाडि जिल्ला हिन्ना। चु याम्बुला लो व्हाना मुला। चु प्रदेस नं. ३ रि मुला। चुला ल्हानान सा माबारगाङला चोर्से केर्से मुला। चुला छेत्रफल ३९६.८३ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ४५७,६०६ मुला।

ङोसेबा edit

तामाङ, बाइ थेन पहरिजुगु चु जिल्लाला रइथाने हिन्ना। तामाङगादे माबारगाङला चोरकेर मुला बिसाम बाइगादे सहर न्हाङरि ल़ानान मुला। पहरिला छ्याबासा बडिखेल हिन्ना। खास-बामान, मङगर, थारु, गुरुङ थेन मैथिलिजुगु चु जिल्लारि ल़ानान मुला।

ह्युलबा edit

चु जिल्लारि गोर ६ स्थानिय तहरि गोर १ महानगरपालिका (मनपा), गोर २ नगरपालिका (नपा) थेन गोर ३ गाउपालिका (गापा) मुला। मोकोन लासि चुरि ७१ वडा मुला।

ललितपुर जिल्लाला स्थानिय तहला संरचना edit

  • ललितपुर मनपा- चुरि वडा २९ मुला। चुला छेत्रफल ३६.१२ मुला बिसाम जनसङ्ख्या २८४,९२२ मुला। चुला सदरमुकाम ललितपुर हिन्ना। चुरि डाच्छाला ललितपुर उनपा थेन कार्यबिनायक नपा नोन मुला।* गोदावरि नपा- चुरि वडा १४ मुला। चुला छेत्रफल ९६.११ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ७८,३०१ मुला। चुला सदरमुकाम बज्रबराहि हिन्ना। चुरि डाच्छाला देबिचउर, गोदावरि नपा, बज्रबराहि नपा थेन कार्यबिनायक नपा नोन मुला।
  • महालछमि नपा- चुरि वडा १० मुला। चुला छेत्रफल २६.५१ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ६२,१७२ मुला। चुला सदरमुकाम महालछमि हिन्ना। चुरि डाच्छाला महालछमि नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
  • कोन्ज्योसोम गापा- चुरि वडा ५ मुला। चुला छेत्रफल ४४.१६ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ९,७०९ मुला। चुला सदरमुकाम चउघरे हिन्ना। चुरि डाच्छाला चउघरे, सङखु, दलचोकि, नल्लु थेन भारदेउ गाबिस नोन मुला।
  • बाग्मति गपा- चुरि वडा ७ मुला। चुला छेत्रफल १११.४९ मुला बिसाम जनसङ्ख्या १३,०४९ मुला। चुला सदरमुकाम भट्टेडाडा हिन्ना। चुरि डाच्छाला घुसेल, माल्टा, भट्टेडाडा, प्युटार, इकुडोल, आस्राङ थेन गिमदि गाबिस नोन मुला।
  • महाकाल गापा- चुरि वडा ६ मुला। चुला छेत्रफल ८२.४४ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ९,४५३ मुला। चुला सदरमुकाम गोटिखेल हिन्ना। चुरि डाच्छाला भुखेल, मानिखेल, गोटिखेल, कालेस्बर, चन्दनपुर थेन ठुलोदुर्लुङ गाविस नोन मुला।