Wp/rki/ဂဏန်းသင်္ချာ

< Wp‎ | rki
Wp > rki > ဂဏန်းသင်္ချာ

ကျောင်းသူကျောင်းသား၊ အိမ်သျှင်မတိ၊ ကုန်ရေပွဲစား၊ အလုပ်သမား လယ်သမားတိနန့်သိပ္ပံပညာသျှင်တိပါမကျန် ကြီးငယ်မဟူ လူတိုင်းတတ်အပ်သည့် ပညာတစ်ရပ်မှာ ဂဏန်းသင်္ချာဖြစ်ဧ။ လူရို့ဧလုပ်ငန်းဆောင်တာ အဝဝတွင် ဂဏန်းသင်္ချာရေ အခြေခံဖြစ်ရကား၊ လူတိုင်းလူတိုင်း ဂဏန်းသင်္ချာ ဗဟုသုတနန့် ပြည့်ဝရန် လိုအပ်လီရေ။ မည်သည့်နိုင်ငံမဆို စာရီးစာဖတ်အပြင် အတွက်ဟူရေ ဂဏန်းသင်္ချာအတတ်ကိုပါ မူလအခြေခံဟု သတ်မှတ်ရေ။

သင်္ချာရေ ရေတွက်ခြင်းကိုပြရေ။ ဂဏန်းသင်္ချာရေ ဂဏန်းဖြင့်ရေတွက်ခြင်း ပညာဟု အဓိပ္ပာယ်ရရေ။ ယကေလည်းလည်း ဂဏန်းဖြင့် ရေတွက်ရေထက် တိစွာကျယ်ဝန်းလာရေ ပညာဖြစ်ရေ။ အရေအတွက်တစ်ခုခုကို ကိန်းတစ်ခုအနီ ဂဏန်းခြေဖြင့်ရီးပြပြီးသည့်နောက် ကိန်းချင်းပေါင်းခြင်း၊ နုတ်ခြင်းစရေ အမှုကိစ္စတိကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ ကိန်းပြဂဏန်းချင်း ပေါင်းခြင်း၊ နုတ်ခြင်းတိကို လုပ်ဆောင်ရရာ ယင်းကိုပင် ဂဏန်းတွက်ခြင်းဟုဆိုကတ်ရေ။ တစ်ခါတစ်ရံ အတွက်တွက်ရေဟု ဆိုကတ်ရေ။

ဂဏန်းခြေခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရောမလူမျိုးရို့ဧ ကိန်းရီးကိန်းဖတ်စနစ်ကို ဖော်ပြခရာ ယင်းရို့ဧအပေါင်းအနုတ်သဘောတိ သက်ရောက်နီပြီး ဖြစ်ရေကို ကြည့်ရခြင်းအားဖြင့် လူတိရေ ကိန်းတိကို မရီးတတ်မီကပင် ပေါင်းတတ် နုတ်တတ်နီရေဟု ယူဆရန်ဟိရေ။

ရောမလူမျိုးရို့ဧ သင်္ချာပညာရပ်၌-

  • တစ်ကို I
  • ငါးကို V
  • တစ်ဆယ်ကို X
  • ငါးဆယ်ကို L
  • တစ်ရာကို C
  • တစ်ထောင်ကို M ဟု အမှတ်သညာပြုကတ်ရေ။

