Wp/sgh/Dowūd

< Wp‎ | sgh
Wp > sgh > Dowūd
     

Dowūd - nomdortarin Yisroyīl potx̌o, yu yīw az nivišīǰeni Zabūr vud. Dowūd fuk waxt kux̌ix̌ ču ukmi Xuδoy iǰro kix̌t. Payɣambaren-en pex̌gūyi čūd idi yik-u Xuδoy nix̌ůnčūɣ̌ǰ odam ta az Dowūd awlod-and sůůd. Yeso daδ aqůni-yaϑ wi awlod vud. Di ǰat wi Inǰil-and yi čand tov Dowūd puc lůven.

Dowūd.