Wp/prg/Ēwas Pōlka

< Wp‎ | prg
Wp > prg > Ēwas Pōlka

Ēwas Pōlka (ōriginalai Ievan Polkka) - sōmiska grīma, zinātan galwai dīnka gruppin Loituma. Per tradiciōnalin melōdijan Eino Kettunen peisāi wīrdans en 1930 mettu.

Ēnturs edit

Grīmika gērba ezze Ēwan, kwāi ni mazēi ēitwei dancautun prei swāise kaimīnas audāsenin, tenesses mūtis paggan. Ēwa ausmittina iz buttan be erzināi wāikan, en kawīdsmu tenā dīwai enmīli si. Pa audāseņu tenēi drāugi etwartinna si buttai. Stwen tenēi wīda Ēwas mūtin, kwāi ast spārtai ernertītan. Wāiklis ēmpiri sen mērgan emprīkistalāi prīki mūtin.

Bilā edit

Grīmika bēi peisātan en Savō dialaktu, kawīds deznimai šlaitinna si ezze sōmisku.

Lōitumas wersiōni edit

Ši wersiōni pastāi perlazīntan en 2006. Wersiōni bēi labbai zinātan en Sōmijai be Mackālijai, adder ilgai ni pastāi pōpularan en swītu. Stāsenis kitawīdina si, kaddan prei muzīkin pastāi preidātan bewangiska animaciōni - īmtan iz pōpularan anime Bleach. Filmiks dīwai pastāi internettas widāsnaswertīngiskwan. Stan bēi spārtai prasta animaciōni, pawaidinānti smejānti si mērgan sen purējas lōkan.

Kittas wersiōnis edit

Matti Jurva (1937) Jorma Ikävalko (1950) Arttu Suuntala (1966) Pauli Räsänen (1972) Kuplettiryhmä (1998) Hatsune Miku (2005) Korpiklaani (2012)


Nuapurista kuulu se polokan tahti jalakani pohjii kutkutti

Ievan äiti se tyttöösä vahti vaan kyllähän Ieva sen jutkutti

Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa

Kun myö tanssimme laiasta laitaan


Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen


Ievan suu oli vehnäsellä ko immeiset onnee toevotti

Peä oli märkänä jokaisella ja viulu se vinku ja voevotti

Ei tätä poikoo märkyys haittaa

Sillon ko laskoo laiasta laitaan


Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen


Ievan äiti se kammarissa virsiä veisata huijjuutti

Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuijjuutti

Eikä tätä poikoo ämmät haittaa

Sillon ko laskoo laiasta laitaan


Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen


Hilipati hilipati hilipati hillaa

Hilipati hilipati hilipampaa

Jalituli jallaa talituli jallaa

Tilitali tilitali tilitantaa

Hilipati hillaa hilipati hillaa

Hilipati hilipati jalituli jallaa

Tilitali tallaa, tulituli jallaa

Hilipati hilipati hilipampaa

Rimpatirillaa ripirapirullaa

Rumpatirumpa tiripirampuu

Jamparingaa rimpatiraparan

Tsupantupiran dillandu

Japat stilla dipudupu dullaa

Dumpatidupa lipans dullaa

Dipidapi dullaa rimpati rukan

Ribitit stukan dillandu

Jatsatsa barillas dilla lapadeian dullan deian doo

Joparimba badabadeia stulla

Laba daba daba dujan dillandu

Barillas dilla deiaduu badaba daga daga daga daga dujaduu

Badu dubi dubi dubi dejaduu

Badaba dillas dillan dejaduu


Siellä oli lystiä soiton jäläkeen sain minä kerran sytkyyttee

Kottiin ko mäntii ni ämmä se riitelj ja Ieva jo alako nyyhkyytteek

Minä sanon Ievalle mitäpä se haittaa

Laskemma vielähi laiasta laitaa


Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen


Muorille sanon jotta tukkee suusi en ruppee sun terveyttäs takkoomaa

Terveenä peäset ku korjoot luusi ja määt siitä murjuus makkoomaa

Ei tätä poikoo hellyys haittaa

Ko akkoja huhkii laiasta laitaan


Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen


Sen minä sanon jotta purra pittää ei mua niin voan nielasta

Suat männä ite vaikka lännestä ittään vaan minä en luovu Ievasta

Sillä ei tätä poikoo kainous haittaa

Sillon ko tanssii laiasta laitaan


Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen

Prūsiskas tulkausenis edit

Pōlka prei kaimīnan pagaūtan -

As ēima dancautun, etwestun si.

Ēwa pra mūtin pastāi preiklaūtan

Bīga prēipaus, tit segēi stan di.

Kas pakluslai mūterei bītai

Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Kas pakluslai mūtrerei bītai

Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit.

Ēwa si smejja, perarwi deiwūtan

Zmūnei tenessei labban kwaitēi.

Wismu ast kāitai, wissan ast pūtan -

Wāiklu šlaitīnsnan stan ni segēi

Kasmu gadīnlai prakaīsnas lāsas

Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Kasmu gadīnlai prakaīsnas lāsas

Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Ēwas mūti en stubbai palāika

Be sebbei kērdan pawīrpan dāi

Duktei ast lāngu buccautun wāikan

Kaimīnas buttan preistalāi.

Kas gi klausīlai wūrans zmūnins

Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Kas gi klausīlai wūrans zmūnins

Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Kaddan muzīki jāu autussa

Maldūni neikaūsnan īnsan segēi

En buttan engūbi pūran nūsan

Mūtin aupalla, en nertei bēi

Bilāi as Ēwai ni bijjais mūtis

Beggi šis kīsmus dīwai praēit

Bilāi as Ēwai ni bijjais mūtis

Beggi šis kīsmus dīwai praēit

Krīksti prei mūtin: karwaūkan stalinnais

Ik ni kwaitīlai gadīntan pastāt!

Ēwan bajjintun tēnti wanginnais

Kwāimai stwi būtwei īr ik ast lāt!

Wakītun trīnan wāiklis mazzi

Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Wakītun trīnan wāiklis mazzi

Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Prābutiskan ast nūse mīlin

Ni mazzi tū nika prīki segīt

Pas Ēwan mazīlai ēitwei na sillin

Be ērgi gallin tennan laukīt!

Wāiklis nikweigi ni ast dūran

Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Wāiklis nikweigi ni ast dūran

Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit