Wp/ojb/Aniibiish

< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Aniibiish

Ayaa aniibiishaboo biindig minomaagwad minikwe. Ozhitoon wiiji giishkizh aniibiishikaa gaye onde nibi. Aabaji' gitigaadan (Zhaaganaashiimowin gikinawaabam izhinikaazowin: Camellia sinensis, Anishinaabemowin idan "Kamewia-sinensis") aniibiish biidaasamishkaa noopiming biindig China biindig Aniibiishaabookewinini-gichi-aki. Nawaj anishinaabe mina' eko-niizhing baanimaa nibi.

Nitiiwinaaganens


Baatiinweyaan'gizi niibiishaaboo: wezhaawshkwaag, mekadewaag, wayaabshkaag, meshkikiwaang. Menikwed mkade-niibiishaaboo maage wezhaawshkwaag da-aakmizi, shwi go kaawin dbishko ezhi-minikwed mkade-mskodiisminaaboo.