Wp/ojb/odaabaan

< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > odaabaan

Odaabaan o-aabjitawaa wii-bibaamaadzing akiing. Piichi-ayaanan ko niiwin detbisenan odaabaan, miinwaa gaye ayaan mayaajiibizod. Odaabaan onji-maajiibizo jaagzaang waasamoo-bimide maage nadaashti aabjitood waasmowin-mayaajiibizod. Eshkod dash, odaabaan netmishing gii-onji-maajiibizo gii-baashkinezod biindig mayaajiibizodiing.

Misko-odaabaan

Nawanj waaswad ntaa-bibaamaadzing odaabaaning apiich dash bibaamosem. Gaye go nawanj gizhiikaa ntaa-bibaamaadzing odaabaaning apiich dash bibaamosem. Miinwaa pii zhaam odaabaaning, washme ntaa-bmiwdoong.