Wp/shi/Tasna Tamzwarut

< Wp‎ | shiWp > shi > Tasna Tamzwarut
BRRK DAR WIKIPIDYA
Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin:
Asamu adrfi nna iẓḍar kraygat yan gitnɣ ad gi-s yara, Ɣil-ad, llan gi-s 1 190 imgradn s Taclḥit, nra uggar
ISKKILN IMAZIƔN
A B G D E F K H Ɛ X Q I J L M N U R Ɣ S C T W Y Z
AmzruyAsmrsliminagnAmsawal


Amgrad n ɣassa

Iḍbibn ar skarn manik bac ad awsn i willi hrcnin s tmaḍunt ad

Aṭṭan n kurunafirus 2019 (s tnglizt: Coronavirus Disease 2019); asgzl nns: COVID-19 /kuvid-19/, iga yat tmaḍunt ittɣmmamn ar gis israg ufirus n kuṛuna nna iggʷran is ittyafa. Afirus ad d tmaḍunt ad ur yadlli ttussann dar ufgan dat ad d yuman usuḍṛeṛ nnsn ɣ tsga n Wuhan ɣ tmazirt n Cinwa ɣ wayyur n Dujanbir n usggʷass 2019, isrg ilmma ɣ yiriḍi n kurunavirus 2019—20.

Zɣ tmitar nna s bahra tettuwssan tmaḍunt n kurunavirus 2019 gant kuẓt, ar nttafa: tirɣi, tusut, izwan, aṭṭan n yixf, timri n wunfus. Ilin kra n imuḍan ar darsn ttumanent kra n tmita yaḍn zun-d igẓaẓn n tzlmin, aṛmay, iḍn n ugayyu, abzag n taqqayt d umɣlil. timitar ad akkʷ ar-d ttumanent imik s imik, gr smmus ar kkuẓ d mraw wussan. Kra zɣ middn ar tn-ittaɣ waṭṭan min ad si-s syafan ula umanent fllasn tmitar-nns, middn-a akkʷ, amata gisn (attay n 80%) ar ttjjin min ad ḍfrn kra n usafar iẓlin. Yan zɣ sḍis (1/6) n mddn ar fllasn ttumanet kra n tmitar bahra hrcnin zun-d timri n usunfs.

Middn wssrnin d willi dar llant tmukrisin tidwsanin (timukrisin n wul, aṭṭan n uskkʷaṛ, ...) llan ɣ imizi n wad tn-yaɣ waṭṭan n kurunavirus uggar n wiyyaḍ. (Ɣr uggar...)


Tawlaft n ɣassa


Tighremt, Agadir, Region Souss-Massa-Draa.jpg
Tizurgan yan udwar ig iɣrm iwala i taqbilt n Ida Ugniḍif


Lqist n ɣassa

Ɣ yat tagant, ɣ llan kigan n imudar, izdɣ yan illu igan murran icqqan d yan ugḍiḍ igan igzi icṭrn. Kraygat yan gisn ar inttl masd nttan ad igan agllid n tagant. Yan wass inna illu i wugḍiḍ : " Swingmɣ ɣ yat tɣarast wanna s tt iskrn, nttan ar ad ig agllid... "

Isqsa t ugḍiḍ : Mamnk ad tga tɣarast ad ? Wanna iswan kigan n waman nttan ara-t ig. Mac manza za aman ad ?

Ddun ssntin asnubbc ar ttllin s waman aylliɣ-nn ufan yan yill. Agḍiḍ nttan issn is ar izzigiz yill d is ar ittddu d ar-d iffal idɣarn ganin ayyarn. Isawl ugḍiḍ : " smaqql, llan ɣid kigan d waman, kyyin ar ad izwur ad tn tsut acku kyyin ad imqqurn ! "

Iddm y'illu tazllumt nns ar issa, agḍiḍ nttan issn ma'y isker, iskkus ɣ usklu ar-d ittini : " Aywak ay illu...ayhayya nnk ẓḍarɣ ad suɣ uggar n ɣanck nna ! "

Illu ar issa ar daɣ issa, iɣal ukan ar issa. " Mac, yini yas ugḍiḍ, kyyin ur a tssat...Hann aman ar d aqqlayn ! "

Illu ar ukan sul issa, mac iggummi ma isnfisil acku aman n yill ar d ukan aqqlayn, is akk irmi ur yad iẓḍar i yat...Agḍiḍ ar ittqql aylliɣ snfln waman n yill...Tizi lliɣ a tturrayn ar ffaln idɣarn ganin ayyarn.

