Wp/ojb/Manoomin

< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Manoomin

Niiwin dino manoomin (bgoji-mnoonmin maage Anishinaabe-mnoomin) awan. Ginwashkad. Miijinaawaa Gichi-mookomaan-akiing gaye Zhaaganaashiiwakiing. Mzimnens eta dino dgomgat oodi.

Bagwaji-nitaawigi' manoomin.

Ezhi-bimaadizimagak Manoomin edit

Ziigwang, anaamibiimagak, maajiigin manoomin. Mii dash aagakiimagak jiibik. Niibing, ni-zaagakiiwan niibiishan miinwaa babaamaangon manoomin. Ni-zaagakiimagad miinwaa waabigwaniiwan manoomin. Gii-kiizhiiging, bangisin manoomin.[1] Ensa-bboon'gak, maajiigin miinwaa.

Miijim edit

Manoonmin pogot dibishkoo bagaan. Wenpanad wii-minozang. Daa-aabdat kizhebaa-jiibaakwed, naawkwe-jiibaakwed, maage naagshi-jiibaakwed.

Nishnaabe-bmaadziwin edit

Ensa-dgwaagig, Anishinaabeg manoominke.

Ezhichigaadeg giizhitoong manoomin edit

Manoominkem bmakzhiweng. Boozing akawe, biindaakoojigedaa semaa. Mii dash bawa'ang jiimaaning. Baasigaade miinwaa gidasigaade kikoong. Dash mimigoshkamam miinwaa nooshkaachigaade.

Maziniganan Gii-Gindanaanan edit

  1. https://seagrant.wisc.edu/manoomin/