Wp/sjd/Ма̄нн

< Wp‎ | sjd
Wp > sjd > Ма̄нн

Ма̄нн лӣ а̄ййк ме̄ррь. Ыгесьт лӣ 12 ма̄н, ма̄нэсьт лӣ кэскэсьт 28 (февралесьт) я 31 пе̄йв.

Ма̄н нэ̄ммEdit

А̄рркъесь нэ̄мм О̄ллмэ нэ̄мм
1 Январь (январьма̄нн) О̄дтыгьма̄нн (о̄дтыгкь ма̄нн)
2 Февраль (февральма̄нн) По̄рркма̄нн (по̄ррк ма̄нн)
3 Ма̄рт (ма̄ртма̄нн) Нюххчма̄нн (нюххч ма̄нн)
4 Апрель (апрельма̄нн) Вӯзьма̄нн
Кӯньтхе̄мьманн
Вӯзь кӯннҍтэм ма̄нн
5 Ма̄й (ма̄йма̄нн) Кыдтма̄нн (кыдт ма̄нн)
6 Июнь (июньма̄нн) Ке̄ссьма̄нн (ке̄ссь ма̄нн)
7 Июль (июльма̄нн) Ко̄ссэмма̄нн
Сӯйнкоссэма̄нн
Сӯйнма̄нн (сӯййн ма̄нн)
8 А̄вгуст (а̄вгустма̄нн) Поаррькма̄нн (поаррьк ма̄нн)
9 Сентябрь (сентябрьма̄нн) Чеххчма̄нн (че̄ххч ма̄нн)
10 Октябрь (октябрьма̄нн) Рэ̄гкэмма̄нн (рэгкэм ма̄нн)
Пӯдзэтҍ рэгка̄м ма̄нн
11 Ноябрь (ноябрьма̄нн) Ӣӈӈма̄нн (ӣӈӈ ма̄ӈӈ)
Ча̄зь ӣӈӈлуввэм ма̄нн
12 Декабрь (декабрьма̄нн) Та̄лльвма̄нн
Коамм ый ма̄нн