ရှစ်ဆယ်ကိုတိုတိုဖြင့် ငါးဆယ်နန့်သုံးဆယ် နှစ်ခုပေါင်းအနီဖြင့် LXXX ဟုလည်းကောင်း၊ ကိုးရာကို တစ်ထောင်တစ်ရာလျော့အနီဖြင့် CM ဟု ၎င်း ရီးပြခကတ်ရေမှာ အထက်ကဆိုခသည့်ကိန်းကို မရီးတတ်မီ ပေါင်းတတ်နုတ်တတ်ရေဟူရေအဆိုကို ထောက်ခံလျက်ဟိ နီရေ။ အပေါင်းအနုတ်သင်စ ကလေးသူငယ်တိ ရေ လက်ချိုးရေတွက်၍ ပေါင်းခြင်း၊ နုတ်ခြင်းပြုလုပ်သကဲ့သို့ပင် ရှေးအခါက လူတိရေလည်း ထိုကဲ့သို့ပင်လုပ်ခကတ်ရေဟု အနောက်နိုင်ငံသင်္ချာသမိုင်းတိက ဆိုဧ။ ပေါင်းနုတ်ရန် အကြောင်းပေါ်လာကေ လက်တွိ့နည်းဖြင့် လက်ကိုချိုး၍ဖြစ်စေ၊ ရေတွက်ရာ၌ အကူအညီယူခသည့် ပေသီးခုံကို အသုံးချ၍ဖြစ်စေ၊ အလားတူ အကူအညီ တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ဖြစ်စေ တွက်ချက်၍ အဖြေမျှလောက်ကိုသာ ရီးမှတ်ကတ်ရေ။ နှစ်ပေါင်းတိစွာ ကြာရှည်မှ ဂုပေါင်းနုတ်နည်းမျိုးကို ရဟိအသုံးပြုခကတ်ခြင်း ဖြစ်ရေ။ အမြှောက်အစားတွက်တိကို ထိုထက်တိစွာ နောက်ကျ၍ ခရစ် ၁၂ဝဝ ပြည့်နှစ်လောက်ကျမှ ဂုတွက်နည်းမျိုးဖြင့် တွက်နိုင်ခကတ်ရေ။ ထိုခေတ်မတိုင်မီက အမြှောက်အစားကို တွက်ရန်ဟိကေ အဖြေကိုတွိ့ရေတိုင်အောင် ပင်ပန်းကြီးစွာဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ပေါင်းနုတ်၍ တွက်ခကတ်ရေကို ကြည့်ရကေ လူတိရေ အမြှောက်အလီဇယားတိကို ကောင်းစွာ မတတ်ကတ်သိမ်းဟူ၍ကေလည်းကောင်း၊ ကောင်းစွာအသုံးမပြုတတ်ကတ်သိမ်းဟူ၍ ကေလည်းကောင်း ယူဆရရေ။ ရဟိရေအဖြေကို ကိုးဖြင့်ချေ၍ ချိန်ထိုးနည်းဖြင့်မှန်ရေ မမှန်ရေကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုလိဟိကတ်ရေ။ မြန်မာရို့ဧ ကိုးကြောင်း တွက်နည်းရေလည်း ရှေးကျရေနည်း တစ်နည်းဖြစ်ရေ။ ၅x ၅ အထိ အလီ ဇယားကို ကျက်မှတ်ထားပြီးရေနောက်၅x ၅ ဆထက် ၁ဝx ၁ဝ အထိ အမြှောက်တိကို တွက်ရာ၌ လက်ချောင်းကလေး တိဖြင့် တွက်ရေနည်းမှာ ရှေးက အီတလီပြည်တွင် ပေါ် ပေါက်ဖူး၍ မှတ်သားဖွယ်ရာကောင်းရေ။

အမြှောက်ခံရသည့် ကိန်းကို ၅ ဖြစ်ခကေ လက်ငါးချောင်းထောင်၍၎င်း၊ ၆ ဖြစ်ခကေ လက်တစ်ချောင်းချိုး ထား၍၎င်း ၇ ဖြစ်ခကေ လက်နှစ်ချောင်း၊ ၈ ဖြစ်ခကေ သုံးချောင်း၊ ၉ ဖြစ်ခကေ လေးချောင်းချိုးထား၍၎င်း လက်တစ်ဖက်၌ ပြထားရေ။ မြှောက်မည့်ကိန်းကိုမူ အခြားလက်တစ်ဖက်၌ ဒေစနစ်အတိုင်း ပြထားပြီးကေ ထောင်လျက်နီရေ လက်တစ်ဖက်မှ လက်ချောင်းအရေအတွက်ဧဆယ်ဆနန့်ပေါင်းလိုက်ရေအခါ မြှောက်လဒ်ဖြစ်ရေ အဖြေကို ရဟိရေ။ ပုံစံအားဖြင့် ၇ ထ ၈ ကို တွက်လိုရေအခါ လက်တစ်ဖက်၌ လက် ၂ ချောင်း၊ အခြားတစ်ဖက်၌လက် ၃ ချောင်းကို ချိုးထားခြင်းဖြင့် ၇ နန့် ၈ ရို့ကို ပြလိုက်ရေ။ ထိုအခါ တစ်ဖက်၌ ၃ ချောင်းထောင်လျက်ဟိ၍ အခြားတစ်ဖက်၌ ၂ချောင်း ထောင်လျက်ဟိသဖြင့် ၃ x ၂ မှ ၆ ကိုရရေ။ တစ်ဖက်၌ ချိုးထားရေ လက် ၂ချောင်းနန့် အခြားတစ်ဖက်၌ ချိုးထားရေ ၃ ချောင်း၊ ပေါင်း လက် ၅ ချောင်းရို့ဧဆယ်ဆဖြစ်သည့် ၅ဝ ကို ၆ နန့်ပေါင်း၍ အဖြေကို ၅၆ ဟုပီးရရေ။ (၅+က)(၅+ခ)=(၅-က) (၅-ခ)+၁ဝ(က+ခ)ဟူရေထပ်တူညီချက်အရ ဖြစ်ရေမှာ ထင်ရှားရေ။