Agḍiḍ ar iskar is a issa, aylliɣ kullu ddan waman, issumtn umlal, iddu dar illu inna y'as : " Tẓṛit mad uwiɣ ?! "

S tigzi nns as iga ugḍiḍ agllid n tagant, agllid nns n kraygat ass. (Ɣr uggar...)


Aẓawan

File:Ɛica Maya.png
Tanaẓuṛt Ɛica Maya

Taskkurt n Umm rrbiɛ nɣ Ɛica Maya, tga yat tanaẓuṛt bahra ittyussan g Lmɣrib ula brra ns. Tga Ɛica Maya utt tmazirt n waṭlas, ilin dars tugt n tissfifin g igr n uẓawan d taẓuṛi zund asaru n "Tamawayt" g tbadut tamaziɣt.
... Ɣṛ uggar ...


Tazwurt

Tga Wikipidya yat tasanayt nɣd asamu amuṭṭun igan ilelli nɣ aḥuṛṛi illan s ɣaydd n tutlayin, tettuyskat d tettuyɛdal fad ad tg yat twuri n umyawas innurẓmn i kraygat yan, xdmn gis agudi n imaratn nna gis ittaran bla ad gis rbḥn nɣ ad gis amẓn tiɣrad, s uwttas ad tg tussna yat tɣawsa igan fabur ur iqqan ad dars yili atig d kraygat yan dars azrf ad iɣr d ad yaqqra ɣayli ittiri.

Tga Wikipidya yat zɣ iɣbula n lmɛlumat nna akk imqqurn d nna akk ittuyssan ɣ umaḍal ɣammas n wantirnit, d nttat yat zɣ smuss d mraw isitn lli d tkkan middn bzaf s tṣnif lli tskr Aliska ɣ wayyur n yunyu 2020. Ar takka tasanayt ad yan lmuḥtawa igan fabur d blan licharat. Tumẓ tt timrslt n Wikimidya d nttat ad sis itklfn, tga timrslt ad yat tamaddast ur igi awttas nns iqariḍn, art tmwaln middn ɣar s tiwisi d tabarruɛat.

Ɣilad, Wikipidya n Taclḥit llan gis:
1 190
Imgradn
63
Middn ad gis ixdmn


Tiwisi

Ku yan iẓḍar ad irnu ku tikkelt tumayt, iqqan-d ad yili uzrak n ilugan; amedya: asselken n tumayt neɣ asidmer i imegraden.

Llant kigan n tasniwin n twisi, lumen afad ad nesnulfu amegrad, ad nsenfel tasna neɣ ad nesres tugna. Teẓḍarem ad tsersem aseqsi.

Awsat ɣ usbuɣlu nns, mac ad ur trnum imgradn imaynutn ! sbuɣluyat zwar wida llanin, bac ad anɣ ssnṣbn ayt wikimidya asnfaṛ yili d wikibidya tunṣibt.


Tutlayt

Asgzl g tutlat tamaziɣt :

 • Asinag agldan n tussna tamaziɣt : SGSM
 • Asinan amaziɣ : SM
 • Asira anamur n tanfrut tadusant n isadurn : SNNDS
 • َAgraw amaḍlan amaziɣ : GMM


Nnan willi zrinin...

 • Riɣ tamɣra macc kṣuḍɣ sg iyyḍan
 • Aẓru ẓṛḍɣt, tacicawt ur tt-uteɣ
 • Yan iran tammnt, iṣber i iɣbbaynn n tizzwa
 • Yuf gar imnsi gar awal
 • Tgust itutn ɣ umlal ur a-tkay
 • Kra trit ila ɣ ddunit abla lhna
 • Tiddukla zund aɣaras, iɣ gis ibbi uḍar ar gis tmray tuga
 • Yugr imi nns imi n tgmmi nns
 • Inna-d ur tkki tngult ikk-tt-id uzgen nnes ... (Ɣr uggar...)Awsat ɣ Wikipidya taclḥit

Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit afad ad ikcm usnfar ad ɣ Wikipidya, Ɣid a ɣ tẓḍarm ad trnum kra n umgrad amaynu, arayat aynna mi tẓḍarm bac ad igutn imgradn s tutlayt Taclḥit. Wikipedia help.png Iɣ tḥtajjat tiwisi ɣ tirra n imgradn, tzḍart ad-nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.
Wikipidya iga yan ɣ isnfarn n Timrslt n Wikimidya, ilin daɣ kra n isnfarn yaḍn n tmrslt ad zun d: