Wp/rki/ရခိုင်ရာဇဝင်ဘွဲ့

< Wp‎ | rki
Wp > rki > ရခိုင်ရာဇဝင်ဘွဲ့

ရခိုင်ရာဇဝင်ဘွဲ့ edit

(ရက္ခမဏ္ဍိုင်သာစွလေလင်္ကာ)

(၁) အိုလေပြည်သူ၊ အိုလူများတို့၊ ရွှေနားခံခံ၊ သာစွသံဖြင့်၊ တျံတျံရင်ကျူး ပကတူးက၊ ဝမ်းနူးစဖွယ်၊ နိဒါန်း ယွယ်ပိမ့်၊ မည်ရဘဒ္ဒ၊ ဤကပ်မဝယ်၊ ငါးဝသျှင်နည်း၊ ပွင့်မည်ချည်းတွင်၊ ကျော်သည့်သုန်းဝှန်၊ ကကုသန်က၊ သျှင်မွန်ကောဏ ကဿပဟု၊ ဂေါတမမည်၊ ထွဋ်ဘုန်းစည်တို့၊ ကြည်ကြည်မိန့်ခွန်း၊ ဗျာဒိတ်ညွှန်းသည်၊ တောင်ကျွန်းမဏ္ဍိုင်..ရခိုင်သာယောင့်၏ သာယာစွလေ—သာစွလေ.. ရခိုင်သားလေ သာစွလေ..။

(၂) ညွန်းသည့်ဗျာဒိတ် ၊ လေးရပ်ဟိတ်ကြောင့်၊ နိမိဉတ္တ၊ ဓညဝတီ၊ ပြည်သိင်္ဂဟု၊ ကျူးချီးလျှောက်ပတ်၊ တို့ ပြည်မြတ်ကား၊ ခွတ်မွတ်ရီနံ (ရေငံ) တရံမဟိ၊ နတ်ဘုန်းဟိလျှင်၊ သာယိသာယာ၊ ဝပြောစွာ၏၊ ခါခါစွေကြိုး၊ ရွှေငွေမိုးလည်း၊ ဖြိုးဖြိုးသွန်းချ၊ ရွာနေကျကြောင့်၊ သုံးဝကပ်ဘေး။ မကပ်ဝေးသည်၊ ချမ်းဇောမဏ္ဍိုင် .. ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ ..။ ရခိုင်သားလေ သာစွလေ။

(၃) ဝေးသည်မကပ်၊ ဘေးမျိုးလွတ်သား၊ အောင်ရပ် (တောင်ရပ်)၊ မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်ဝယ်၊ ယှဉ်ပြိုင်စီးကျ၊ ကစ္နြွပ လျှင်၊ မြစ်မနဒီ၊ ဖြာဉီးချီသား၊ သိဂီ င်္အောင်မျိုး၊ သတိမြို့သို့၊ နှစ်လို့သာစွ၊ မြို့ဓညကို၊ သကျနွယ်ဖွား၊ သက်မသားဟု၊ အဇ၏ုန္နသွေး၊ ဆင်းငြိမ့်လေးလျှင်၊ ရန်ဘေးလှည်ချိုး၊ ထီးနန်းပျိုးသည်၊ သောင်မိုး မဏ္ဍိုင် ..ရခိုင်သားယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ၊ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၄) ပျိုးသည်ထီးနန်း။ ဘေးပျိုးထွန်းလျှက်၊ ဘုန်းပန်းပွင့်လင်း၊ ထိုသည်မင်းမှ၊ ဆင်းသက်ငါးဆယ်၊ လေးဖက်ကွယ်က၊ နေနွယ်ရင်းချာ၊ ကံရာဇာလျှင်၊ ပဉ္စနာရီ ၊ နတ်ဒေဝီနှင့်၊ တိမ်နီမြင့်ဆောင်း ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းဝယ်၊ မြို့ကောင်းတည်ခဲ့၊ ရန်ချိုးဖဲ့၍၊ နှစ်ဆယ့်လေးနှစ် စိုးသည်ဖြစ်မှ၊ စွန့်ပစ် ရှောင်သွေ၊ မြို့ရှာဖွေသည်။ သပြေ မဏ္ဍိုင် .. ရခိုင်သာယောင့်၊ သာစွလေ- သာစွလေ၊ ရခိုင်သားလေ သာစွလေ---။ ။

(၅) ဖွေသည် မြို့ရွာ၊ လားတုံခါ၌၊ သိမ်ရာသမုတ်၊ သီရိဂုတ်ကို၊ ကြိုးကုတ်မြို့တည်၊ မဖြစ်သည်ကြောင့်၊ ရွှေရည်လျှံဝင်း၊ ရှေးရှေးမင်းတို့၊ စံရင်းဌာန၊ မြို့ဓညကို၊ သက္ကပြည်ညွန်၊ တည်လတ်ပြန်မှ။ သားမွန်မြေးညေ‡ာက်၊ စဉ်မဖောက်ဘဲ၊ ရှစ်ယောက်နှစ်ကျိပ်၊ စောရန်နှိပ်တို့၊ ဘုန်းရိပ်ဝင်းဝင်း၊ တေဇာလင်း သည်၊ သောင်းတွင်း မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာစွလေ-သာစွလေ့ ..။ ရခိုင်သားလေသစွလေ။

(၆) လင်းသည်တေဇာ၊ လူ့ထိပ်ချာတို့။ ကွယ်ခါပြီးမှ၊ မြို့ဓညဝယ်၊ စန္ဒသူရိယာ၊ မင်းသဒြွါဟု၊ ရာဇာဘုန်းမြတ်၏ သမုန်နတ်လျှင်၊ စောမွန်ဘုန်းဟိ၊ မြတ်မုနိကို၊ ကြီးဘိတေဇော်၊ ရုပ်ရှင်တော်ကို၊ ဝှန်ကျော်ထုတ်ချောက်၊ ဘဝဂ်ရောက်မျှ၊ သွန်းမြောက်လေငြား၊ ပူဇော်ထားသော်၊ သုံးပါးနတ်လူ၊ ကိုးရာမူသည်၊ ဇမ္ဗူ မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သားယောင့်၊ သာစွလေ၊ သာစွလေ။ ။ ရခိုင်သားလေ သာစွလေ။

(၇) မူသည်ကိုးရာ၊ ရှင်မဟာကို၊ သွန်းကာတည်ငြား၊ ထိုမင်းသား၏၊ တစ်ပါးဆက်မ၊ သူရိယဟု၊ တွင်ကြသည်ချည်း။ စောရန်ထည်းတို့၊ ပဉ်းဗီသတ်မှတ်၁၁၁၁ ၊ လွန်ကြလတ်သော်၊ မင်းမတ်ရံဖျား၊ စန္ဒရားလျှင်း၊ ခွာငြားရှောင်လွှင့်၊ ကံသုံးဆယ့်ဝယ်၊ ထီးဖွင့်တစ်နှစ်၊ စံမဖြစ်က၊ တလှစ်စွန့်ကာ၊ မြို့နန်းရှာသည်၊ ပြည်မ မဏ္ဍိုင် .. ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ။ ။ ရခိုင်သားလေ၊ သာစွလေ။ ။

(၈) ရှာသည်မြို့နန်း၊ စောရန်လွန်းကား၊ ပြည်ည ̧န်းကြည်ဖြူ၂၂၂၂ ၊ သိကြားကူ၍၊ ဝှန်ဆူနှန်းသီ၃၃၃၃ ၊ ဝေသာလီဟု၊ ပူရီသာခေါင်၊ မြို့များနောင်ကို၊ တည်ထောင်နန်းချ၊ စိုးလေကလျှင်၊ အဲးဝဇီရာ၊ လှံစကြာနှင့်၊ ဒီပါပတ်ကူး၊ သောင်းခွင်ကျူး၍၊ ရိုက်ချုန်းတေဇာ၊ ဘုန်းညွန့်ဖြာလျက်၊ ရာဇာစန္ဒြား၊ ကိုးဆက်စားသည်၊ မင်းဖျားမဏ္ဍိုင်။ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ ..။ ရခိုင်သားလေ၊ သာစွလေ။

(၉)စားသည်ကိုးဆက်၊ စဉ်မပျက်တည်း၊ တောက်ထွက်ထိပ်ပန်၊ နောင်မင်းလွန်၍၊ ပြည်မွန်ပူရိ၊ ဝေသာ လီဝယ်၊ ဆန္ဒြိမေရု၊ ဂြိုဟ်စုရာမ၁၁၁၁ ၊ သက္ကရာဇာ၊ ရောက်သောအခါ၌၊ ဘာသာမတူ၊ ခမွီးလူဟု၊ မြတူမြိုပျက်၊ ထီးနန်းတက်၏၊ ဆက်၍လှပ်ပျူး၊ မြောက်ဉီးတူးလျက်၊ ရွှင်မြုးနန်းမှာ ဆယ်နှစ်ကြာသည်၊ အောင်ချာမဏ္ဍိုင် ရခိုင်သာယောင့်။ သာယာစွလေ - သာစွလေ .. ။ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။

