Wp/nod/ᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨩ᩠ᩅ᩠᩶ᨿᨲᩲ᩶

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨩ᩠ᩅ᩠᩶ᨿᨲᩲ᩶

ᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨩ᩠ᩅ᩠᩶ᨿᨲᩲ᩶ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ : Association of South East Asian Nations ᨵᩱ᩠ᨿ : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ᩁᩂ ᩋᩣᨪ᩠ᨿᨶ (ASEAN)​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨽᩪᨾᩥᩁᩢᨭᩛᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼​ᩓ​ᩈᩮᨭᩛᨠᩥᨧ᩠ᨧ᩼​ᨶᩲ​ᨽᩪᨾᩥᨽᩣ᩠ᨣ​ᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᨲᩲ᩶ ᨧᩢ᩠ᨯ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵ ᪈ ᩈᩥᨦ᩠ᩉᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻ.ᩈ.᪂᪅᪁᪀ ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨠ​ᩈ᩠᩶ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩓ᩠ᩅ ᪁᪀ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ ᨤᩨ ᨠᩢᨾᩛᩪᨩᩣ ᨵᩱ᩠ᨿ ᨷᩕᩪᨶᩱ ᨾ᩠ᨿᨶᨾᩣ ᨼᩥᩃᩥ᩠ᨷᨻᩥᨶ᩠ᩈ᩼ ᨾᩣᩃᩮᨪᩮ᩠ᨿ ᩃᩣ᩠ᩅ ᩅ᩠ᨿᨯᨶᩣ᩠ᨾ ᩈᩥᨦ᩠ᨣᨻᩰᩁ᩼ ᩓ ᩋᩥ᩠ᨶᨯᩰᨶᩦᨪ᩠ᨿᩮ​᪩

᪁᪀ ᨩᩣ᩠ᨲ​ᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨠ​ᨶᩲ​ᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾ​​ᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲ​​ᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿ​​ᨲᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​​ᨲᩲ᩶