Wp/nod/ᩌᩯᩁ᩺ᩁᩦ ᨽᩬᨴᨴᩮᩬᩥᩁ᩺

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩌᩯᩁ᩺ᩁᩦ ᨽᩬᨴᨴᩮᩬᩥᩁ᩺

ᩌᩯᩁ᩼ᩁᩦ ᨽᩬᨴᨴᩮᩬᩥᩁ᩼ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ : Harry Potter ᨵᩱ᩠ᨿ : แฮร์รี่ พอตเตอร์) ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩅᨶᩥᨿᩣ᩠ᨿᨼᩯ᩠ᨶᨴᩣᨪᩦᨧᩦ᩠ᨾᨠᩢ᩠ᨶ ᪇ ᨽᩣ᩠ᨣ ᨲᩯ᩠᩵ᨦ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨶᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩁ​ᨩᩣ᩠ᩅ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤ ᨩᩮ ᨤᩮ ᩁᩰ᩠ᩅᩫᩃᩥ᩠ᨦ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ : J. K. Rowling) ᨸᩮ᩠ᨶᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᨠᩣ᩠ᩁᨹᨧᩫ᩠ᨬᨽᩱ᩠ᨿᨡᩬᨦᨷ᩵ᩣ᩠ᩅᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨶᩢ᩠ᨠᩁ᩠ᨿᩁᨻᩬᩴ᩵ᨾᩫ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨷᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨴᩢ᩠ᨦ ᪂ ᨤᩫ᩠ᨶ ᩁᩬᨶ ᩅᩦᩈᩃᩦ᩠ᨿ᩼ᩌᩮᩥᩬᩁ᩼ᨾᩱᩋᩰᨶᩦ ᨣᩕᩮ᩠ᨶᨩᩮᩥᩬᩁ᩼ ᨴᩧ᩠ᨦ ᪃ ᨤᩫ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨶᩢ᩠ᨠᩁ᩠ᨿᩁᨶᩲᩁᩰᩫ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨣ᩠ᨳᩣᨻᩬᩴ᩵ᨾᩫ᩠ᨯᨾᩯ᩵ᨾᩫ᩠ᨯᩓᩅᩮᨴ᩠ᨿ᩼ᨾᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩼ᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼ᩌᩬᨠᩅᩬᨲ᩠ᩈ᩼ ᨠᩯ᩠᩵ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨤᩨᩅ᩵ᩤ ᩌᩯᩁᩦ ᨽᩬᨴᨴᩮᩥᩬᩁ᩼ ᨧᩣᩴ​ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨷᩕᩣ᩠ᨷᨻᩯ᩶ᨻᩬᩴ᩵ᨾᩫ᩠ᨯᨲ᩠ᨶᩫᩁ᩶ᩣ᩠ᨿ ᩃᩬᩁ᩠ᨯ᩼ᩅᩰᩫ᩠ᩃᨯᩮᩥᩬᨾᩬᩴᩁ᩼ ᨹᩪ᩶ᨣᩥ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨧᩲᨧᩢ᩠ᨠᨡᩮᩢ᩶ᩣᨣᩕᩬᨦᩃᩰᩫ᩠ᨠᨡᩬᨦᨻᩬᩴ᩵ᨾ᩠ᨯᩫ ᨠ᩠ᨴᩴᩣ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦᨷᩴ᩵ᨾᩦᩋᩴᩣᨶᩣ᩠ᨧᩅᩥᩔᩮ ᨴᩮᨾᩖ᩶ᩣ᩠ᨦᨩᩩᨤᩫ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨡᩢ᩠ᨯᨡ᩠ᩅᩣ᩠ᨦ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᩈᩢ᩠ᨷᨽᩰᩬᩡ ᩌᩯᩁᩦ ᨽᩬᨴᨴᩮᩥᩬᩁ᩼

ᩌᩯᩁ᩼ᩁᩦ ᨽᩬᨴᨴᩮᩬᩥᩁ᩼