Wp/rki/စကားပုံတိ

< Wp‎ | rki
Wp > rki > စကားပုံတိ

(က) edit

၁ ။ ကုလားဗျိုင်းဇီ၊ နွားဗျိုင်းဇီ

၂ ။ ကလမဇပင်မှာ၊ ထမိန်ဆိုးငြိငြိလို့

၃ ။ ကလားခတ်တေရီ၊ ကလားဖင်ဆီးဖို့မလောက်

၄ ။ ကလားမှာမြီ၊ သက်မှာခြီ

၅ ။ ကလားကိုသတ်မှ၊ ဘာယီတော်ရေ

၆ ။ ကလားကိုသတ်၊ ဇီးကိုခွတ်

၇ ။ ကလားခြောက်၊ မခြောက်လီကေ

၈ ။ ကလားတိုက်မှာ၊ ကျားဝင်ရေပိုင်

၉ ။ ကျားဂေါင်းမှာ သန်းရှာရေပိုင်

၁၀ ။ ကျားကိုက်ဖို့နွား၊ တောစကိုယောင်ရေ

၁၁ ။ ကိုယ့်ခြံဝင်၊ ကိုယ့်နွား

၁၂ ။ ကိုယ့်ခြံရေမျောက်၊ ကိုယ့်ကိုပြန်ခြောက်

၁၃ ။ ကိုယ့်ခြံဝင်၊ ကိုယ့်နွား

၁၄ ။ ကိုယ့်ခြံမှာပေါက်၊ ကိုယ့်နွား

၁၅ ။ ကိုယ်မွီးရေမျောက်၊ ကိုယ့်ကိုပြန်ခြောက်

၁၆ ။ ကိုယ်ကောင်းသကောင်း၊ ဒါးကောင်းပတောင်း

၁၇ ။ ကိုယ့်စကားနန့်၊ ကိုယ်ပါးရောင်ရေ

၁၈ ။ ကိုယ့်ပေါင်၊ ကိုယ်လိမ်ရေ

၁၉ ။ ကိုယ်ကြိုက်တေသကာ ချိုရေ

၂၀ ။ ကိုယ့်မှာမဟိ၊ ပြည်မှာမဟိ

၂၁ ။ ကိုယ်ကပယ်ဂေ၊ ဒူးကိုလည်း မယုံလီဂေ

၂၂ ။ ကိုယ့်ငပိ၊ ကိုယ်မွှီးရေ

၂၃ ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကသွီးကိုတောင်၊ မကောင်းကေ ထုတ်ပစ်သိယင့်

၂၄ ။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီးကေ၊ ယောက်ခမနွားကိုကျောင်းရေ

၂၅ ။ ကိုယ်ထိုးကိုယ်ဖန်၊ ကိုယ်ချိုးမလုပ်ကေ့

၂၆ ။ ကိုယ်မလှ ကိုယ်မမြင်၊ လူမလှကိုယ်ရယ်ချင်

၂၇ ။ ကြက်ဖင်မှာရီဆုံးရေပိုင်

၂၈ ။ ကျွဲမှာဂြိုလိမ်၊ လူမှာနံပိန်

၂၉ ။ ကျင်သန်အိုကြက်နှင်မရ

၃၀ ။ ကြမ်းပိုးကိုမာန်ပါ၊ အိမ်ကိုမီးတိုက်တေ

၃၁ ။ ကျော်ရေလဲသူ၊ ညှော်ရေလဲသူ

၃၂ ။ ကဆုန်ပူခြင်း၊ တော်သလင်း

၃၃ ။ ကျိုးလခလို့ရာ၊ မကျိုးကေမိုးထိုးဖို့

၃၄ ။ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ကြောင်စားမကုန်ရေပိုင် တအုန့်အုန့်နန့်

၃၅ ။ ကြားပြီးသူမြတ်တေ

၃၆ ။ ကောက်ညှင်းမစေးဘဲ စခွန်းစေးမနီကေ့

၃၇ ။ ကြီးလီချိုင်လီ သံပုရာသီးအမျိုး

၃၈ ။ ကျမကောက်၊ ပျောက်မှရှာရေ (ကျမကောက် ပျောက်မရှာ)

၃၉ ။ ကံဟိရေသား၊ ကျားကိုက်လို့မသီ

၄၀ ။ ကျွန်နန့်သကောင်း အတူပေါင်း၊ သဂေါင်းကျွန်စော် နံလိမ့်မေ

၄၁ ။ ကျမွိ့ကို ထရံရက် ရက်လို့

၄၂ ။ ကျွန်းသားမြို့ရောက်၊ ကရောက်ကထောက်

၄၃ ။ ကုန်ရှုံးကေ တစ်ခေါက်ရာ၊ လင်ကုန်ရှုံးကေ တစ်သက်လုံးမှောက်တေ

၄၄ ။ ကြွက်ကိုမနိုင်လို့ ကျီကိုမီးနန့်တိုက်

၄၅ ။ ကျောက်ဆိုစွာအမှုံ့လည်း ရီမှာမြုပ်တေ

၄၆ ။ ကျောက်ပုံမှာ ငါးဝက်ရစ်ရစ်လို့

၄၇ ။ ကောက်ရိုးခြွီမှာ လပွီလိုက်လိုက်လို့

၄၈ ။ ကာလဝိဘက် ထက်ပက်တက်တေ

၄၉ ။ ကြိုးမပါဘဲ မွိရေဂျင်

(ခ) edit

၁ ။ ချခြောက်ကိုရီမဆွတ်ကေ့

၂ ။ ချီးယိုသူမရှက်၊ မြင်သူရှက်တေ

၃ ။ ချပုံမှာ ချလောက်ပျော်ရေပိုင်

၄ ။ ချီးယိုမချခင်၊ ကိုင်းတန်ရှာရေ

၅ ။ ချီးစိုက်မတတ်၊ နှစ်ခါပြန်

၆ ။ ချပက်ကိုကြက်ယက်ယက်လို့

၇ ။ ချပက်ကို လက်ဝါးနန့် သတ်သတ်လို့

၈ ။ ချီးတစ်ယောက်ပေါက်ဂေ၊ မပေါက်သူလဲနံ၊ ပေါက်သူလဲနံရေ

၉ ။ ချခြောက်ကိုကောက်ပီးကေတောင် ဆီးဖြစ်နိုင်ရေ

၁၀ ။ ချီးကိုရာ ကွယ်လို့စိုက်လီဖို့၊ စကားကို ကွယ်မပြော

၁၁ ။ ချီးကိုကား ကွယ်မစိုက်၊ စကားကို ကွယ်လို့ ပြောရေ၏

၁၂ ။ ခွီးလောက်ကျပိုင်၊ ဟိုဗြီးေအဗြီး

၁၃ ။ ခွီးကိုကဇပ် ပါးယက်နယက်၊ အသျှေကိုကဇပ် ခေါင်းထက်ကထက်

၁၄ ။ ခွီးပိုင်အနံ့ခံလို့ရာနီရေ

၁၅ ။ ခွီးဖြစ်ပြီးမှ ချီးမရှောင်နိုင်ဗျာယ်

၁၆ ။ ခွီးမတုံးမှာ ကျိုင်တောက်စွပ်စွပ်လို့

၁၇ ။ ခွီးတဟောင်ကိုလိုက်လီ၊ မီးတမြင်ကို မလိုက်လီကေ့

၁၈ ။ ခွီးဟောင်တိုင်း၊ ကျောက်ခဲမပစ်ဂေ့

၁၉ ။ ခွီးသားရန်တိုက်၊ လူမဖြစ်

၂၀ ။ ခွီးဟောင်တိုင်း ထမကြည့်လီဂေ့၊ ညည့်အိပ်ပျက်တေ

၂၁ ။ ခွီးမှာပိုင် ချီးမစားရဂေ ဂေါင်းညီးရေ

၂၂ ။ ခွီးကိုရန်မူ၊ သတ်တေလူ၊ သတ်သူလဲခွီး၊ ခွီးလည်းခွီး

၂၃ ။ ခွီးလိမ္မာပတုံးကုတ်၊ လူလိမ္မာနောက်ဆုတ်

၂၄ ။ ခွီးမှာပိုင် ဇာလောက်သင့်သင့် ၊ စခွက်ရောက်ကေ တကြဲကြဲဗျာယ်

၂၅ ။ ခွီးနားမှာ စောင်းတီးတီးလို့

၂၆ ။ ခွီးတိပိုင်ရုတ်လို့ မစားလီဂေ့၊ ကျကန်းတိပိုင် အာလို့စားလီ

၂၇ ။ ခွီးကျမကျ၊ ကြောင်ကျကျရေ

၂၈ ။ ခွီးကျမကျစီဂေ့၊ ကြောင်ကျရာကျစီ

၂၉ ။ ခွီးကိုသတ်ချင်၊ ခွီးသျှင်မျက်နှာကြည့်

၃၀ ။ ခွီးပိုင်မိုက်တေ အကောင်ရာ

၃၁ ။ ခွီးကောင်ပုတ် လင်းဒကျကျလို့၊ ထိုဆွဲေအဆွဲ

၃၂ ။ ခွီးဖင်ကို လောက်ကိုက်ကိုက်လို့

၃၃ ။ ခွီးပိုင် အစာခွက်မြင်ဂေ တကြဲကြဲနန့်

၃၄ ။ ချောင်းရိုးတိမ်လို့ မျိုးရိုးမတိမ်

၃၅ ။ ခြုံပုတ်မြင်တိုင်း ဆွမ်းမတင်နိုင်

၃၆ ။ ခဲဝါမယဉ်၊ တောကြက်မယဉ်၊ ကျားမယဉ် (ကျွန်းသား/ ရွာသား မယဉ်)

၃၇ ။ ခမွီးဖင်နန့်ပွီး၊ ဇရပ်နန့်မသွီး၊ တန်းထားနန့်ချီး

၃၈ ။ ခွတ်လီယင့်၊ ပြတ်လီယင့်၊ ပြောလီယင့်၊ မြတ်လီယင့်

၃၉ ။ ချောင်းသားတုတ်ခါ ငဖယုံမကိုက်၊ ငဖယုံကိုက်ခါ ချောင်းသားမတုတ်

၄၀ ။ ချင်းအိမ်မှာ၊ ကျွန်ဖြစ်စွာထက် ဆိုးသိယင့်

၄၁ ။ ခတောင်းကျိုက်တေတခြား၊ တင်သားတလွဲ

၄၂ ။ ခိုးရေလူထက် ယိုးရေလူ ငရဲကျရေ

၄၃ ။ ခိုးတတ်တေလူ၊ ယိုးတတ်တေ

၄၄ ။ ချင်းပြောရေ သီဖို့ခါ လတုံမြည်ရေ ဆိုရေပိုင်

၄၅ ။ ခေါင်းထဲမှာလဲနီချင်၊ မျက်နှာလည်းပြောင်ချင်

(ဂ) edit

၁ ။ ဂိန်မြည်မှ ခွီးမှန်းသိရေ

၂ ။ ဂန်းမမျက်ရေကျကျလို့ (ယို ယို့လို့)

၃ ။ ဂနိနက်ဖြန်၊ ကလားကျွန်ဖြစ်စွာရာ

၄ ။ ဂဒုံးချင်း ထိပ်ခေါက်ဖို့ မရှာဂေ့

၅ ။ ဂြိုးကောင်းကေ၊ ကျွဲတမနန့် မဖနိုင်

(င) edit

၁ ။ ငါ့ဖင်မှာ အသူ့ချီးလဲ ဆိုရေပိုင်

၂ ။ ငါးမဟိလို့ မျှိုင်စွန်စွာရာ

၃ ။ ငါ့သမီးလှရေ ဆိုဂေ ကော့ပြရေ

၄ ။ ငရဲကို လွတ်ကေလဲ၊ ဝတ်ကိုရှောင်မလွတ်

၅ ။ ငရဲကလာရေလူ၊ ပြာပူကိုမကြောက်

၆ ။ ငါးတစ်မိသားကို၊ ပိုက်သည်တစ်သက်သတ်လို့ မကုန်

၇ ။ ငယ်ရာငယ်ရေ စာသျှေအမျိုး

၈ ။ ငစရိုင်းတစ်ပြန်၊ မြွီတစ်ပြန်

၉ ။ ငခူနခမ်း၊ ငတန်ဝမ်း၊ ကြက်မှာအခြီ၊ ဝက်မှာ အဆီ၊ ဂြိုးမှာလဉ်ဆစ်

၁၀ ။ ငသရွေးကို မကိုက်တိုက်ထားရေပိုင်

၁၁ ။ ငွီရာရဖို့လိုရေ၊ အဘာနဖူးကိုလည်း သိုက်တူးထားယင့်

၁၂ ။ ငိုစားရယ်စားလူမျိုးရာ

၁၃ ။ ငါးပိုင်းကိုင်းတင်တင်လို့ ဟိုမကျ ေအမကျ

၁၄ ။ ငါတစ်လုံးကို ချလို့မရရေ လူစားရာ

၁၅ ။ ငမွဲကိုတစ်ခါ၊ ငပြာကပြိုင်သိရေ

(စ) edit

၁ ။ စကားကြီးလူမယုံ၊ ချတုံးကြီးခွီးမစား

၂ ။ စိတ်ကောင်းကေ၊ အခေါင်းကျန်ရေ

၃ ။ စိန်နတောင်းအရောင်နန့်၊ ပါးပြောင်စွာရာ

၄ ။ စံဂိုးမှာ ကြွက်ပြီးပြီးလို့

၅ ။ စာတစ်ကြောင်း၊ ၎င်းဆယ်ခါပါရေ

၆ ။ စားရေခါငကျော်၊ ယော်ရေခါငကျီး၊ ခံလီရေခါ ငကန်းကြီး

၇ ။ စကားကျွံဂေ နှုတ်လို့မရ၊ အပေါက်ကျွံဂေ နှုတ်လို့ရသိရေ

၈ ။ စိတ်ထားတတ်ကေ ဘာဝနာ၊ မတတ်ကေ တဏှာ

၉ ။ စားအားကြီးလို့ အံတောင်တိုနီဗျာယ်

၁၀ ။ စိတ်ကူးနန့် လိပ်ဥရောင်းရေ

၁၁ ။ စံဂိုးလောက်မ စောက်မနက်

၁၂ ။ စပါးသျှင်ကို မျောက်နှင်နှင်လို့

၁၃ ။ စကားတစ်ခွန်း၊ လ - တစ်ခွန်း

၁၄ ။ စ - ကေ၊ ကားရေ

၁၅ ။ စကားဆန်းပြောစွာမှာ၊ ငစွယ်တတ်က အဘာခေါ်ရဖို့သိ

၁၆ ။ စကားများကေ၊ အမှားပါရေ

၁၇ ။ စကားမတတ်၊ ဇမ်းမတတ်

၁၈ ။ စကားစကား ပြောလီများကေ၊ စကားထဲက ဇာတိပြရေ

၁၉ ။ စပါးတစ်ရာ၊ တသိုးဂါ၊ လေးရာတစ်ချပ်၊ စပါးသျှင်က မခစပ်

၂၀ ။ စကားပြောစွာမှာတောင်၊ ငပိမကပ် ဆားမကပ်၊ ပပေါ့ပြောရေ လူစားရာ

၂၁ ။ စကားပြောမတတ်၊ ဆဲစွာနန့်တူရေ

(ဆ) edit

၁ ။ ဆွမ်းဆန်မှာ ကြွက်ချီးပါရေပိုင်

၂ ။ ဆိတ်မသီခင်၊ ဥကိုဖောက်တေ

၃ ။ ဆိတ်လှီးရာမှာ ခွီးမျှော်မျှော်လို့

၄ ။ ဆင်ပိန်ဂေလဲ၊ ကျွဲထက်ကြီးစွာဗျာယ် (ကျွဲလောက်ကျန်သိရေ)

၅ ။ ဆောင်းခါဆီးထက် ကြွက်သိရေ

၇ ။ ဆူယောင်ကစောင့်ရေ၊ နပ်ေအာင်မစောင့်

၈ ။ ဆိတ်ချီးတစ်ရာ၊ ဆင်ချီးတစ်တုံး (တစ်ဗက်)

၉ ။ ဆီတစ်ခါ၊ ရီတစ်လှည့်

၁၀ ။ ဆရာများဂေ၊ သားသီရေ

၁၁ ။ ဆယ်ရီမှာ တရီမစပ်

၁၂ ။ ဆင်လား၊ လမ်းမလို

၁၃ ။ ဆယ်တောင်းကြဲလို့၊ တစ်တောင်းမမြင် (မရ) (ဆယ်တောင်းခြင်လို့၊ တစ်တောင်းမဖြစ်)

၁၄ ။ ဆောင်းဒူနန့်၊ မက်ခေါင်လော်ကကွဲယင့်

၁၅ ။ ဆလိပ်မှာ အတို၊ မယား (မမာ့)မှာ အပျို

၁၆ ။ ဆန်စိုင်ရာမှာ၊ ကျမွိမလိုက်နိုင်

၁၇ ။ ဆရာမပြ၊ ငပိကင် (ငပိဖုတ်)လဲ နည်းမကျ

၁၈ ။ ဆင်ပြောင်ကြီး၊ ချပိုးရန်ရှာ၊ မျောက်မာန်ပါ

၁၉ ။ ဆိတ်စားမစားလီဂေ့၊ မြင်းစားရာစားလီ

၂၀ ။ ဆင်ကို ဇဇိနန့်ပစ်ပစ်လို့

၂၁ ။ ဆီခြင် ရီခြင်လုပ်မနီကေ့

၂၂ ။ ဆောင်းမွီရနန့်၊ ဘကန်ဒရကို ပယ်ကေ၊ ဇာပင်ရရ၊ ကောင်းစွာဗျာယ်

၂၃ ။ ဆင်သီကို ဆိတ်ရီနန့် ဖုံးလို့ မလုံ

(ဇ) edit

၁ ။ ဇာတ်သမားမယား၊ နှဲသမားပါး၊ ဖဲသမား ဒင်္ဂါး

၂ ။ ဇာတိကို ပဝတ္တိလုပ်လို့မရ

၃ ။ ဇာဖရားကြီးကြီး၊ တောင်းဖူးဖရား၊ အထုတ်ေအာက်ကရာ

၄ ။ ဇာလုပ်ဖို့လဲ ဗရဗရေကောင်၊ နွားထက်ဆွီးသိယင့်

၅ ။ ဇာတ်တစ်ခြိန်က တစ်မတ်ရ၊ လင်းခွက်တက်နင်း၊ ငါးပြားအလျော်ကျ

(ဈ) edit

၁ ။ ဈပွဲမှာ၊ လမွဲထရေ

၂ ။ ဈီးသင့်မှရာ၊ ကုန်စွန်ရေ

၃ ။ ဈီးစကား၊ နာစကားရာ

၄ ။ ဈီးကြီး အစွန်ခက်၊ အလော့ကြီး လင်ရခက်တေ

၅ ။ ဈီးကြီးကေ အကောင်းထင်ရေ၊ အသွင်းကြီးကေ လှရေထင်ရေ

(ည) edit

၁ ။ ညည့်နက်လီ၊ စဆီသဲလီ

၂ ။ ညည့်နက်သန်းခေါင်၊ စစ္ဆီမျှောင်

၃ ။ ညည့်ကိုနိန့်လုပ်နီရေ သခိုးပိုင်သျှောင်

(တ) edit

၁ ။ တော်သလင်းမိုး၊ ချပြွမ်းထိုး

၂ ။ တော်သလင်းမိုးပိုင်၊ အစိုးမရ

၃ ။ တော်သလင်းခွီးပိုင်၊ နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်နိန်ရေ

၄ ။ တော်သလင်းနီ၊ ပုဇွန်သီ

၅ ။ တစ်ဖောင်ဝါး တစ်လုံးနန့်ကန့်ရေ

၆ ။ တစ်မိုးလုံးထွန်ရေ၊ နထီးမှန်း နမမှန်းမသိ

၇ ။ တောင်းတတ်မှတ်တတ် သူတော်မြတ်၊ မပီးပါလို သဝန်တို

၈ ။ တစ်ခါမပြန်၊ အနာဂါမ်

၉ ။ တောင်းဆိုးပလုံးဆိုးကိုရာ ပစ်နိုင်ရေ၊ သားဆိုးသမီးဆိုးကို မပစ်နိုင်

၁၀ ။ တိုင်မှာ ပက်ကျိကပ်ကပ်လို့

၁၁ ။ တောက်တဲ့ကပ်ကပ်လို့ မနီဂေ့

၁၂ ။ တုံးဟောင်းကိုဖော်၊ ေအာက်စဖိုရရေ၊ စကားဟောင်းကိုဖော်၊ ရန်စရရေ

၁၃ ။ တစ်ခါလိမ်၊ လိမ်သူအပြစ်၊ နှစ်ခါလိမ်၊ လိမ်သူအပြစ်၊ သုံးခါလိမ်၊ ခံရသူ အပြစ်

၁၄ ။ တလင်းလဲပွဲ၊ ပုတ်လည်းဆွဲ

၁၅ ။ တစ်နပ်စာကို၊ တစ်သက်စာထင်၊ ခွီးအမြင်

၁၆ ။ တစ်သက်လုံးစားရေကွမ်း၊ သမုဒ္ဒရာတစ်ခြမ်း

၁၇ ။ တောင်ထိုးရကျ၊ ဆယ်တောင်းကြဲကေ၊ ငါးတောင်းရ

၁၈ ။ တီကို ထုံးနန့်တို့ရေပိုင်

၁၉ ။ တန်ကေဆီး၊ လွန်ကေဖီး

၂၀ ။ တစ်ခါလာလဲ မဲပြာပုဆိုး၊ တစ်ခါလာလဲ မဲပြာပုဆိုး

၂၁ ။ တစ်သက်စာကို မမြင်၊ တစ်ထပ်စာကိုရာ မြင်ရေ

၂၂ ။ တိုင်းပြည်မှာလဲ စစ်နန့်မလွတ်၊ လူမှာလဲ အချစ်နန့်မလွတ်

၂၃ ။ တတဲ့ပြော လူနန့်မသင့်

၂၄ ။ တုံးဆိုးကတောင်၊ မှိုပေါက်သိယင့်

(ထ) edit

၁ ။ ထွီးပစ်လိုက်တေ သလိပ်ကို ပြန်ပြီး ကောက်မမျိုဗျာယ်

၂ ။ ထိုးဝါးမနှုတ်ဘဲ တစ်ညည့်လုံးလှော်ရေ၊ မိုးလဲလင်းရေ ယင်းကမ်းထောင့်

၃ ။ ထောင်ကိုကားမမြင်၊ ရာကိုမြင်ရေ

၄ ။ ထိပ်ကိုခေါက်ပြီးမှ ရှိခိုးလို့ အပိုဗျာယ်

၅ ။ ထမရေချောင်းစီး လှုကေလဲ၊ ဘောရိပါ တစ်ဘူးဖိုးမရ

၆ ။ ထုတ်မှာသတ်၊ လျောက်မှာ သတ်ရာ

၇ ။ ထမဖုတ် တစ်ဖက်၊ ဓားတစ်ဖက်နန့်၊ ပျာစားခြောက်စား နီစွာရာ

(ဒ) edit

၁ ။ ဒေါသကြီး၊ ခွီးနန့်တူ

၂ ။ ဒေါသကြီး အရီကိုယ့်ဖို့

၃ ။ ဒါဦးဖမသာမှာ၊ ဒေအာင်ဝင်ငိုရေပိုင်

၄ ။ ဒါးစောင်းထက် ရီစောင်းထက်တေ

၅ ။ ဒရောင်းနန့် ဆရောင်းတွိကပ်တေပိုင်

၆ ။ ဒါးကိုလဲ တစ်ဖက်ရာသွီးရေ၊ စကားကိုလဲ တစ်ခွန်းရာပြောရေ

၇ ။ ဒဘာချိတ်က အာဏာပြရေ၊ ဒလာကလဲ အာဏာပြရေ

(ဓ) edit

၁ ။ ဓားလဲထက်သိယင့်၊ နီလဲဟိသိယင့်

၂ ။ ဓားကေဓား၊ ဝါးကေဝါး

၃ ။ ဓာတ်ချင်းခိုက်မှ၊ နတ်ချင်းကြိုက်တေ

၄ ။ ဓာတ်တူနံတူ၊ ဆီးဖက်ယူ

(န) edit

၁ ။ နွားဗြီးရာမှာ ဖျာဆိုးရွင့်ရွင့်လို့

၂ ။ နီလဲထွက်သိယင့်၊ ဓားလဲထက်သိယင့်

၃ ။ နောက်ကျကေ၊ လဒမှာ အရိုး၊ လူမှာအိုး

၄ ။ နတ်ပြည်ကို ပြကေ၊ ခွီးဖင်ကို မြင်ရေ

၅ ။ နိုးလူထခိုး၊ ဆောက်ခတ်ရွာပိုင်

၆ ။ နတ်ကိုမျှောင်ခါ၊ လူ့အစာ

၇ ။ နွားဗို့တက်ပိုင်၊ တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် အားပြလာရေ

၈ ။ နူဖို့အစယားရေ၊ သီဖို့အစဖျားရေ

၉ ။ နှမ်းတစ်စိနန့် ဆီမဖြစ်၏

၁၀ ။ နတ်ကြမ်းကို ပတ်ကြမ်းတိုက်တေ

၁၁ ။ နို့တပွာ၊ ရီတပွာ

၁၂ ။ နတ်တော်ပြာသို၊ ရပ်စောက်ချီးယို

၁၃ ။ နပျိုးသီးပီးရေ ဘုန်းကြီးမှ စာတတ်တေ

၁၄ ။ နီဝင်ရီသရူး၊ ဆိုင်းဆာဘီလူးလာရေ

၁၅ ။ နတ်ဆရာကို ပတ်ဆရာ၊ ယတြာကို ယတြာဆရာနိုင်ရေ

(ပ) edit

၁ ။ ပြည်တန်ပဒမြားတစ်လုံး၊ ချင်းလက်မှာ ဆုံးရေ

၂ ။ ပြိန်းတောမှာ၊ ဒါးကကလို့

၃ ။ ပစမှာ ကြက်အိပ်အိပ်လို့

၄ ။ ပေါ်စခရမ်းသီး နပ်ချင်းညီး

၅ ။ ပဲလှော်ကြား၊ ဆားညှပ်ညှပ်လို့

၆ ။ ပန်းတန်ယောင်သမီး၊ ချတန်ယောင် ဖြစ်တယ်

၇ ။ ပန်းအတွက်ကြောင့် ဝစိတ်ခြမ်းကို ဂေါင်းထက်တင်ရေ

၈ ။ ပြိုင်းတိုင်မြုပ်မြုပ်လို့ စစုန်းမြုပ်တေ

၉ ။ ပန်းဖဲဒါးကောင်းမကိုင်၊ လက်သမားအိမ်ကောင်းမနိန်၊ ငါးဖောက်သေ ငါးကောင်းမစား

၁၀ ။ ပန်းဖဲသံလိမ်၊ ပန်းထိမ်ရွှေခိုး (ပန်းထိမ်ရရိုး၊ အမိရွှေကို တမူးခိုး)

၁၁ ။ ပန်းထိမ်မတတ်ခင် ရွှေခိုးသင်ရေ

၁၂ ။ ပြောစရာမဟိ၊ ငါ့မယားဝမ်းကြီးရေလို့ ပြောရေပိုင်

၁၃ ။ ပီသာမြင် ယော့ထင်ဖ၊ ပီသာမမြင် ခွီးသားတရုပ်ခေါ်ရေပိုင်

၁၄ ။ ပီမှာတစ်သီး၊ နပျိုးတစ်ခိုင်၊ ပင့်ကူတစ်မ၊ ကျီးတစ်သား

၁၅ ။ ပုဇွန်ဖြူ ငါးမဟုတ်၊ သမက်စီ လူမိုက်မဟုတ်

၁၆ ။ ပစပ်ကပျား၊ ဝမ်းကမျှား

၁၇ ။ ပြောရေခါ လူပိုင်သျှင်ပိုင်၊ လုပ်တေခါ တရိစ္ဆာန်ထက်ဆွီးသိယင့်

၁၈ ။ ပနဲသီးခွံနား၊ နွားရစ်ရစ်လို့

၁၉ ။ ပျားရေနန့် ဝမ်းချရေ

၂၀ ။ ပိုက်သေဘော်လာ၊ ဖောက်သေဂေါင်းထက်

၂၁ ။ ပြည်မှာအချုပ်၊ ငဝက်ပုတ်

၂၂ ။ ပုဏ္ဏားနွားရောင်း လတပေါင်း

၂၃ ။ ပင်လယ်ပင်စွပ်ပိုင် ဟိုစွပ်ေအစွပ်

၂၄ ။ ပြည်ကိုမသိ ဗာရာဏသီ၊ မင်းကိုမသိ ဗြဟ္မဒတ်

၂၅ ။ ပြောနိန်စွာက ကမ္မဌာန်းဘာဝနာ၊ လုပ်နိန်စွာက ဘိန်းနန့်ဂင်ဇာ

၂၆ ။ ပလီပလာထွက်စွာထက်များဖို့သိ

၂၇ ။ ပတ်စာကိုခွီးစားမှပြန်ရေ

(ဖ) edit

၁ ။ ဖုတ်လီရေငပိ၊ ဟိမှန်းတောင်မသိ

၂ ။ ဖုတ်ပူမီးတိုက်တိုက်လို့

၃ ။ ဖွဲတောမှာ ရီသွန်ရေပိုင်

၄ ။ ဖျာကရရေပီသာ၊ ဖျာကိုပြန်လခစွာရာ

၅ ။ ဖျက်တေလဲငကျီး၊ ပျင်ရေလဲ ငကျီး

၆ ။ ဖပြုတ်ကေကို ကြောက်ကမကြောက် ရွံလို့ရာ

၇ ။ ဖပြုတ်ကေပိုင်၊ ဖိလီကြွားတက်လီ

၈ ။ ဖပြုတ်ကြွက်စုတ် မကျန်

၉ ။ ဖွတ်ကမီးကျောင်းဖြစ်၊ ချောင်းမြောင်းမခံသာ။ ကျွန်ကသဂေါင်းဖြစ်၊ ပြည်ရွာမခံသာ

၁၀ ။ ဖွတ်ပိုင် လျှာနှစ်ခွနန့်

၁၁ ။ ဖွတ်ကိုကားမတင်၊ ဖွတ်သားကိုကား တင်စားရေ

၁၂ ။ ဖိတ်ချင်းဖိတ်၊ ကိုယ့်အိပ်ထဲမှာဖိတ်

၁၃ ။ ဖျာလိပ်ခေါင်း ခွီးဝင်ဝင်လို့

၁၄ ။ ဖရားဖရား၊ တဖန်များ၊ ဖရားကိုယ်တိုင်၊ လူမြင်တိုင်းကို မမနိုင်

၁၅ ။ ဖရစိတွင်းကျ

၁၆ ။ ဖုတ်ကိုကြောက်လို့ ယှောင်ခါမှ သရဲနန့်လာတွိရေ

၁၇ ။ ဖင်ယားစွာနန့်၊ ဘောင်းဒွတ်မှာ ကုလားသီစွာနန့် တက်စိကျရေ ဆိုရေပိုင်ဗျာယ်

၁၈ ။ ဖဲသမားချင်း၊ ကြောင်လိမ်တင်ဖို့မရှာကေ့

(ဗ) edit

၁ ။ ဗျိူင်းချောင်းချောင်းလို့

၂ ။ ဗူးထက်ဖာမသာ

၃ ။ ဗုံမဟုတ်၊ ပတ်မဟုတ်

၄ ။ ဗန်းပြပြလို့ရာ

၅ ။ ဗလိစာနတ်စာ၊ တင်ဖို့တောင် မလောက်သိ

၆ ။ ဗရုတ်သုတ်ခတိုင်းပြည်မှာ၊ ဆရောင်းဒရောင်း မင်းလုပ်စွာထက်ဆိုးဖို့သိ

(ဘ) edit

၁ ။ ဘုန်းကြီးလူထွက်တပွာယော့

၂ ။ ဘုန်းကြီးချင်း တကာမခေါ်ဂေ့ ၃ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထက်၊ ချခေါင်းနက်တေ

၄ ။ ဘုန်းကြီးစဆီ၊ ပရိတ်မကြောက်

၅ ။ ဘဲUကို အစရှာရေပိုင်

၆ ။ ဘိန်းစားမှ မယားချစ်တေ

၇ ။ ဘုရင်မ သနပ်ခါးနှိမ်းရာမှာ ယင်မဝင်လူးရေပိုင်

၈ ။ ဘားဘူ ဟိယင့် ဆန်ဟိယင့်၊ ဒိုင်းဂျီဟိယင့် ရီဟိယင့်

၉ ။ ဘိချပ်တရာ ချထုတ်ပျောက်လို့ လင်မယားရန်ဖြစ်ရရေ

၁၀ ။ ဘုရင်ကိုလဲ ယင်ရာထင်ရေ

၁၁ ။ ဘီချပ်တစ်ရာပိုင်၊ ဖဖြတ်ခုန်မနီကေ့

၁၂ ။ ဘင်းဂျီမှာတစ်ခါ၊ ဖောက်ကျီကျသိမ့်ရေ

၁၃ ။ ဘုရားမှတ်လို့ ကိုးကွယ်စွာမှာ ဝမ်းပူနန့်ကျရေ

၁၄ ။ ဘုန်းကြီးစဖိုဝင်၊ မောင်ရှင် ကျောင်းခေါင်တက်

၁၅ ။ ဘိန်းစားစိတ်ကူးကူးနီစွာပိုင်

၁၆ ။ ဘန်ဒီဘန်ဒတ်၊ နှဖက်ကပ်

(မ) edit

၁ ။ မြတ်မေလား နှင်းခံ၊ တစ်သိုက်ယော့ရေ

၂ ။ မျောက်မှာအသပြာ၊ ဒုံးမှာစည်ရ တစ်ပြပြ

၃ ။ မျောက်လက်မှာ၊ မီးစရရလို့

၄ ။ မျောက်လက်မှာ၊ အသပြာဆုံးရေ

၅ ။ မျောက်ကိုနန်းတင်၊ ပြည်ရွာမအီးချမ်း

၆ ။ မျောက်ပိုင်ကြောက်တေမြင်၊ ဖြဲခြောက်တေ

၇ ။ မဟိတောင့်တ၊ ဟိကြောင့်ကြရေ

၈ ။ မချိလို့သွားကြဲ၊ ရယ်ယောင်ထင်ရေ

၉ ။ မစားရဘဲ ညှော်ခံ ေအာင်ဗလဓိကံ

၁၀ ။ မဆိုင်တစ်ဆိုင်၊ ကပိုင်သား ဒါးနန့်ရိုင်

၁၁ ။ မိုးမမြင်လီမမြင်ဗျာယ်

၁၂ ။ မျက်စိထက်၊ ဝှရားမတင်း

၁၃ ။ မဟိကေဝမ်းစာ၊ ဟိဂေတန်ဆာ

၁၄ ။ မျိုးကြားသစိမ်းဝင်၊ ပုပ်ကြားနချီးဝင်

၁၅ ။ မောင်ကြီးမေတ္တာ၊ ချီးမေတ္တာ

၁၆ ။ မယားကိုသတ်၊ ဈီးကိုဖြတ်

၁၇ ။ မသာလဲတ၊ သာလဲတ

၁၈ ။ မနာလိုချချားဖက်၊ နာလိုဒပြုတ်ဖက်

၁၉ ။ မလာUနှုတ်တေပိုင်၊ မနှုတ်လီကေ့၊ ကင်စွန်းဆိတ်တေပိုင်ရာ ဆိတ်စားလီကတ်

၂၀ ။ မစားရစွာထက်၊ မဝစွာကခက်တေ

၂၁ ။ မယားဆရာ၊ လင်ငပြာ

၂၂ ။ မျက်ဖြူဆိုက်လီ၊ ဆရာကြိုက်လီ

၂၃ ။ မင်းကြီးအုန်းသီးစားစွာမှာ၊ ငလာေအာင်ကြားကဆိမ့်ဆိမ့်လို့

၂၄ ။ မဟိစွာထက်၊ မသိစွာခက်တေ

၂၅ ။ မစွပ်ကေမဖြူ၊ မတူဂေမရ

၂၆ ။ မသက်မသာ ကာလနာ

၂၇ ။ မာရေသစ်လဲ ကျိုးလွယ်ရေ၊ တိုင်းရေမမာ့လဲ ကြံလွယ်ရေ

၂၈ ။ မတရာသား ဟန့်ဖို့အစား၊ ကျားမတုံးရာ ဆွဲလီဖို့

၂၉ ။ မကြားစဖူး ကြားစဖူး၊ ဆင်ပစမှာ နပျိုးဖူး

၃၀ ။ မင်းတြားငါ့လင်၊ ဘုရင်ငါ့ယှောက်၊ သင်္ဘောသူကြီး ငါ့ဝရီး

၃၁ ။ မြို့သားကျွန်းရောက်၊ နွားခြီရာမှာ ဒုံးဘောက်ဆောက်

၃၂ ။ မျက်စိမှာရီ၊ နားမှာဆီ၊ ဒန္ဒီမှာဆား၊ ဝမ်းမှာပျား

၃၃ ။ မပီးချင်ဂေမဟိ၊ မလားချင်ဂေမသိ

၃၄ ။ မျက်နှာမရ၊ ခကျောက်ကျ

၃၅ ။ မခေါ်ချင်ဂေလွတ်တေ၊ မတော်ချင်ဘဲမလွတ်

၃၆ ။ မြွီမြွီချင်း ခြီမြင်ရေ

၃၇ ။ မင်းတြား ကျွဲရီမှာ၊ ဝင်လားခရေပိုင်

၃၈ ။ မိုးယိုးဝါးစွတ်၊ လူယိုးဝါးငတ်

၃၉ ။ မယားကိုချစ်ကေ၊ လူနန့်မယုံ

၄၀ ။ မယားကို မနိုင်စီဂေ့၊ မင်းကိုမပြိုင်လီဂေ့

၄၁ ။ မုသားမပါ၊ လင်္ကာမချော

၄၂ ။ မမာ့မှာ ရက္ကန်းနန့်၊ ယောက်ျားမှာ စာတန်းနန့်၊ ဘောရိတ်ပစ်တေ

၄၃ ။ မိတ်ထက်ဝက်ခြင်း၊ လူလင်မယား၊ မင်းထားဥစ္စာ မကိုင်ရာ

၄၄ ။ မပြည့်ရေအိုး၊ ဘောင်ဘင်ခတ်တေ

၄၅ ။ မသာတစ်ခါ၊ ကျောင်းဆယ်ခါ

(ယ) edit

၁ ။ ယောက်ခမသီစွာနန့်၊ ငခူစူးစွာနန့်က တတိကျရေ

၂ ။ ယားစွာမှာ၊ လာခြစ်တေပိုင်

၃ ။ ယင်းသူ့စကား၊ လေးနန့်စား

၄ ။ ယောက်ျားကြံ၊ သံလဲ့မထွက်

၅ ။ ယတြာကောင်း၊ မင်းလောင်းတောင်မပေါ်နိုင်

(ရ) edit

၁ ။ ရောက်မလက်ခြင်းကို၊ မှိုဟင်းခူးခါကပင် သိယင့်

၂ ။ ရင်လောက်တင်မှ၊ ခါးလောက်ကျရေ

၃ ။ ရီမမြင်ခင်ကပင်၊ လောပင့်ရေ

၄ ။ ရီမြင်မှ၊ လောပင့်ရေ

၅ ။ ရဲရေကျား၊ ခုတ်မှကျရေ

၆ ။ ရွာသားညီ၊ နွားခွတ်စား

၇ ။ ရူးကွန်ဆောင်လို့၊ ဝေအာင်စားရေ

၈ ။ ရူးကွန်ဆောင်လို့၊ အိမ်ရှိမှာချီးစိုက်တေ

၉ ။ ရစွာကိုလဲမလို၊ လိုစွာကိုလဲမရ

၁၀ ။ ရီမှာအဆုံး (တုံး)၊ ကုန်းမှာတစ်ဝက်

၁၁ ။ ရွှီလောင်ပွန်းမှာ၊ ခွီးသွီးဖြန်းရေ

၁၂ ။ ရန်လိုခလို၊ ေအာက်စဖို

၁၃ ။ ရီမှာလဲ အရိုးမဟိ၊ မင်းမှာလဲ အမျိုးမဟိ

၁၄ ။ ရန်ကိုဆို၊ ဂြိုသွီးလို့ရာနီရေ

၁၅ ။ ရှက်စနန့်၊ ဘာယီခေါ်ရေ

၁၆ ။ ရခိုင်ဇာလောက်ဖြောင့်ဖြောင့်၊ ချင်းကောက်စွာလောက်ရာဟိရေ

၁၇ ။ ရခိုင်မှာမယား၊ ေအာက်သားမှာဖရားကို ရွှေဆင်ရေ

၁၈ ။ ရခိုင်ပျော်ဂေပုလင်းနန့်၊ ကုလားပျော်ဂေတေးခြင်းနန့်

၁၉ ။ ရာကိုရာမြင်ရေ၊ ထောင်ကိုကားမမြင်

၂၀ ။ ရီမဟိရေကန်၊ ဆန်မဟိရေစပါး၊ တရားမဟိရေမင်း၊ အစိုးမဟိရေမီးပိုင်၊ ဇာလဲအသုံးမကျ

၂၁ ။ ရောဂါများအားကြီးဂေလဲ မသီနိုင်ဗျာယ်၊ ကြွီးထူအားကြီးဂေလဲ မပူနိုင်ဗျာယ်

၂၂ ။ ရှုံးတုံမြတ်တုံတစပ်ကုန်၊ မယုံဂေစမ်းပြာကျလမ်း

(လ) edit

၁ ။ လူများဂေ၊ ချီးများရေ

၂ ။ လပျက်ဆွမ်းတင်၊ လပျာတင်မလုပ် ။

၃ ။ လူဖြောင့်စိတ်တိုရေ

၄ ။ လူတည်ကျင်၊ မခင်လီဂေ့

၅ ။ လမွဲ၊ နတ်မြင်ရေ

၆ ။ လူနန့်ပေါင်း၊ ကောက်ညှင်းပေါင်းတောင်မကောင်း

၇ ။ လူမပေါ်ခင်၊ ချီးပေါ်ရေ

၈ ။ လူကိုခါ့စပ်ကေ၊ ကျွန်စိပ်ပေါက်တယ်

၉ ။ လူပြောစကားနန့်၊ ခွီးဟောင်ရေ

၁၀ ။ လူမရောက် မြင့်မိုရ်တောင်၊ ခွီးမရောက် အိမ်မောက်ခေါင်

၁၁ ။ လူပိုင်သျှင်ပိုင်ဗျာ (လူလဲမဟုတ် သျှင်လဲမဟုတ်)

၁၂ ။ လူမရောက်သိ၊ ကတိုးသိရေ

၁၃ ။ လူရတတ်ဝတ်ကေရွှေ၊ ဆင်းရဲသားဝတ်ကေ ကြီးထင်ရေပိုင်

၁၄ ။ လူချီးနန့် ဝက်မွီးစပ်စွာရာ

၁၅ ။ လောင်းအတို လှော်ခက်တေ၊ လူအတို အပြောခက်တေ

၁၆ ။ လားလီရာမှာ ကြောင်နံ့သာ

၁၇ ။ လုပ်စားဂေမိုးခေါင်၊ ခိုးစားဂေခွီးဟောင်ရေ

၁၈ ။ လက်သာမြင်၊ လက်သည်းရှည်ရေ

၁၉ ။ လဲစွာကို တစ်ခါ၊ ဖိထောင်းသိရေ

၂၀ ။ လက်သဲကိုဆိတ်ကေ၊ လက်ထိပ်နာရေ

၂၁ ။ လက်ညှိုးမကောင်း လက်ညှိုးကိုဖြတ်၊ လက်မမကောင်း လက်မကိုဖြတ်

၂၂ ။ လိပ်ကြုံစွာ လိပ်ရာသိရေ

၂၃ ။ လောင်းကခြောက်လံ၊ ပေါင်းခြောက်လံ

၂၄ ။ လမ်းကိုထားလို့ ကြောင်းကလားရေလူစားရာ

၂၅ ။ လူအိမ်လားနွား တရားပါ၊ လူအိမ်လားသား စကားပါ

၂၆ ။ လက်ပံပင်မှာ ဇရက်ကျကျလို့ ကျွကျွက်ရိုက်နီရေ

၂၇ ။ လ ပ ကဏန့်ပိုင် အခွံရာ

၂၈ ။ လှုပ်တိုင်းလည်းနှုတ်မရ၊ လော့တိုင်းလည်း ကြံမရ

၂၉ ။ လူရိုးသင်္ချိုင်းမှာ

၃၀ ။ လူပျိုပိုးကေ လမ်းလျှောက်တေ၊ ဝါကြီးပိုးကေ အိမ်ကိုရောက်တေ

၃၁ ။ လူများ ငကြီးငအုပ်စားခါ အသံမကြား၊ ငရို့ငခုံးမတစ်ကောင်ရ တဂျာဂျာနန့်

၃၂ ။ လည်ရာမှာ၊ ပင်ကာအထက်က ဘု

၃၃ ။ လ ပ လကျယ်၊ လုပ်မနီဂေ့

၃၄ ။ လူကိုမကောင်း၊ မကြံကောင်း၊ မကောင်းကိုယ်မှာ၊ ဗြီးလို့ဝင်ရေ

၃၅ ။ လူပါးကအပ်တစ်ချောင်းယူကေ၊ ကိုယ့်ပါးက ပေါက်ဆိန်တစ်လက်ပျောက်တေ

(ဝ) edit

၁ ။ ဝါးတစ်ရာလူတစ်ရာ

၂ ။ ဝက်မျက်နှာ၊ တရုတ်မကြည့်နိုင်

၃ ။ ဝမရှိဘဲ၊ ဝိမလုပ်လီဂေ့

၄ ။ ဝက်ထီးအားကိုး၊ မလုပ်လီဂေ့

၅ ။ ဝကင်းပူ၊ ရပူကျကျလို့

၆ ။ ဝက်သားကင်မောင်သျှင်ဖို့၊ ငခြောက်လှန်းကျကန်းဖို့

၇ ။ ဝက်နဘင်းစွယ်၊ အားကိုးမိလို့၊ အိမ်ပြာကျရေ

၈ ။ ဝိနည်းတတ်ကေ၊ ကြက်သတ်စားရေ

၉ ။ ဝါခေါင်လမှာ မြစ်မှာလဲ လှိုင်းတစ်လုံးလျော့ရေ၊ မြီကြီးမှာလဲ ဂြိုးမတဝပ်စာ သွိရေ

၁၀ ။ ဝက်သားမစား၊ ဝက်ရေသောက်တေ

၁၁ ။ ဝီးမှာတသက်သက်၊ ပါးမှာတကြက်ကြက်

(သ) edit

၁ ။ သိရာသိစီ၊ မမြင်စီကေ့

၂ ။ သခိုးလက်က၊ သဝှက်လုရေ

၃ ။ သစ်နှစ်ပင်ကြား ဝါးပျစ်တေ၊ အိမ်တွင်ရန်များ ဧည့်ပျစ်တေ

၄ ။ သီဖို့နွား တောစယောင်ရေ

၅ ။ သီရာသီရေ၊ ဝမ်းကျမတန့်

၆ ။ သီလခရေသားလဲ အလှပ၊ လွတ်လခရေငါးလဲ အကြီးသန်

၇ ။ သားသီလင်ဆုံး၊ ကုန်ရှုံးကြွီးတင်၊ လိုလင်မရ သူတော်မ

၈ ။ သံကိုခွတ်လို့ မဲသားမတက်၊ ရီကိုခွတ်လို့ အရာမမြင်

၉ ။ သားသမီးမကောင်း မိဘအဂေါင်းကိုရောင်း

၁၀ ။ သင်္ဘောပျက်ရာမှာ ချိုင်ပေါင်ဟင်း ရောင်းလို့မမှီဗျာယ်

၁၁ ။ သျှင်ကြီးလာလဲသတ်၊ သျှင်သျှေလာလဲသတ်

၁၂ ။ သခိုးတညည့်အိပ်ပျက်ကေ၊ အိမ်သျှင်ဆယ်ညည့်အိပ်ပျက်တေ

၁၃ ။ သခိုးမယား မငိုဝန့်

၁၄ ။ သူ့အရိုးနန့်သူ့ကိုထိုးရေ

၁၅ ။ သိကြားမင်း မြှားသုံးစင်းနန့်ကယ်လို့တောင်မရရေသား

၁၆ ။ သိကြားလက်ချ နတ်လက်ချ

၁၇ ။ သစ်ကြားဝါးပျစ်မလုပ်ရ

၁၈ ။ သွားနန့်ဆံပင် အညီမဟိ (အနီမဟိ)

၁၉ ။ သူများအတွက်၊ ငါးဝက်ဝမ်းကျ

၂၀ ။ သိရေလူကိုရာ လိမ့်လို့မရ၊ ရှင်ရေလူကို တစ်ခါမရ တစ်ခါရရေ

၂၁ ။ သတိမမူဂေ၊ ဆင်ကိုလဲ၊ ခလုပ်တိုက်တေ

၂၂ ။ သစ်ကြီးအမျက်၊ အပြင်မထွက်

၂၃ ။ သုံးလင်ပြောင်းရေ မိနာ့လဲ လင်မမြဲ၊ သုံးကျောင်းပြောင်း ဘုန်းကြီးလဲ ကျောင်းမမြဲ

၂၄ ။ သပြီကန်မှာ သင်္ကြန်ကျကျလို့၊ နိန့်လဲ တရောင်းရောင်း ညည့်လဲ တရောင်းရောင်း

(ဟ) edit

၁ ။ ဟရေသိကပင်၊ သျှာသျှေကို မြင်စွာရာ

၂ ။ ဟောင်ရေခွီးလဲမကိုက်၊ ကြိုးရေမိုးလဲမရွာ၊ ငြိုးရေလင်လဲမသတ်

၃ ။ ဟန်ကိုယ်ဖို့၊ မာန်သူ့ဖို့

၄ ။ ဟောင်းလောင်းထိုင်နိန်ပြီးကေ၊ ပေါင်ပေါ်ပေါ်ရေလို့ သရော်နိန်ရေပိုင်

(အ) edit

၁ ။ အဂြိုမနိုင်၊ နရွက်ကိုင်

၂ ။ အဖသျှစ်သောင်း၊ သားကိုးသောင်း

၃ ။ အိမ်မှာလှီကား၊ လောင်းမှာဧရာ၊ လှည်းမှာဝင်ရိုး

၄ ။ အဖထက်၊ သားတစ်လကြီးရေ

၅ ။ အကြီစပ်သန်၊ ရန်ဖြစ်တေ

၆ ။ အကြီစပ်နန့်၊ ကျင်ဖြစ်တေ

၇ ။ အရူးကို နှင်းတော တိုးတိုးလို့

၈ ။ အရူးလနပ်၊ ငွေတစ်မတ်တောင် စိတ်ကမှတ်

၉ ။ အရူး စုံးဖမ်းဖမ်းလို့

၁၀ ။ အရူးဆယ်ခွန်းပြော တစ်ခွန်းမှန်ရေ

၁၁ ။ အပြောမှာ ပုပ်လောက် ရိုင်လောက်၊ အလုပ်မှာ သိုက်ပွာတောင်မပြည့်

၁၂ ။ အ ရေ န ရေ ပိုင်ပြင်လို့ အူကို နှုတ်ယူဖို့

၁၃ ။ အမောင်လဲ့ရောက်၊ ငါ့နွားပျောက်၊ အမောင်သခိုး၊ ငါမယိုး

၁၄ ။ အသံကြောင့် ဖားသီရေ

၁၅ ။ အမိကိုးရွာလယ်ဂေ၊ သမီး ဆယ်ရွာလယ်ဖို့

၁၆ ။ အိမ်မှာဟိရေနွားလဲဂုတ်ပိ၊ လားရေနွားလည်းဂုတ်ပိ

၁၇ ။ အနတ္တလဲကိုယ်မဟုတ်၊ ဇာတ်သမလဲအပျိုမဟုတ်

၁၈ ။ အလုပ်မဟိ၊ ကြောင်ကိုရီချိုးရေ

၁၉ ။ အုန်းမှာအသပြာကပ်ကပ်လို့

၂၀ ။ အားကြီးရာ၊ အာပတ်မလာ

၂၁ ။ အားနာလို့၊ ဝမ်းကြီးရေ

၂၂ ။ အညှီဟိရာ၊ ယင်အုံရေ၊ အပျိုဟိရာ၊ လပျိုလားရေ

၂၃ ။ အရှက်မဟိ၊ ကြဲစီကြဲစဲ

၂၄ ။ အဆောက်ထက်၊ အမောက်သန်ရေ၊ ကျွန်ယေဖဓား

၂၅ ။ အရိပ်ပြလို့တောင်၊ အကောင်မထင်

၂၆ ။ အိုရာအိုရေ၊ ဂြိုမကျိုး

၂၇ ။ အနှောင့်မလွတ်၊ အသွားမလွတ်

၂၈ ။ အကွပ်တစ်ချက်၊ လက်တစ်ချက်

၂၉ ။ အိမ်အိုဂေထောက်၊ လူအိုသောက်

၃၀ ။ အားမနာပါးမကျိုး၊ ယောက်ခမကို နဖားထိုး

၃၁ ။ အားနာကွန်ဆောင်လို့၊ ဝေအာင်စားရေ

၃၂ ။ အိုးမလုံဂေ၊ အုံပွင့်ရေ

၃၃ ။ အနာများဂေသီ၊ မြီများကေကြွီ

၃၄ ။ အတို့မခံ၊ ရွှေပဇွန်ပိုင်

၃၅ ။ အဝီမစိကေ၊ မိုးကြိုးပစ်တေလတ်

၃၆ ။ အိပ်ကွန်ဆောင် လူကို၊ အနှိုးရခက်တေ

၃၇ ။ အိမ်ကလဆွီး၊ မောင်းကာကြီးရေ

၃၈ ။ အတတ်ကြီးလို့၊ ဘလူးဖြစ်တေ

၃၉ ။ အလှဆင်၊ မျောက်ဖြစ်တေ

၄၀ ။ အရိပ်မသိရေဂျီ၊ ကျားစာဖြစ်တေ

၄၁ ။ အစားမစဲ၊ အဝတ်လင်းကြဲ

၄၂ ။ အစားအသောက် မီးရောင်တောက်၊ ဝတ်ပါလီ ရဗလီပေါက်

၄၃ ။ အသားထဲက၊ လောက်ဖြစ်တေ

၄၄ ။ အလှူတစ်ခုလုပ်ဂေ၊ ပိတ္တာတစ်ယောက်ဖြစ်တေ

၄၅ ။ အပင်မှာလဲ အနှစ်နန့်၊ လူမှာလဲ အချစ်နန့်

၄၆ ။ အရူးသတ်လို့ အပြစ်မရ

၄၇ ။ အပေါင်ဆိုဂေ၊ အဖိုးမတန်

၄၈ ။ အလားဟိမှ အလာဟိရေ၊ အပီးဟိမှ အယူဟိရေ

၄၉ ။ အသားလိုလို့ အရိုးတောင်းရေ

၅၀ ။ အပွင့်ကောင်းဂေတစ်ခက်၊ အဆင်းကောင်းဂေ တစ်နွယ်

၅၁ ။ အိမ်ရှင်မကောင်း အိမ်မကောင်း

၅၂ ။ အလိုကုံတုံ၊ အကြံလိုရင်း

၅၃ ။ အပြင်ဗန်းကိုရာမြင်ရေ၊ အတွင်းပူ လူမသိ

၅၄ ။ အပြင်ကမာန်ပါယောင်၊ ဝမ်းထဲက ပူချိပူချိ

၅၅ ။ အစိမှာ တစ်ခါ၊ အဆန်ထွက်သိရေ

၅၆ ။ အရှင်ကောင်းမှ၊ ကျွန်ဝမ်းဝရေ

၅၇ ။ အသိခေါက်ခက်၊ အဝင်နက်တေ

ပြင်ပလင့်ခ်တိ edit

ရခိုင် ဘာသာစကား လမ်းညွှန် (ဦးစက္ကိန္ဒ-ရခိုင်မြေ)