Wp/nod/ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ

ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᨲᩮ᩠ᨾ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨯᩢᨴ᩠ᨩ᩼​ᩅ᩵ᩤ ᩅᩥ᩠ᨶᨪᩮᨶ᩠ᨴ᩼ ᩅᩥᩃᩮᩢ᩠ᨾ ᩅᩢ᩠ᨦ ᨣᩬᨥ᩼ [1] (ᨯᩢᨴ᩠ᨩ᩼ : Vincent Willem van Gogh ; ᩈᩢᨴ᩠ᨵᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁ : [ˈvɪnsənt ˈʋɪləm vɑŋ ˈɣɔx])᪩ ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵ ᪃᪀ ᨾᩦᨶᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪈᪅᪃ ᩈ᩠ᨿᩮ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵ ᪂᪉ ᨠᩁᨠᨯᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪈᪉᪀᪩ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨩᩣ᩠ᩅ​ᨯᩢᨴ᩠ᨩ᩼ (ᨶᩮᨵᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩯᨶ᩠ᨯ᩼) ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨡᩬᨦ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ ᨶᩲ​ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻᩻ᨿ​ᨡᩬᨦ​ᩃᩢᨴ᩠ᨵᩥᨷᩕᨴᩢ᩠ᨷᨧᩲᨻᩣ᩠ᨿᩃᩪᩁ᪩ ᨽᩣ᩠ᨻ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᨦ​ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ ᨾᩦ​ᩋᩥᨴ᩠ᨵᩥᨻᩫ᩠ᩃ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩆᩥᩃ᩠ᨷ​ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩪᨦ ᪨ ᨾᩦ​ᩑᨠᩃᩢᨠ᩠ᨡᨱ᩼​ᨤᩨ ᨩᩲ᩶​ᩈᩦ​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩈᩲ ᩓ​ᩁᩬ᩠ᨿ​ᨸᩥ᩠ᨯ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨯᩮ᩠᩵ᨿ​ᨪᩢ᩠ᨯ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩯ᩠ᩅ​ᩋ᩵ᩬᩁ​ᨩᩬ᩠᩶ᨿ​ ᩈᩨ᩵​ᩋᩣ​ᩁᩫᨾ᩠ᨾᨱ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩬ᩶ᩁ​ᩁᩯ᩠ᨦ᪩

ᨽᩣ᩠ᨻ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨡᩬᨦ ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ ᩁᩂ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᨲᩮ᩠ᨾ​ᩅ᩵ᩤ ᩅᩥ᩠ᨶᨪᩮᨶ᩠ᨴ᩼ ᩅᩢ᩠ᨦ ᨣᩬᨥ᩼ ᨧᩢ᩠ᨯ​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᨻᩥᨻᩥᨵᨽᩢᨱ᩠ᨯ᩼​ᩋᩬᩁ᩼ᨪᩯ ᨣᩕᩩᨦ​ᨻᩣᩁᩦ᩠ᩈ ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ

ᨿᩣ᩠ᨾ​ᨷᩮᩬᩥ᩶ᨦ​ᨸᩖᩣ᩠ᨿ​ᨡᩬᨦ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ​ᨡᩬᨦ​ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ​ᨧᩮᩢ᩠ᨷ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥᨷᩈᩣ᩠ᨴᨪᩧ᩠ᨾᩈᩮᩢ᩶ᩣᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨶᩢᨠ ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩁᩢᨠ᩠ᩈᩣ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩁᩰᩫ᩠ᨦ​ᨻ᩠ᨿᩣᨷᩣ᩠ᩃ​ᨧᩥᨲ᩠ᨲᩅᩮ᩠ᨩ​ᩀᩪ᩵​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᪩ ᩈᨽᩣᩅ​ᨧᩥᨲ᩠ᨲ᩼​ᨧᩲ​ᨡᩬᨦ​ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ​ᩈᩮᩬᩥ᩵ᨾ​ᩈᩣ᩠ᨿ​ᩃᩫ᩠ᨦ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᩃᩣᩴᨯᩢ᩠ᨷ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩋᩣᨿᩩ​ᨯᩱ᩶ ᪃᪇ ᨸᩦ ᨡᩮᩢᩣ​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨩᩲ᩶​ᨸᩨ᩠ᨶ​ᩃᩪᨠᨾᩰ᩵​ᨿᩥ᩠ᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨲᩣ᩠ᨿ᪩