(၁၀) ကြာသည်ဆယ်နှစ်၊ လွန်ပြီးရစ်မှ၊ တလှစ်ခွာရှောင်၊ သပိတ်တောင်ကို၊ တည်ထောင်စိုးမြောက်၊ လှပ်ပျူးနောက်ဝယ်၊ ဘုန်းမောက်မားမား၊ စန္ဒရားသွေး၊ ဆင်းငြိမ့်လေးလျှင်၊ ငမင်းငတုံး၊ လူ့ထိပ်ဖုံးကား၂၂၂၂၊ ရှေး ထုံးမပျက်၊ စမBဝက်ကို၊ သကြဇ်သင်္ချာ၊ သုံးရာငါးဆယ်၊ ခြောက်ခုဝယ်၌၊ နေနွယ်ဘုန်းစွင့်၊ ထီးနန်းဖွင့်သည်၊ မျိုး မြင့် မဏ္ဍိုင် --၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ- သာစွလေ .. ၊ ရခိုင်သားလေ သာစွလေ။ ။

(၁၁) ဖွင့်သည်ထီးနန်း၊ လူ့ထိပ်ပန်းကား၊ ဘေးထွန်းစံပ၊ ဇောဗီဲဇတည်း၃၃၃၃၊ တိုကလွန်လျှင်၊ ခေတ္တသင်သည်၊ အခြင်းငါးရာ၊ ပြည့်တင်းရာကြောင့်၊ ပဉ္စာခေါ်တွင်၊ မြို့ရွှေစင်ကိုæ၊ တည်ထွင်စိုးမြောက်၊ ဆယ်မင်းနောက်၌၊ ဘုန်းတောက်လျှံမြူး၊ မင်းဘီလူးကား၊ ကြံထူးသတ်လျှက်၊ မတ်မျိုးတက်၍ သုံးဆက်တိုင်အောင်၊ ထီးနန်းထောင် သည်၊ သာခေါင် မဏ္ဍိုင်။ ရခိုင်သယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ ...။ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၁၂) ထောင်သည်ထီးနန်း၊ မတ်မျိုးထွန်းသော်၊ ဘုန်းပန်းပွင့်သန်။ ပြည်ပေါက်ကံက၊ မင်းနန်လကျာ်။ မျိုးသကျာကို၊ ရာဇာစည်သူ၊ ပံ့ထောက်တူ၍၊ ပျူနှင့်တလိုင်၊ သိန်းစံလှိုင်းလျက်၊ မုန်းတိုင်းငလျှင်၊ တော်လဲအင်သို့ ၊ မြေပြင်သွက်ခါ၊ မဉ်းသင်္ချာနျင့်၊ ဆဌစတုဂံ၄၄၄၄၊ ကောဇာခုတွင်၊ ရန်မူသုတ်သင်၊ ရွှေနန်းတင်သည်၊ သောင်းခွင် မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ- သာစွလေ ..။ ။ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၁၃) တင်သည့်ထီးနန်း၊ လူ့ထိပ်စွန်းဟု၊ နတ်နန်းဘုံသာ၊ မင်းလကျာ်လျှင်၊ စွန့်ခွာရှောင်ထွက်၊ မြို့လောင်း ကြက်ဝယ်၊ ဖြူရွက်ဖြန့်မိုး၊ သုံးနှစ်စိုးလည်း၊ ကောင်းကျိုးမဟိ၊ ဖြစ်လတ်ဘိက၊ အဌိဆဋ္ဌ၊ စတုရာဟု ၁၁၁၁၊ ကောဇာ ရောက်ကြိမ်၊ ခါရန်နိမ်ဝယ်၊ ပရိန်မြို့သစ်၊ ထောင်ကာလှစ်၍၊ သုံးနှစ်စံသော်၊ နတ်ထံပျော်သည်၊ ပြည်ထောင် မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ ..။ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၁၄) ပျော်သည်နတ်ထံ၊ ထိုမင်းလွန်က၊ ငါးတန့်ထီးလှစ်၊ နှောင်ဆုံးနှစ်ဝယ် ၊ သောင်းထိုက်ထွန်းပ၊ ကော်လီ ယဟု၊ သူ့ဘရာဇာ ၊ မင်းမဟာလျှင်၊ အဉ္စနနဒီ၊ နောက်ကမ်းမှီ၌၊ သိင်္ဂီဖြိုးပြက်၊ ခြောက်ရောင်ထွက်သား၊ တုဖက်ကင်းပြီး၊ မဟာထီးကို၊ ကောင်းချီးနုမော်၊ နတ်လူကြော်လျှက်၊ အဟော်အံ့မူး၊ တည်ထားဖူးသည်၊ သောင်း ဉီးမဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယာစွလေ-သာစွလေ ..။ ။ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၁၅) ဖူးသည်တည်ထား၊ ထိုမင်းသားအား၊ သိကြားဆက်သ၊ လှံပျံမကို၊ လက်ရရန်နှိမ်၊ ဆယ်ခါကြိမ်၍၊ ဂုဏ်သိမ့်ဘွဲ့မ၊ ချီးကျူးကြသား၊ ဒဿရာဇာ၊ လူ့ထိပ်ချာလျှင်၊ မဟာမုနိ၊ ထွဋ်သီရိကို၊ ပင့်ဘိယုယ၊ အဂ္ဂညုဝယ်၂၂၂၂ ပြောင်းပြုတည်ငြား၊ ပူဇော်ထားက၊ သုံးပါးသံခေါ်၊ ကောင်းချီးကြော်သည်၊ ပြည်တော်မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ ..။ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၁၆) ကြော်သည်ကောင်းချီး၊ ထိုမင်းကြီးမှ၊ ဖွားစီးတဆက်၊ လွန်ကပျက်သော်၃၃၃၃ သကြဇ်သင်္ချာ၊ နောဒွေယာ နှင့်၊ ပဉ္စာရောက်ငြား၊ မင်းဖုန်းစားသည်။ စွန့်သွားဖွေရှာ၊ ခြိပ်မြို့ရွာသို့၊ တည်ကာနန်းဆောက်၊ စိုးအုပ်ပြောက် ၍၊ တစ်ထောက်နှစ်တနတ်၊ မင်းများလွန်သော်၊ ဝန်တိုကျင့်ချွတ်၊ စလင်းမတ်လျှင်၊ မျိုးဖျက်လုယက်၊ ထီးနန်းတက်သည်၊ သောင်ကွက် မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ ..။ ရခိုင်သားလေ- သာစွလေ။ ။

(၁၇) တက်သည်ထီးနန်း၊ အမတ်သွမ်းအား၊ ဘုန်းပန်းပွင့်လင်း၊ မဉ၏သင်းလျှင်၊ အတင်၊ သတ်ဖြတ်၊ သုတ်သင်လတ်မှ၊ တင့်မြတ်သာယာ၊ မြို့ပဉ၏ာကို၊ ငါးရာကျော်လှစ်၊ လေးဆယ်နှစ်ဟု၊ တွက်စစ်ကိန်းတွင်း၊ တည်ဖန်ဆင်း၍၊ ထိုးမင်းပြီးနောက်၊ ဆယ့်ငါးယောက်လျှင်၊ မဖောက်မပြန်၊ ရန်မျိုးလှန်၍၊ ဘုန်းသန်ကျော်ဟိုး၊ စံကြစိုးသည်၊ သောင်းမိုး မဏ္ဍိုင်။ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ- သာစွလေ .. ၊ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၁၈) စိုးသည်ဝံကြ၊ (ပျက်နေသည်)

(၁၉) ဟူသည်သဘင်၊ ထိုမင်းလျှင်ကား၊ နန်းခွင်သုံးနှစ်၊ စိုးတို့လှစ်မှ၊ ဘုန်းသစ်ညီးညီး၊ မင်းမင်းထီးလျှင်၊ မကြီးဝယ၊ သက္ကမျှတည်း၊ သက္ကတွက်ချက်၊ ခြောက်ရာထွက်တွင်၊ စွန်းထွက်လေးဆယ့် သုံးနှစ်ဝယ်၌၊ နန်းလယ်စတင်၊ ရန်မျိုးလွှင်က၊ နတ်နှင့်တနိုင်း၊ ငါတို့တိုင်းဝယ်၊ ပြည့်လှိုင်းသူခေါ။ ဝပြောသာသည်။ ဒီပါ မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ .. ၊ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၂၀) သာသည်ဝပြော၊ တို့ပြည်ကြောဝယ်၊ မင်းစောထိပ်ချယ်။ စိုးခါဝယ်၌၊ နလ်ပြည်(ပယ်)သတ်မှတ်၊ ပိုင်သည်ရပ်ကား၊ မြစ်မြတ်သာဂီ။ ရတိနဒီ၊ ဝဲ့ယာမှီသား၊ ဂဇီရာ( ဂဇိုရာ) ဒါဂါ ၊ မောက်သူဇာနှင့်၊ ဗျူလွှာ (ဗျူဟာ) စမ္ပယ်၊ ဆဲ့နှစ်သွယ်လျှင်၊ ပြောကျယ်ပုညာ။ မူဒယာနှင့်၊ မူယာဘဒျင်၊ (မူရာသာဒျင်)၊ သျှင်မာကင်ယု၊ ရင်္ကာမတိ၊ ဇော်ဂျီတယာ၊ အမည်သာသည်။ ပြည်ချာ မဏ္ဍိုင်။ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ .. ၊ ရခိုင်သားလေ၊ သာစွလေ။ ။

(၂၁) သာသည်အမည်၊ မြုံမင်းပြည်နှင့်၊ သက်ပြည်တသီး၊ သောင်းထီးဟတ္တိယာ၊ ဗက္ကလာ (သက္ကလာ) ဟု သျှတ်သျှာစန္ဒြာမုတ်၊ သိရိသုတ်ကာလနာ၊ သျှတ္တရာနှင့်၊ ဘင်္ဂါကတ္တူရေ (ဗက္ကလာ၊ ကတ္တူရေ) ဘထွေအာသရော။ (ဧကရော)၊ တကြောအာသရောင် (အဿရောင်) ၊ နယ်ကုန်အောင်တည်း။ ရှေ့ပြောင်မြန်မာ၊ စိုးသည်မှာလည်း၊ မစြွာဂီရိ၊ သရက်ထိလျှင်၊ ထွန်းညှိဝင်းပြောင်၊ ဘုန်းမီးလောင်သည်၊ သောင်းခေါင် မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ .. ၊ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၂၂) လောင်သည်ဘုန်းမီး၊ ဟုန်းဟုန်းညီးလျှက်၊ ပြည်ကြီးသာလှ၊ မဇ္ဈိမကို၊ လက်ရစိုးပိုင်။ ရန်းမျိုးချိုင် (လှိုင်)သည်၊ ဉီးကိုင်ထိပ်သီး၊ ထိုမင်းကြီးကား၊ အံ့ချီးစလောက်၊ တရာ့ခြောက်တည်း၊ ပိုင် (ပိုင်း)ထောက်စံကာ၊ လွန်းပြီးကာမှ၊ နန်းညာလေးဆယ်။ ကျွံလွန်ပျက်သော်။ နှစ်ဆယ်အမတ်။ အပျက်ချွန်၍။ မလွတ်အတင်း။ အာဏာခင်းသည်။ သောင်းဟွင် မဏ္ဍိုင်။ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ ..။ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၂၃) ခင်းသည်အာဏာ၊ မတ်နှစ်ဖြာတို့၊ ကွယ်ခါမပျက်၊ မြို့လောင်းကြက်ဝယ်၊ ဘုန်းတက်ညွန့်လူ၊ ရာဇသူလျှင်၊ ဆက်ယူရွှေးထီး၏ လွန်လတ်ပြီးသော်၊ တသီဆင့်ထောက်၊ နှစ်ဆက်မြောက်ဝယ်၊ မဟောက် (မပေါက်)ဘုန်းမီး၊ မကြီးအားအံ၊ မင်းစောမွန်ကြောင့်၊ နှစ်မှန်တွက်စစ်၊ သကြဇ်အဋ္ဌ၊ ဆသတ္တတွင်၊ (၇၆၈) ဓညအောင်မြေ၊ အနေမလှ၊ ပျက်ကိန်းကျသည်။ ရက္ခ မဏ္ဍိုင်။ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ .. ။ရခိုင်သားလေ-သာ စွလေ။

(၂၄) ကျသည်ပျက်ကိန်း၊ အူသည်းဖိန်းမျှ၊ အထိန်းမဟိ၊ ဆူဘိပွက်ပွက်၊ တချက်မြန်မာ၊ တခါတလိုင်း၊ သူစိုးပိုင်လျှက်၊ ယှဉ်ပြိုင်ခဖက်၊ တခြက်ခြက်လျှင် ၊ မသက်မသာ၊ နေကြခါ၌၊ ရာဇာစောမွန်၊ ရောက်လှာပြန်၍၊ တဖန့်လောင်းကြက်၊ တည်လှဆက်သော်၊ ရန်ဖက်ခပ်သိမ်း။ ကင်းငြမ်းပျောက်လွင့်၊ ထီးဖြူဖွင့်သည်၊ သောင်းခွင် မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ ..။ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၂၅) ဖွင့်သည့်ထီးဖြူ၊ ဆက်ကာထူလျက်၊ နေမူနှစ်နှစ်၊ ကျိုးမဖြစ်သော်၊ တလှစ်ယင်းက၊ သိကြားပြသား၊ မိုး ဝရောင်မြူး၊ ကြယ်သောက်ရှူးသို့၊ မြောက်ဉီးမည်သာ၊ မြို့အောင်ချာကို၊ တည်ကာစင်စစ်၊ သေမည်ဖြစ်လည်း၊ မြေးမြစ်စဉ်ဆက်၊ ဘုန်းညွန့်တက်လျက် မပျက်ပွားစည်၊ ရှည်လတ်မည်ကို၊ မြင်သည်အမှန်၊ အဆုံးခံသည်၊ သောင်းလုံး မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ ..။ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၂၆) ခံသည်အဆုံး၊ ကိုယ်တော်လုံးနှင့်၊ ရွှင်ပြုံးသာကြည်၊ ဖလှယ်တည်သည်၊ ဂုဏ်ရည်လျှံဖြူး၊ မြောက်ဉီးပေါ်၌။ သက္ကရာဇ်ကား၊ ဒွေးဖြစ်နဝါ၊ သတ္တသာတည်း၊ စံကာသုဉ်းဆောင်၊ နတ်ရွှီပြောင်းသော်၊ မင်းကောင်းဆယ်တန်၊ ကွယ်လွန်လတ်ဘိ၊ ပြည်ပူရိဝယ်၊ ဘိတ်ဟိထန်ပြင်း၊ နဂါးမင်းလျှင်၊ ဝင်းဝင်းဘုန်းရောင်။ ကျွန်းလုံးပြောင်သည်၊ သောင်းထောင် မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ- သာစွလေ .. ၊ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၂၇) ပြောင်သည်ကျွန်းလုံး၊ တေဇာချုန်းလျက်၊ တွက်ကျုံးသင်္ချာ၊ ရာမာ၊ ဆိန္ဒြု၊ ဗသျှူကြုံက (၈၉၃) ရွှေဘုန်းနန်းထက်၊ နဂါးတက်သော်။ ဘုန်းစက်ဝှန်ဝါ၊ ပစြွိမာ၌။ အာဏ္ဍာထန်ပြင်း၊ ကုလားမင်းလည်း၊ မတင်းဝံ့ပေ၊ ခက်အောက်ခွေ၏၊ ရွှေပြည်စိုးထ၊ ရွှေထီးမှလျှင်။ နူန်းကမနိုင်၊။ ပြိုင်သူကင်းဝေး၊ သီတင်းမွှေးသည်၊ ချမ်းအေးမဏ္ဍိုင်။ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာစွလေ-သာစွလေ .. ၊ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။

(၂၈) မွှေးသည်သတင်း၊ နဂါးမင်းဟု။ တုကင်းမင်းပင်၊ လွန်ပြီးလျှင်လည်း၊ တိုင်းခွင်ရှေးဘူ၊ ဘုန်းညွန့်လူလျက်၊ ရေယူခုနှစ်၊ နှောင်းစွန်းဖြစ်သား၊ နွယ်မြစ်သာကီ၊ မင်းဟာရီတွင်၊ ဒေဝီညာပျော်၊ ကျင့်မတော်၍၊ ပေါင်းဖော်ယဉ်ပါး၊ လောင်းကြတ်စားနှင့်၊ တရားမသိ၊ သက်ရောက်ငြိက၊ ဇာတိမဖြတ်၊ လင်ကိုသတ်သည်၊ သောင်းထွတ် မဏ္ဍိုင်၊ ရခိုင်သာယောင့်၊ သာယာစွလေ-သာစွလေ ..။ ရခိုင်သားလေ-သာစွလေ။ ။