Wp/syl/ꠁꠟꠦꠇꠐꠤꠇꠞ ꠇꠣꠝ ꠇꠞ꠆ꠞꠣ

< Wp‎ | syl
Wp > syl > ꠁꠟꠦꠇꠐꠤꠇꠞ ꠇꠣꠝ ꠇꠞ꠆ꠞꠣ

w:WP:STUB ꠁ ꠙꠣꠔꠣ ꠁꠈꠣꠘ ꠀꠛꠧ ꠇꠥꠠꠤ ꠞꠂꠍꠦ ⁕ ꠈꠣꠟꠤ ꠝꠣꠔ ꠃꠑꠣꠘꠤꠞ ꠟꠣꠉꠤ ꠀꠞꠝ꠆ꠛ ꠇꠞꠣ ꠅꠁꠍꠦ ⁕ ꠁꠟꠣꠘ ꠀꠞꠅ ꠘꠄꠀ ꠇꠥꠠꠤꠘ꠆ꠔꠞ ꠙꠣꠔꠣꠁꠘ ꠖꠦꠈꠂꠘ ⁕ ꠁ ꠛꠦꠙꠣꠞꠦ ꠀꠙꠘꠣꠁꠘ꠆ꠔꠞ ꠇꠥꠘꠔꠣ ꠙꠥꠞꠣꠘꠤꠞ ꠕꠣꠇ꠆ꠟꠦ ꠟꠇ꠆ꠖꠤ ꠟꠦꠈꠤꠀ ꠙꠣꠔꠣ ꠁꠈꠣꠘ ꠀꠞꠧ ꠛꠟꠣꠁꠔꠣ ꠙꠣꠞꠂꠘ ⁕

ꠁꠟꠦꠇꠐꠤꠇꠞ ꠇꠣꠝ ꠇꠞ꠆ꠞꠣ

Wp/syl/ꠁꠟꠦꠇꠐꠤꠇꠞ ꠇꠣꠝ ꠇꠞ꠆ꠞꠣ
profession, job
Subclass ofskilled worker, tradesperson ꠟꠦꠈ
Field of this occupationelectrical installation ꠟꠦꠈ
Has listlist of electricians ꠟꠦꠈ
Male form of labelélectricien ꠟꠦꠈ
ISCO-88 occupation class7411, 7413 ꠟꠦꠈ
Merchant Category Code1731 ꠟꠦꠈ

ꠟꠇ edit

ꠀꠞꠧ ꠖꠦꠈꠂꠘ edit

ꠕꠥꠇꠣꠘꠤ edit

                   

  This is an open test wiki of the Wikimedia Incubator. You can search for other projects in Sylheti language: Sylheti Wikipedia · Sylheti Wiktionary · Sylheti Wikibooks · Sylheti Wikinews · Sylheti Wikiquote · Sylheti Wikivoyage · Sylheti Wikisource · Sylheti Wikiversity