Wp/rif/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

Template:Portales de Wikipedia

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ
Portal de
Mauritania

ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ; ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⵓ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵅ ⵥⵍⵎⴹ ⵉⵏⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴷ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ⵅ ⵢⴼⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⵅ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵢⴼⵓⵙ

Actualidad

Wp/rif/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ/Actualidad

Artículo seleccionado

Wp/rif/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ/Seleccionado

Imagen seleccionada

Wp/rif/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ/Imagen seleccionada


Template:Portal:África/Portales

Portada de la enciclopedia ]   Portada de Portales ]   [ Portal de la comunidad ]