Wp/rif/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

Template:Portales de Wikipedia

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵢⴻⵙⵓⵏ ⵖⴻⵔ
ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ
link
link

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ . ⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵏⴽⴻⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵢⵏ ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵃⵓⵎⴰ-ⴷ ⵙⵙⵓⴽⴼⵖⵏ ⵎⵓⵄⵎⵎⴰⵔ ⵍⵇⴷⴷⴰⴼⵉ ⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵃⴽⵎⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 40ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ .

Actualidad

Wp/rif/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ/Actualidad

Artículo seleccionado

Wp/rif/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ/Seleccionado

Imagen seleccionada

Wp/rif/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ/Imagen seleccionada


Template:Portal:África/Portales

Portada de la enciclopedia ]   Portada de Portales ]   [ Portal de la comunidad ]


Portal Categoría:Wikipedia:Portales de África