Wp/nr/Isewula Afrika

< Wp‎ | nr
Wp > nr > Isewula Afrika

ISewula Afrika yinarha esesewula enarhakazini ekulu ye-Afrika. Inabantu abangaba mamiliyoni angaphezu kwama-62, abahlala eemfundeni ezilithoba, abakhuluma amalimi ambadlwana, kodwana ali-11 wakhona asemthethweni. Yinarha yesi-23 erhelweni leenarha ezinabantu abanengi ukuzidlula zoke ephasini. Amaphesente ama-80 mhlobo wabantu abanzima ababelethelwe kilenarha, kanti ama-20 ngoweminye imihlobo evela eenarheni ezingaphandle.[1][2]

  1. https://books.google.co.za/books?hl=en&lr=&id=96-QAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA115&dq=South+Africa&ots=YmjPhRE4bt&sig=CyoJp5sfJGPVXMxSmJ9jYRB4JXM&redir_esc=y#v=onepage&q=South%20Africa&f=false
  2. https://books.google.co.za/books?hl=en&lr=&id=FE3EEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=South+Africa&ots=fjYhrVgxT5&sig=4gDCXRDfxb4OPHzJzWiXxlr49kk&redir_esc=y#v=onepage&q=South%20Africa&f=false
iSewula Afrika

Umlando WeSewula Afrika

edit