Wp/sel/Шандпот

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Шандпот

Шанд пот (ну́челд) - варӷ ну́челд, му́нтэл по̄дэп малта̄рнат.Edit

 
нучелдэл Ка́дэлика

Хелал ҷвэҷэутэ на нучелдэп нӯльчешпадэт, ундо мэнэпарэл ӄандарлаӷэт арӄ таре ай мэнэпарэл параӷэт.

Шанд подэп Ружбаӷэт, нучелдэл Ка́дэликап умдэлҗле чвэдэшпадэт оӄӄорни̇.

Шандпот нучелд угот и̇рEdit

Ӄонҗэрбэл пуж̇, ӄай ми̇ Угол Чумэлӄуланан Шанд пот чат а̄ ӄамҗле тӓнуаут. Ундо на нучелд арӄ ҷаҷҷэӷэл тамдырланан э̄ҳа.