Wp/rki/JavaScript

< Wp‎ | rki
Wp > rki > JavaScript

JavaScript ရေ high-level, dynamic, untyped နန့် interpret လုပ်ရေ ပရိုဂရမ်မင်းဘာသာရပ် တစ်မျိုးဖြစ်ရေ။ HTML, စီအက်စ်အက်စ် (CSS) နန့် Javascript ရို့ရေ ယခုခေတ် World Wide Web ဧ အသုံးတိဆုံးရေ အတွင်းကျဆုံး နည်းပညာတိဖြစ်ပြီး၊ Website အတိစုတွင်အသုံးပြုထားပြီး၊ ယခုခေတ် Web Browser အားလုံးရေ အထောက်အပံ့ပီးထားရေ။ Javascript ရေ အော့ဗ်ဂျက် အိုရီယင့်တက် ပရိုဂရမ်းမင်း (OOP)၊ Imperative နန့် Functional programming ရို့ကို အထောက့်အပံ့ပြုလုပ်ပီးရေ။ စာတိ၊ Array တိ၊ နိ့စွဲတိနန့် regular expression ရို့အတွက် API (Application Programming Interface) ရို့ပါဟိပြီးဖြစ်ရေ။ ယကေလည်း Input/Output (I/O) လုပ်ဆောင်ချက်တိဖြစ်ရေ networking, storage သို့မဟုတ် GUI နန့်ပတ်သက်ရေ လုပ်ဆောင်ချက်တိအတွက် Javascript ရေ သူကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်နီရေ computer/server အပေါ်တွင်မှီခိုထားရေ။

Javascript နန့် Java ရေ အမည်ကအစ တူညီချက်တိဟိရေလည်း Javascript ရေ Java programming language မဟုတ်သလို တီထွင်ဖန်တီးရီးသားသူလဲမတူပါ။ တူညီချက်တိမှာ ဘာသာရပ်အမည်၊ ရီးနည်း (Syntax)၊ နန့် standard libraries တိဖြစ်ရေလဲ ထိုဘာသာရပ်နှစ်မျိုးမှာ ဒီဇိုင်းမတူညီပေ။

JavaScript ရေ Web Programming Language တစ်ခုပင်ဖြစ်ရေ။ C, C++,C#,Php တိကဲ့သို့မဟုတ် ယေဘုယအားဖြင့် browser ထဲ၌သာအလုပ်လုပ်ရေ Programming Language ဖြစ်ရေ။ JavaScript ကို HTML ဖိုင်ထဲတွင်တိုက်ရိုက်ရီးသားနိုင်သည့်အပြင် .JS ဖိုင်ဖြင့်သီးသန့်ရီးသားနိုင်ရေ။ JavaScript ကို ရီးသားရန် Notepad , Text Document ကဲ့သို့ Text file တိဖြင့်အလွယ်တကူရီးသားနိုင်ပေရေ။ Web Programming Language အဖြစ်သာရပ်တည်ခရေ JavaScript ရေဂနိခေတ်တွင် စက်ရုပ်တိအတွင်း၌ပင် ရီးသားအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ရေ။

ကိုးကား

edit