Wp/oge/ცხუმი

< Wp‎ | ogeWp > oge > ცხუმი

ცჴუმი - არს საქართუელოჲს ქალაქი აფხაზეთსა შინა . ჰსაზღჳრულობს ზღჳაჲ პონტოჲს.

ქალაქსა შინა საჴლობს ერთნი სჴუადასჴუა : აფსარნი, ქართუელნი , სომეხნი , ბერძენნი, რუსნი .

ცჴუმი არს აფხაზეთის აჳტონომიური რესპუბლიკაჲს დედა ქალაქი .