Wp/sgj/हिन्दी भाषा

< Wp‎ | sgj
Wp > sgj > हिन्दी भाषा
Template:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/rowTemplate:Infobox/row

Template:Main other

हिन्दी
Template:Wp/sgj/Lang वा मानक हिन्दी
Hindī or Mānak Hindī
Script error: No such module "InfoboxImage".
देवनागरी लिपिमी लेखियाः हिन्दी
उच्चारण Template:Wp/sgj/IPA-hi
मातृभाषी भारत
दक्षिण अफ्रिकाआ केइ विशेष समुदायअनमी, नेपाल
Template:Longitem Template:Wp/sgj/Sigfig मिलियन[1]Template:Main otherTemplate:Infobox language/ref
Template:Longitem
Template:Longitem देवनागरी (ब्राह्मिक)
हिन्दी ब्रेल
Template:Longitem हस्ताक्षरित हिन्दी
आधिकारिक स्थिति
Template:Longitem Template:Wp/sgj/Flag[3]
Template:Wp/sgj/Flag
नियमन निकाय केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय[4]
भाषा सङ्केतअन
Template:Nowrap hi
Template:Nowrap hin
Template:Nowrap hin
Template:Longitem Template:Infobox language/linguistlist
  Template:Infobox language/linguistlist

हिन्दी भारतका संविधान अन्सारअ भारतको पैल्लो राष्ट्र भाषा हो रे यो भाषा भारतका बहुसंख्यक जनता प्रयोग अद्द्या भाषा लै हो। हिन्दी मुख्य रूपले उत्तर तथा मध्य भारतका भूभागअनमी बोलिन्छे। सन् २६ जनवरी १९६५ मी हिन्दीलाइ भारतका आधिकारिक भाषाको मान्यता दिइयाः थ्यो।

चिनियाँ पछा हिन्दी विश्वमी सबहै बढ्ता मान्सुअन बठेइ मातृभाषाका रूपमी बोलीनेइ भाषा हो। भारत तथा और देशमी ६० करोड (६०० मिलियन) है बढ्ता मान्सुअन हिन्दी प्रयोग अद्दान। फिजी, मौरिशस, गुयाना, तथा सुरिनामका भौत जनता दैनिक रूपमी हिन्दी प्रयोग अद्दान।

भाषाविदअन हिन्दी तथा उर्दू भाषालाइ यकै भाषा माण्णान। हिन्दी देवनागरी लिपिमी लेखिन्छे तथा शब्दावलि मी भौत मात्रामी संस्कृत भाषाबठेइ आयाः आँखर छन। उर्दू नास्तालिक लिपिमी लेखिन्छे रे यैकि शब्दावलि मी जेसा जसा फारसि तथा अरबि भाषाअनको प्रभाव धेकीन्छ। व्याकरणका दृष्टिकोणले उर्दू तथा हिन्दी मी लगभग शत-प्रतिशत समानता छन् - केवल कसै खास क्षेत्रमी शब्दावलिका श्रोतका हिसाबले फरक पायीन्छ। उर्दूमी केयि खास उच्चारण अरबि तथा फारसिबठेइ लिइयाः हनाले फारसि तथा अरबिका केयि व्याकरणीय संरचना लै उर्दूमी प्रयोग हनान।

व्युत्पत्ति

edit

हिन्दी आँखर को प्रयोग मूल रूप मी सिन्धु-गङ्गा का मैदानि इलाका मी रन्या मान्सअन लाइ बोलौनाइ अरियाः थ्यो। यो आँखर पुरातन फारसि का Template:Wp/sgj/Lang Hindī (इरानि फारसि उच्चारण: Hendi) बठेइ आयाः हो, जै को माने "हिन्द (भारत) का या भारत सित सम्बन्ध राख्द्या" भँण्ण्या हन्छ।[6]

पैली का और नाउँ हिन्दवी (Hindavī ) या हिन्दुई (Hinduī) (Template:Wp/sgj/Lang-fa "का या हिन्दु/भारतीय मान्स सित सम्बन्ध राख्द्या") लै कभै काइ प्रयोग मी थ्या, उदाहरण खिलाइ अमीर खुसरो का साहित्य मी।[7][8]

  1. BBC: A Guide to Urdu
  2. 2.0 2.1 Template:Wp/sgj/ELL2
  3. Template:Wp/sgj/Cite web
  4. Template:Wp/sgj/Cite web
  5. Template:Glottolog
  6. Template:Wp/sgj/Cite book
  7. Template:Wp/sgj/Cite webTemplate:Wp/sgj/Dead link
  8. Template:Wp/sgj/Cite book