Wp/sms/Ǩiõllmäättlaž morfeeʹm

< Wp‎ | sms
Wp > sms > Ǩiõllmäättlaž morfeeʹm

Ǩiõllmäättlaž morfeeʹm čuäʹjat sääʹn ǩiõllmäättlaž miârkktõõzz.

morfeeʹm
Kooll kategoriaaʹjeLexical item, moneeʹm, emic unit Muuʹtt
TiõđsueʹrǧǧÅåʹbleǩmätt Muuʹtt

Ǩiõllmäättlaž morfeeʹm sääʹmǩiõlâstEdit

Sääʹmǩiõlâst ǩiõllmäättlaž morfeeʹm lie nellj: soojtemǩeäjjõõzz, tiõđ, jååđtõõǥǥ da õhttõspartikkel (kliitt).

SoojtemǩeäjjõõzzEdit

Soojtemǩeäjjõs čuäʹjat substantiivi sââʹjjååʹbleǩ leʹbe viiʹrbi personååʹbleǩ: veeʹrbest vueʹlǧǧeem soojtemǩeäjjõs lij -m, kååʹtt lij vuõssmõs persoon õõutilååǥǥ ǩeäjjõs.

TiõđEdit

Tiõtt čuäʹjat meäʹr leʹbe äiʹǧǧååʹbleǩ: substantiivâst saaʹnid -i- lij määŋgailååǥǥ tiõtt.

JååđtõõǥǥEdit

Jååđtõk ââʹnet ǥu haaʹleet muʹtted sääʹn jeeʹresnallšeeʹmen: veeʹrbest vueʹljškueʹtted -škueʹtt- lij inkoatiivlaž jååđtõk.

ÕhttõspartikkelEdit

Õhttõspartikkel leʹbe klitt lij čõnnum morfeeʹm, koon lij pâi hoʹzjeeʹnsääʹnn da koin vuäitt muʹtted sääʹn leʹbe ciâlkki luând leʹbe fokuuzz: adveeʹrbest tõʹst-i tõʹst lij hoʹzjeeʹnsääʹnn da -i lij raaveei õhttõspartikkel.

KääivEdit