ᨿᩣ᩠ᨾ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ​ᨷᩴᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨷᩕᩈᩫ᩠ᨻ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩈ᩠ᨾᩫᩁᩮ᩠ᨧᩢ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨦᩮᩬᩥᩁ​ᩃᩮᩥ᩠ᨿ ᨿᩬ᩶ᩁ​ᩅ᩵ᩤ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨣᩧ᩠ᨯ​ᩉᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ​ᨡᩮᩢᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨷ᩶ᩤ​ᨷᩲ᩶​ᨧᩥᨲ᩠ᨲ᩼​ᩉᩖᩩ᪩ ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩈ᩠ᨿᨦ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨾᩣ ᨣᩴ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨻᩣ᩠ᨿ​ᩃᩪᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨯᩱ᩶​ᨡ᩶ᩣ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨲᩣ᩠ᨿ​ᨻᩱ​ᩓ᩠ᩅ ᨴᩦ᩵​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨻᩖᩥᨠ​ᨾᩣ​ᨣᩧ᩠ᨯᩉᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ​ᨡᩮᩢᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᩋᩢᨧ᩠ᨨᩁᩥᨿ​ᨴᩦ᩵​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨷᩴ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨧᩲ᪩ ᨩᩨ᩵​ᩈ᩠ᨿᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨡᩮᩢᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶ​ᩈᨲᩅᩢᩔ᩼​ᨴᩦ᩵ ᪂᪀ ᨿᩬ᩶ᩁ​ᩅ᩵ᩤ​ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼​ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨶᩲ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁᩪᨷ᩼​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᨦ​ᨡᩮᩢᩣ​ᨳᩪᨠ​ᩐᩣ​ᨾᩣ​ᨩᩲ᩶​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ ᨠᩖᩩ᩵ᨾ​ᩃᩢᨴ᩠ᨵᩥᨼᩰᩅᩥᩈ᩠ᨴ᩼ ᩓ​ᨠᩖᩩ᩵ᨾᩃᩢᨴ᩠ᨵᩥ​ᩈᩣᩴᨯᩯ᩠ᨦ​ᨻᩃᩴ​ᩋᩣᩁᩫᨾ᩠ᨾᨱ᩼​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨿᩮᩬᩥᩁᩡᨾᩢ᩠ᨶ᪩ ᨤᩫ᩠ᨾ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨧᩫ᩠ᨯ​ᨧᩣᩴ​ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ​ᩅ᩵ᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬ​ᨲᩯ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᩅᩮᨴᨶᩣ ᪨ ᨷᩩᨣ᩠ᨣᩃᩥ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨷᩢᨬ᩠ᩉᩣ​ᨡᩬᨦ​ᨡᩮᩢᩣ ᨠᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣ᩠ᨻ​ᨧᩣᩴ​ᨡᩬᨦ​ᩆᩥᩃ᩠ᨸᩥᨶ᩼​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩩᨠ᩠ᨡ᩼ᨿᩣ᩠ᨠ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨶᩯ᩠ᩅ​ᨣᩴᩤᨣᩧ᩠ᨯ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁᩰᨾᩯ᩠ᨶᨲᩥ᩠ᨠ᪩ ᨷᩢ᩠ᨯ​ᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶ ᨽᩣ᩠ᨻ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᨦ​ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ ᨣᩴ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᩅ᩵ᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣ᩠ᨻ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᩁᩣᨣᩤ​ᨻᩯ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨶᩲ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵​ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨪᩨ᩶​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨠᩢ᩠ᨶ ᪨ ᩓ​ᨷ᩠ᩅᩫᩁᨯᩫ᩠ᨠ​ᨡᩬᨦ​ᨡᩮᩢᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨿᩬᨾᩁᩢ᩠ᨷ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨳᩨ ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨸᩖᩯᨦ​ᨻᩥᨻᩥᨵᨽᩢᨱ᩠ᨯ᩼​ᨶᩲ​ᨩᩨ᩵​ᨡᩬᨦ​ᨡᩮᩢᩣ​ᨤᩨ ᨻᩥᨻᩥᨵᨽᩢᨱ᩠ᨯ᩼​ᩅᩢ᩠ᨦ ᨣᩬᨥ᩼ ᨴᩦ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩋᩢ᩠ᨾᩈᨴᩮᩬᩥᩁ᩼ᨯᩢ᩠ᨾ ᨪᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᨳᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩁᩬᨾ​ᩐᩣ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨽᩣ᩠ᨻ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᩓ​ᨽᩣ᩠ᨻ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᨦ​ᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ​ᩅᩱ᩶​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨶᩲ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ᪩

« ᨤᩨ᩠ᨶ​ᨯᩣ᩠ᩅ​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶ » ᨽᩣ᩠ᨻ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩈ᩠ᨿᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨡᩬᨦᩅᩯ᩠ᨶᨣᩰᩡ ᨧᩢ᩠ᨯ​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨻᩥᨻᩥᨵᨽᩢᨱ᩠ᨯ᩼​ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨶᨣᩬᩁ​ᨶᩥ᩠ᩅᨿᩬᩁ᩠᩼ᨣ

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦEdit

  1. ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᩋᩬᨠᩈ᩠ᨿᨦᨶᩲᨽᩣᩈᩣᨯᩢᨴ᩠ᨩ᩺