Wp/ojb/Gichi-mamaangibiisaa-niibiwa-mitig

< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Gichi-mamaangibiisaa-niibiwa-mitig

Ayaan Gichi-mamaangibiisaa-niibiwa-mitig nawaj mitig biidig aki. Nitaawigi biindig naawayi'ii-gizhide-biindig-aki gichi-onaagan biindig wiiji Amazon Ziibi. Ayaan niibiwa-mitig biindig gichi-onaagan ziikoobiiginan biindig Amazon Ziibi gaye midaaswaak-ingodwaak agaasaa ziibi gaye ziibiins. Ayaan nibiiwan mangadengwe-aniibiish niiwiba-mitig wiiji 7,000,000 gakakaa kiwometer (1,700,000,000 daso-diba'igaans). Ingodwaasimidana% biindig Bwazii gaye nawaj biindig ashi-niswi% biindig Pewu, gaye midaaso% biindig Kowombia gaye nawaj biindig nawaj aki giiwitaa-ayi'ii.

Gichi-mamaangibiisaa-niibiwa-mitig waaban biindig giizhig.