Wp/ojb/Aanji-izhiwebad miziwekamig

< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Aanji-izhiwebad miziwekamig

Aanji-izhiwebad miziwekamig idan inakwazhiwe abaate miziwekamig gizizan miziwekamig gaye aanji-niiskaadad miziwekamig. Mangade' aayan gaye neyaab aanji-izhiwebad niziwekamig minwenim mikwam-apiitizi. Aazha gizizan-mooka'am nawaj gizhiikaa minwenim neyaab. Biijikawe onjii jaagide iskaakizige. Aabaji' nikan iskaakizige gaye giishkizh zagaakwaa aanind gitige doodaw gaye anokiiwigamig doodaw ozhitoon nawaj bichibowin waasamoo-bimide-boodaajii'igan nawaj ayaan wegonen-anishinaabekaa-bagidanaamo (Zhaaganaashiimowin: CO2 / Anishinabemowin: BN2, bezhig-akakanzhe niizho-boodaajii'igan) gaye wegonen-odaabii'aagan-boogidi (Zhaaganaashiimowin: CH4 / Anishinabemowin: BB'a4, bezhig-akakanzhe bikwaakwad'animibide-waasamoo-bimide niiwinoon). Waasechiganaabik-waakaa'igan waasamoo-bimide wiisini aanind gaye gizizan gimiwan baanimaa giizhooyaa onjii gizhaasige. Nawaj gichi bichibowin boodaajii'igan dasoonaagan nawaj gizizan biindig miziwekamig dabasaa boodaajii'igan dawaa aanimi' nawaj gizhide miziwekamig.