Wp/rif/Tunes

< Wp‎ | rif
Wp > rif > Tunes
Tagduda n Tunes

Tunes

Acenyal
Tamaẓunt : Tunes (tamdint)
Tutlayt tunṣibt : Taεrabt
Tutlayin nniḍen : Tamaziɣt, Tafransist
Ameqqran : munsif lmarzuqi
Tajumma : 163 610 km²
Imezdaɣen : 10 126 300
Adrim anezmar : Dinar
Izli anamur : {{{anthem}}}

Tezga-d tmurt n Tunes (s teɛrabt تونس) g Tefriqt n ugafa tamanaɣt ines isem-is daɣen Tunes tamanaɣt, tesɛa talast akw d tmurt n Lezzayer (Dzzayer) g ama ataram, d tmurt n Libya g ama amalu, ilel Agrakal s umalu, d ugafa, 40% n tmurt-is d Ṣṣaḥra, ameslay amensawi n tmurt n Tunes d tutlayt taɛrabt, lamaεna, llan kra n tudrin anda ttmeslayen s tmaziɣt g wenzul.

Dinna daɣen y yella Dduḥ n tɣerma taqerṭajt g timdi tis 3 uqbel tlalit n Ɛisa.

Tewwi-d tilelli ines ass n 20 Meɣres 1956 yella isem-is tagelda n Tunes, seg imir ass n 25 Yulyu 1957 tbeddel isem-is d tsertit-is, yeql-ed isem-is Tagduda tatunsit.

Imaziγn di tunes

edit

Di Tunes llan imaziγen , d lâdad nsen 168 igmimen di tutlayt d 6,5 miliun di lâireq ḥasseb test adn, d gar 800 igmimen d 1 miliun essen sawalen s tmaziγt. Tawssna tamaziγt di tunes tella,maca ur llant tidduklin n Imaziγen n Tunes d tella lbideya n lwaây af tamaziγt di tamurt tagi. Tagzirit n Jerba,iγrmen n Maṭmaṭa,iγrmen n Sned,tamaγza,Cninni,Dwiret,Amkradh n Zwawa(Zriba,Takruna,Jradu),idurar n Xmir,Icawiyen n Lgasrin d aṭas iγermen de tsawal s tmaziγt ar ass-a. Di tunes ula aṭas tiqbaylin γur-sent aẓar amaziγ am Awled Jlass,Awled Âayr,Awled Ûn,Lfracic,Awled (At Majer,Swesi,Awled Xmir,Wirghma,Nefzewa,Âmdun...

Amezruy

edit

Tunes amezruy nes mitâlleq s imazighen,di qdim zman d imazighen ḥekmen di Tunes d deg tunes ellen iqabsien d lajded n imaziɣen ,d iɣellaten imeqqranen Imaziɣen fɣen seg tunes am Massnsen,H'annabaâl,Dunatus,Aksel,Dihya,Ibn Âarfa,Ibn Saḥnun,Ayt Ziri,Iḥafsiyen,Âli Ben Ghdhehem... D Tunes isem-ines d Amaziɣ yusa seg yensa d tunes d amken mani ensen iqarṭajiyen qbal ass elli fɣen dis bec eddan in daxel n Tamazɣa.