Wp/qug/Leonardo da Vinci

< Wp‎ | qug
Wp > qug > Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci shuk Italiamanta yachak runami karka, 1452 watapi wacharishka, 1519 watapi wañushka, pay hampik runami karka, sumak shuyukpashmi karka, hiwakunamanta yachakmi karka,mushuk sumak takikunata paypak yuyaymantak llukchirkami, sumak arawikunatapashmi killkarka. Paypak yallik riksishka shuyuka Mona Lisa nishkami kapan, chay shuyupi shuk sumak warmitami shuyurka. Wambra kakpi, yachachik Andrea de Verrochiopak llankana wasipi shuyunata yachakurkami. Shinallatak, Ingenieropashmi tukurka. 26 watakunata charishpa, ña paypak yachachikmanta yallishpa, maestromi tukurka. Kipaka, Ludovico Sforzapakpimi shuyushpa llankankarka, shinallatak 1490 watamantaka shuk mushuk yachana wasita kamachirka, paypak yuyaykunata yachaykunatapash yachachinkapak. 1499 watapi, Franciamanta runakuna chinchay Italiata hapirka, Leonardo Veneziaman rina tukurka. Chaypi Ingeniero karka, Venezia llaktata kuntrakunamanta harkankapak llankakurka, kipaka kutin Firenze llaktapi, Milano llaktapipash llankarkami. 1515 watapi, Marignan llaktapi Italiamanta awkak runakunata yallikpi, Franciapak hatun pushak, François Ier, kutin chinchay Italiata hapirka, Leonardo chay hatun pushakwan Franciaman rirka, 1519 watapi Francia mamallaktapimi wañurka, chaypi kunankaman pampashkami kapan.

Leonardo Da Vinci