ရာပုံ၊ ဆယ်ပုံ၊ ခုပုံတိခွဲ၍ ရေတွက်ထားရေ အရေအတွက် နှစ်ခုရို့ကိုပေါင်း၍ ရေတွက်ရာ၌ ရာပုံချင်း ပေါင်းလျက် သီးခြားရေတွက်ခြင်း၊ ဆယ်ပုံချင်း ပေါင်းလျက် သီးခြား ရေတွက်ခြင်းတိ ပြုလုပ်သည့်နည်းတူ ဂုခေတ်အရေအတွက် ပြကိန်းတိကို ပေါင်းရာ၌ တန်ဖိုးတူတိကို တစ်သန့်စီ ပေါင်းနိုင်စေခြင်းငှာ ခုဂဏန်းတိကို တစ်ခုအောက် တစ်ခု ကျနီစေ၍ ဆယ်ဂဏန်းတိ၊ ရာဂဏန်းတိကိုလည်း ထိုကဲ့သို့ ကျနီစေရန် ကိန်းတိကိုတစ်ခုအောက်တစ်ခုစီလျက် ရီးပြီးမှ ပေါင်းကတ်ရေ။ ငွေကြေးမူမမတူနန့် အခြားမူမတူကိန်းတိကိုလည်း ဒေနည်းအတိုင်းပင် ပေါင်းကတ်ရေ။ နုတ်ရေနည်း၊ လိုရေကိန်းဖြင့် ဖြည့်စွက် ပေါင်းထည့်ပီးရေနည်း စရေ ရို့မှ သင့်လျော်ရာ နည်းတစ်နည်းဖြင့် တွက်ကတ်ရေ။ အပေါင်း အနုတ်ကို လျင်မြန်စွာတွက်နိုင်ရန် အပေါင်းအနုတ် ဇယား တိကို ကျက်မှတ်ထားရရေ။ အမြှောက်အစားတိကို ကောင်းစွာတွက်ချက်နိုင်ရန်လည်း အလီဇယားတိကို ၁ဝ x ၁ဝ အထိ ကျေကျေ ကျက်မှတ်ထားရန် လိုအပ်ပေရေ။ ဂဏန်းသင်္ချာတွင် အပိုင်းဂဏန်း၊ ဒသမဂဏန်း၊ မူမတူတွက်၊ ဈေးတွက်မှစ၍ အတိုးတွက်၊ ရာခိုင်နှုန်းတွက်၊ ရောင်းရီးဝယ်ရီးဆိုင်ရာ အတွက် စရေဖြင့် အတွက်မျိုး မြောက်မြားစွာ ပါဟိရေ။

လူမှုကိစ္စ ကျယ်ဝန်းလာရေနန့်အမျှ တစ်စတစ်စနန့် နယ်ကျယ် လာခရေ ဂဏန်းသင်္ချာပညာရေ အလွန်ရှေးကျရေ ပညာတစ်ရပ်ဖြစ်ရေ။ ရှေးအခါက အချို့သင်္ချာပညာသျှင်တိရေ ရောင်းရီးဝယ်ရီးဆိုင်ရာ ပုစ္ဆာတိထက် ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စကို စမ်းရေပုစ္ဆာမျိုးတိကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားကတ်သဖြင့် ထိုပညာကို သင်ကြားကတ်သူ တပည့်တိစွာရို့အဖို့ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ် ကောင်းခပေမည်။ တွက်နည်းတိရေ ရှည်လျား၍ နားလည်ရန် ခဲယဉ်းလှရေ။ ထိုခေတ်က ဂဏန်းသင်္ချာ တတ်မြောက်လိုသူတိရေ တွက်နည်းတိနန့် သင်္ချာဥပဒေတိကို အလွတ် ကျက်မှတ်ထားရသဖြင့် အတွက်တွက်ရန်မှာ မလွယ်ကူလှပေ။ ဂုခေတ်တွင် ကျောင်းသားသူငယ်၊ ဈေးရေ၊ အလုပ်သမား၊ အလုပ်သျှင်၊ လက်မှုပညာရေတိမကျန် အတွက်အချက်နန့် မကင်းနိုင်ကတ်ပေ။ ယကေလည်း သင်ကြားနည်းတိကို လွယ်ရေ ထက်လွယ်အောင် တစ်စတစ်စပြုပြင်လာခကတ်သည့်ပြင် တွက်ရရေအတွက်တိမှာလည်း လူတိ နီ့စဉ်ကြုံတွိ့ နီကတ်ရေ ပြဿနာတိနန့် ဟပ်မိလာ၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဖြစ်လာသဖြင့် ဂဏန်းသင်္ချာရေ ရှေးကကဲ့သို့ သင်ကြားရန် ပျင်းရိ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းလှသည့် ပညာမျိုး မဟုတ်တော့ ဂဏန်းသင်္ချာရေ အသုံးတိ၍ လူထုအား အကူအညီအတိဆုံးပီးသည့် သင်္ချာပညာဧ အပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်သည့်ပြင် လူရို့အား ပြဿနာကို သျှင်းသျှင်း မြင်နိုင်စွမ်းနိုင်စေသည့်သတ္တိမျိုးကို ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်၎င်း၊ တိကျမှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်တတ်ရေ အလိအကျင့်ကို ရဟိစေရန်၎င်း၊ ဇွဲနန့် တည်ကြည်မှု အားတိ ကောင်းလာစေရန်၎င်း၊ အဖိုးတန်ရေ လိကျင့်ခန်းတစ်ခု အနီဖြင့် အသုံးပြုရန် ကောင်းရေကြောင့် လူတိုင်းတတ်သိ အပ်ရေ အသုံးလုံးပညာတရပ် ဖြစ်ရေ။[1]

ကိုးကား

edit

  1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၃)