Wp/qug/Uran Africa

< Wp‎ | qug
Wp > qug > Uran Africa


Uran Africaka Africa allpapachapi shuk mamallaktami kapan, chay mamallaktaka Africa allpapachamanta tukuy llaktakunata yallik uran mamallaktami kapan. Uran ladupi, Atlántico mamakuchawan, Indico mamakuchawan manyakunata charin, chinchay ladupi Botswanawan, Namibiawan, Mazambikuwan, Zimbabwewanpash manyakunata charin. Ruan Africa mamallaktapak ukupi ishkay uchilla kikin mamallaktakuna tiyan : Lesotho mamallakta, Swaziland mamallaktapashmi.

Republic of South Africa
Uran Africa Ripuplika
 
Wp/qug/Uran Africa mamallaktaka maypita kan ?
Wp/qug/Uran Africa mamallaktaka maypita kan ?
 
Uma llakta Pretoria / Capetown / Bloemfontein
Pushakkuna
Hatun pushak
Jacob Zuma
Mashna allpata charin 1.219.912 km²
Runakuna 51.770.560

Uran Africa mamallaktapi, yana runakuna, yurak mishukunapash, shuk runakunapash kawsanmi, chaymanta Uran Africa kuychik mamallakta nishkami kapan. Chay runakunaka Inlish shimi, Afrikaans shimi, shuk kikin shimikunapash (Ndebele shimi, Xhosa shimi, Zulu shimi, Sotho shimi, Tswana shimi, Siswati shimi, venda shimi, Tsonga shimi).

1948 watamanta, 1991 watakaman, Apartheid nishka kamachikunawan kawsarka, chaymanta hatun pushakkunaka yurak mishukunallami karka, yana runakunaka pushakkunata akllaytapash mana usharkachu. Shinapash 1991 watamanta Apartheid nishka ñami tukurishka kashka, kunankaman yana runakunapash, mishukunapash shuk runakunapash pushakkunata akllayta ushanmi. 1994 watamanta, 1999 watakaman, Nelson Mandela chay mamallaktapak hatun pushakmi tukurka, paymi Apartheid kakpira yana runakunapak ñawpakman pushakmi karka, chaymanta yurak mishukuna wikchashpa sakirka 27 watakunata, 1963 watamanta, 1990 watakaman. Shinapash pay llukshirka, paymi hatun mantak tukurka 1994 watapi.