Wp/ssf/flhuflhuq 正在洗(重疊,持續貌)

< Wp‎ | ssfWp > ssf > flhuflhuq 正在洗(重疊,持續貌)

flhuflhuq 正在洗(重疊,持續貌) 例句:flhuflhuq thithu sa hulus.

     他正在洗衣服。

例句:miaqawan thithu flhuflhuq sa hulus, mukaktuniza yaku flhuq.

     他還在洗衣當中,我已經洗完了。 

例句:ani thithu tu a makunanai, myaqawan thithu flhuflhuq sa hulus.

     他不能來,因為他正在洗衣中。 

例句:flhuflhuquan thithu sa baruku.

     他還在洗碗當中。 

例句:uka shawan thithu maqa flhuflhuquan sa hulus.

     他沒空,因為他還在洗衣中。