Wp/sel/Чоб (тёпс)

< Wp‎ | sel
(Redirected from Wp/sel/Чоб (тепс))
Wp > sel > Чоб (тёпс)

Тёпс (шё̄ш.), чоб (чум.), зы́бка (руж.).

Шё̄шӄуй таре̄дык

edit

На а̄мдынди̇ тёпс э̄я. Тёпсыӷыт кыба́ка кыба́йчэ (эльма̄д) а̄мда. Эльма́д ляӈга́зэ ляӈге́тта. Тёпсып муге́т ке́мдызэ сӧ̄ткват. Вес тивга́лк сӧ̄ткват. Ого́т шёшӄула тёпслап тве́ӷындо ме̄шпызат. Ни̇льди эльма̄д тёпсыӷыт а̄мда. На лыпра́л нэ́га э́я.

 
Ни̇льди эльма̄д тёпсыӷыт а̄мда. На лыпра́л нэ́га э́я./Ныльҗи́ эльма́д чобо́гэт а́мда. На лыпра́л нэ́га э̄я.

Чумэлҗяре́

edit

На а́мдэбэл чоб э̄я. Чобо́гэт кыба́ кыба́ҷэ (эльма́д) а́мда. На а́мдэбэл чоб э̄я. Эльма́д лянга́ӽе ха́нҗэрна. Чо́боп муге́т ке́мди̇ӽе фӧ́ткват. Вес чевга́лк фӧ́ткват. Уго́т чумэлӷу́ла чо́блап тве́утэ ме́шпыӽат.