Wp/sel/Кове

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Кове

Ко́ве (ара́б. قهوة‎ [qahwa/gahfa], руж. "кофе" э̄җ таэ) — ко́велпо̄т на́тӄэлбэл о́ллат пӧ́тпэл ӱт э̄я.  Умби́ ко́чек ӄу́ла ка́жнэлчелдо́ӷэт ко́веп ӧдӷумба́дэт.

И̇р

edit

Уго́т чу́мэлӷу́ланан ко́ве ча́ӈгуҳа, ако̄ нӓ́ӄӄэлпеле́каутэ та́вэндэлӷу́ла ко́вел о́ллап та̄дэрэмба́дэт.

Хиби́рт ӄвэй, о́ӄӄэрба̄р ко́веп 8 тонпо́тӄэт ара́бӷу́ла ме̄льчеҳа́дэт. Та пора́ӷэт оӄӄорни̇ ӄу́ла ако̄ аҳа́и́ттэрбэл ко́вел о́ллап амгумба́дэт. Каче́ Ӓ̄мен ӄа̄дэрӷэт оӄӄэрба́р чаӷ ко́вел ӱтэп ме́мбадэт.

Ти̇ ко́велпо̄ 65 кола́молаӷэт орве́шпа, умби́ ӧ́тӱрре́җендэлко́ве - ха̄л ӧ́дэндэл ко́вел ӱ́дэт тӯб э̄я.