Wp/nod/ᩋᩣᩁ᩼ᨥᩦᩋᩬᨻᨴᩮᩬᩥᩁᩥᨠ᩠ᩈ᩼

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩋᩣᩁ᩼ᨥᩦᩋᩬᨻᨴᩮᩬᩥᩁᩥᨠ᩠ᩈ᩼

ᩋᩣᩁ᩼ᨥᩦᩋᩬᨻᨴᩮᩬᩥᩁᩥᨠ᩠ᩈ᩼ (Archaeopteryx) ᩁᩂ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨧᩢ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨩᩨ᩵​ᨽᩣᩈᩣ​ᨿᩮᩬᩥᩁᨾᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ Urvogel ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ ᩋᩪᩁ᩺ᨼᩰᨣᩮ᩠ᩃ (ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ « ᨶᩫ᩠ᨠ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶ​ᨠᩕᨠᩪᩃ ») ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨠᩕᨠᩪᩃ᩼​ᨡᩬᨦ​ᨯᩱᨶᩰᩈᩮᩢᩣᩁ᩼​ᩁᩪᨷ᩼ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩃᨾ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨶᩫ᩠ᨠ᪨᪨ ᨩᩨ᩵​ᨡᩬᨦ​ᨾᩢ᩠ᨶ​ᨾᩦ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩣ​ᩃᩩᨠ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨠᩕᩦ᩠ᨠ​ᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱ​ᩅ᩵ᩤ ἀρχαῖος (ᩋᩁᨥᩱᩋᩰᩫ᩠ᩈ) ᨸᩖᩯ​ᩅ᩵ᩤ « ᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱ » ᨠᩢ᩠ᨷ πτέρυξ (ᨻᨲᩮᩁᩥᨠ᩠ᩈ) ᨸᩖᩯ​ᩅ᩵ᩤ « ᨸᩦ᩠ᨠ​ᨶᩫ᩠ᨠ »᪨᪨ ᨲᩢ᩠᩶ᨦᨲᩯ᩵​ᨸᩖᩣ᩠ᨿ​ᩈᨲᩅᩢᩔ᩼​ᨴᩦ᩵ ᪁᪉ ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦ​ᨾᩣ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨷᩢᩁ᩠ᨻᨩᩦᩅᩥ᩠ᨶᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ​ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨣᩢ​ᨿᩬᨾᩁᩢ᩠ᨷ​ᩅ᩵ᩤ​ᨾᩢ᩠ᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨣᩕᩮᩬᩥᩋ​ᨡᩬᨦ​ᨶᩫ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵​ᨠᩮᩢ᩵ᩣᨠᩯ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩪ᩶ᨧᩢ᩠ᨠ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨾᩣ᪨᪨

ᨼᩬ​ᩈᨪᩥ᩠ᩃᨡᩬᨦᩋᩣᩁ᩼ᨥᩦᩋᩬᨻᨴᩮᩬᩥᩁᩥᨠ᩠ᩈ᩼​

ᩋᩣᩁ᩼ᨥᩦᩋᩬᨻᨴᩮᩬᩥᩁᩥᨠ᩠ᩈ᩼ ᩋᩣᩆᩱ᩠ᨿ​ᩀᩪ᩵​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᨸᩖᩣ᩠ᨿ​ᨿᩩᨣ᩼​ᩀᩪᩁᩣᩔᩥ᩠ᨣ​ᨾᩬᨠ​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶ ᪁᪅᪀ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨸᩦ​ᨠᩬ᩵ᩁ᪨ ᨶᩱ​ᨷᩁᩥᩅᩮ᩠ᨱ​ᨴᩦ᩵​ᨴᩢ᩠ᨯ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨽᩣ᩠ᨣᨲᩱ᩶​ᨡᩬᨦ​ᨿᩮᩬᩥᩁᨾᩢ᩠ᨶ​ᨶᩱ​ᨿᩩᨣ᩼​ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ᪨ ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨴᩦ᩠ᨷ​ᨿᩩᩁᩰ᩠ᨷ​ᨾᩦ​ᨵᩬᩴᩁᨱᩦᨽᩣ᩠ᨻ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨠᩰᩬᩡ​ᨶ᩶ᩣᩴ​ᨲᩨ᩠᩶ᨶ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩆ​ᩋᩩ᩵ᩁ​ᩓ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩖᩱ᩶​ᩈᩮ᩠᩶ᨶ​ᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩼ᩈᩪᨲᩕ᩼​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᩉᩖᩮᩬᩥᩋ​ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ᪨᪨ ᩋᩣᩁ᩼ᨥᩦᩋᩬᨻᨴᩮᩬᩥᩁᩥᨠ᩠ᩈ᩼​ᨾᩦ​ᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯ​ᨾᩬᨠ​ᨶᩫ᩠ᨠ​ᩈᩣᩃᩥᨠᩣ​ ᨪᨶᩥ᩠ᨯ​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩠ᨿᩱ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᨲᩮᩥ᩠ᨷᩉ᩠ᨿᩱ᩵​ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨿᩣ᩠ᩅ​ᨯᩱ᩶​ᨳᩮᩬᩥᨦ ᪀.᪅ ᨾᩮᨲᩕ᪨ ᨣᩢ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᩅ᩵ᩤ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨷᩴ​ᨻᩬᩴ​ᩉ᩠ᨿᩱ᩵​ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ᨯᩱ᪨᪨ ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᩅ᩵ᩤ​ᩋᩣᩁ᩼ᨥᩦᩋᩬᨻᨴᩮᩬᩥᩁᩥᨠ᩠ᩈ᩼​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᨸᩦ᩠ᨠ​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿ ᩓ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨧᩢ​ᨷᩥ᩠ᨶ​ᨣᩤ​ᩁᩬ᩵ᩁ​ᨯᩱ᩶᪨ ᨲᩯ᩵​ᩅ᩵ᩤ​ᨴᩦ᩵​ᨴᩯ᩶​ᩓ᩠ᩅ​ᨾᩢ᩠ᨶ​ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᨿᨽᩣ᩠ᨻ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨯᩱᨶᩰᩈᩮᩢᩣᩁ᩼​ᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨶᩢ᩠ᨠ​ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ​ᨶᩫ᩠ᨠ​ᨶᩱ​ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ᪨᪨