Wp/nog/Туьрк тиллери

< Wp‎ | nog
Wp > nog > Туьрк тиллери

Туьрк тиллериАзияда эм куьнтувар Европада яйылган тиллер куьби. Сойлейтаган аьдемлер саны 180 миллионга ювык.

Туьрк тиллери
Миллетлер Туьрк халклары
Ареал Балканнан Якутияга дейим
Соьйлейтаганлар саны 180-200 миллионга ювык
Алфавит Кириллица, латиница эм араб алфавиты

Айрылувы edit

Огыз тиллери edit

Карлук тиллери edit

Кыпшак тиллери edit

Саян тиллери edit

Хакас тиллери edit