Wp/taj/काठमाडौँ

< Wp‎ | taj
Wp > taj > काठमाडौँ

चु जिल्ला याम्बु ऩाङरि मुला। चु प्रदेस नं. ३ रि मुला। चुला ल्हानान सा याम्बु ऩाङरि मुला। चुला छेत्रफल ४०४.६१ मुला बिसाम जनसङ्ख्या १,७९९,२८८ मुला। याम्बु ऩाङरि कोर्बा ग्लाजुगु ल़ानान मुला।

ङोसेबा edit

बाइ थेन तामाङगादे चु जिल्लाला रइथाने हिन्ना। तामाङगादे पहाड व्हाना मुला बिसाम बाइगादे सहर न्हाङरि मुला। खास-बामान, मङगर, गुरुङ, लिम्बु, राइ, थारु, सेर्पा थेन तराइलाजुगु नोन चुरि ल़ानान मुला। चु राजधानि ताबासे मोकोन तामजुगु चुरि पाङबा लामुला।

चु जिल्लारि गोर ११ स्थानिय तहरि गोर १ महानगरपालिका थेन स्यान मोकोन नगरपालिका (नपा) हिन्ना। मोकोन लासि चुरि १३८ वडा मुला।

काठमाडौ जिल्लाला स्थानिय तहला संरचना edit

 1. काठमाडौँ मनापा- चुरि वडा ३२ मुला। चुला छेत्रफल ४९.४५ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ९७५,४५३ मुला। चुला सदरमुकाम काठमाडौँ हिन्ना। चुरि डाच्छाला काठमाडौँ महानगरपालिकाला मोकोन वडाजुगु मुला
 2. कागेस्वरि मनोहरा नपा- चुरि वडा १२ मुला। चुला छेत्रफल २७.३८ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ६०,२३७ मुला। चुला सदरमुकाम कागेस्वरि-मनोहरा हिन्ना। चुरि डाच्छाला कागेस्वरि-मनोहरा नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 3. किर्तिपुर नपा- चुरि वडा १० मुला। चुला छेत्रफल १४.७६ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ६५,६०२ मुला। चुला सदरमुकाम किर्तिपुर हिन्ना। चुरि डाच्छाला किर्तिपुर नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 4. टोखा नपा- चुरि वडा ११ मुला। चुला छेत्रफल १७.११ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ९९,०३२ मुला। चुला सदरमुकाम टोखा हिन्ना। चुरि डाच्छाला टोखा नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 5. गोकर्नेस्बर नपा- चुरि वडा ९ मुला। चुला छेत्रफल ५८.५० मुला बिसाम जनसङ्ख्या १०७,३५१ मुला। चुला सदरमुकाम् गोकर्नेस्बर हिन्ना। चुरि डाच्छाला गोकर्नेस्बर नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 6. चन्द्रागिरि नपा- चुरि वडा १५ मुला। चुला छेत्रफल ४३.९२ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ८५,१९८ मुला। चुला सदरमुकाम चन्द्रागिरि हिन्ना। चुरि डाच्छाला चन्द्रगिरि नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 7. तार्केस्वर नपा- चुरि वडा ११ मुला। चुला छेत्रफल ५४.९५ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ८१,४४३ मुला। चुला सदरमुकाम तार्केस्वर हिन्ना। चुरि डाच्छाला तार्केश्वर नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 8. दछिनकालि नपा- चुरि वडा ९ मुला। चुला छेत्रफल ४२.६८ मुला बिसाम जनसङ्ख्या २४,२९६ मुला। चुला सदरमुकाम दछिनकालि हिन्ना। चुरि डाच्छाला दछिनकालि नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 9. नागार्जुन नपा- चुरि वडा १० मुला। चुला छेत्रफल २९.८५ मुला बिसाम जनसङ्ख्या ६७,४२० मुला। चुला सदरमुकाम नागार्जुन हिन्ना। चुरि डाच्छाला नागार्जुन नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 10. बुढानिलकन्ठ नपा - चुरि वडा १३ मुला। चुला छेत्रफल ३४.८० मुला बिसाम जनसङ्ख्या १०७,९१८ मुला। चुला सदरमुकाम बुढानिलकन्ठ हिन्ना। चुरि डाच्छाला बुढानिलकन्ठ नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।
 1. सङखरापुर नपा- चुरि वडा ९ मुला। चुला छेत्रफल ६०.२१ मुला बिसाम जनसङ्ख्या २५,३३८ मुला। चुला सदरमुकाम सङखरापुर हिन्ना। चुरि डाच्छाला सङखरापुर नपाला मोकोन वडाजुगु मुला।

गेताङ edit

 • दिम खाङ
 • नोर खाङ
 • ह्रि खाङ
 • सेर खाङ
 • ठिम खाङ
 • रिम ठिम

ने सा edit

 • सिङ्गुन
 • खास्योर
 • साङ्गे तोप्लेङ
 • याङ्लेसो
 • दोर्जे नाल्ज्योर्मा