Wp/nod/ᩃᩮᩋᩰᨶᩣᩁ᩺ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩥ᩠ᨶᨫᩦ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩃᩮᩋᩰᨶᩣᩁ᩺ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩥ᩠ᨶᨫᩦ

ᩃᩮᩋᩰᨶᩣᩁ᩺ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩥ᩠ᨶᨫᩦ (ᩋᩥᨴᩤᩃᩦ : Leonardo da Vinci) ᩁᩂ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨾᩢ᩠ᨠ​ᨧᩢ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᩈᩢ᩠᩶ᨶ​ᪧ​ ᩅ᩵ᩤ ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨶᨫᩦ ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵ ᪁᪅ ᨾᩮᩇᩣᨿ᩠ᨶᩫ ᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪄᪅᪂ ᨴᩦ᩵​ᨾᩮᩥᩬᨦ​ᩅᩥ᩠ᨶᨫᩦ ᩈᩣᨵᩣᩁᨱᩁᩢᨭᩛ᩺​ᨼᩖᩬᩴᩁᩮᨶ᩠ᩈ᩺ ᪨ ᩈ᩠ᨿᩮ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵ ᪂ ᨻᩂᩇᨽᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪅᪁᪉ ᨴᩦ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩋᩬᨦᨷ᩠ᩅᩈ ᩁᩣᨩᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ ᪨᪨ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻᩉᩪᩔᩪᨲ᩼​ᨩᩣ᩠ᩅ​ᩋᩥᨴᩤᩃᩦ ᨾᩦ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ​ᨶᩲ​ᩈ᩠ᨾᩱ᩻​ᨼᩨ᩠᩶ᨶᨼᩪ​ᩆᩥᩃ᩠ᨷ​ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ ᪨ ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨶᨫᩦ​ᨠᩯ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨡᩮᩢᩣ​ᨾᩦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᩈᩣᨾᩢᨲ᩠ᨳ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩧ᩠ᨦᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨩ᩠ᨿᩁ ᩅᩥᩆᩅᨠᩬᩁ ᨶᩢ᩠ᨠ​ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨴᩂᩇᨯᩦ ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨸᩢ᩠᩶ᨶ ᩓ ᩈᨳᩣᨷᨶᩥ᩠ᨠ ᪨᪨ ᨲᩮ᩠ᨾ​ᩅ᩵ᩤ​ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨶᨫᩦ​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩈ᩠ᨿᨦ​ᩃᩩᨠ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ ᪨ ᨲᩯ᩵​ᩈ᩠ᨾᩩ᩻ᨯ​ᨷᩢ᩠ᨶᨵᩧ᩠ᨠ​ᨡᩬᨦ​ᨡᩮᩢᩣ​ᨣᩴ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩪ᩶ᨧᩢ᩠ᨠ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨯᩦ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨶᩲᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᨡᩮᩢᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩅᩣ᩠ᨯ​ᩁᩪᨷ᩺​ᩓ​ᨧᩫ᩠ᨯ​ᨷᩢ᩠ᨶᨵᩧ᩠ᨠ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩈᩣᨡᩣ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅ᩵ᩤ​ ᨠᩣ᩠ᨿᩅᩥᨽᩣ᩠ᨣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ ᨯᩣᩁᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ ᨻᩂᨠᩇᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩖᩯᨦ​ᨹᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᩁᩪᨷ᩺ ᩓ ᨷᩢᨻ᩠ᨻᨩᩦᩅᩥ᩠ᨶᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ ᪨᪨

ᩁᩪᨷ᩼​ᨴᩦ᩵​ᨩᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩁᩪᨷ᩼​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨡᩬᨦ​ᩃᩮᩋᩰᨶᩣᩁ᩺ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩥ᩠ᨶᨫᩦ (ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶ​ᨸᩦ ᪁᪅᪁᪀) ᪨ ᩉᩬᩴ​ᩈ᩠ᨾᩩ᩻ᨯ​ᩁᩣᨩᩈᩣᩴᨶᩢ᩠ᨠ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨴᩪᩁᩥ᩠ᨶ ᩋᩥᨴᩤᩃᩦ

ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨶᨫᩦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᨿᩥ᩠᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨶᩲ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨶᩲ​ᨷᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺​ᩆᩥᩃ᩠ᨷᨠᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᪨ ᩓ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨣᩴ​ᨾᩢ᩠ᨠ​ᨿᩫ᩠ᨠᨿᩬ᩵ᨦ​ᨶᩢ᩠ᨷᨳᩨ​ᩅ᩵ᩤ​ᨡᩮᩢᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩪ᩶​ᨶᩣᩴ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨼᩨ᩠᩶ᨶᨼᩪ​ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ ᪨᪨ ᨲᩮ᩠ᨾ​ᩅ᩵ᩤ​ᨹᩫ᩠ᩃ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨡᩮᩢᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩉᩣ᩠ᨿ​ᩈᩪᨬ᩼​ᨻᩱ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩓ​ᨾᩦ​ᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶ​ᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ᩉᩖᩮᩬᩥᩋ ᪂᪅ ᨦᩣ᩠ᨶ (ᨪ᩶ᩣᩴ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨣᩴ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨷᩴ​ᩓ᩠ᩅ) ᨲᩯ᩵​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨣᩴ​ᨾᩦ​ᩋᩥᨴ᩠ᨵᩥᨻᩫ᩠ᩃ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩆᩥᩃ᩠ᨷ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩪᨦ ᪨᪨ ᩁᩪᨷ᩺​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬ​ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ​ᨡᩬᨦ​ᨡᩮᩢᩣ​ᨤᩨ ᨾᩰᨶᩣᩃᩥᨪᩣ ᩁᩪᨷ᩺​ᨶᩦ᩶​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩁᩪᨷ᩺​ᨴᩦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩪ᩶​ᨧᩢ᩠ᨠ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ​ᨶᩱ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᪨᪨ ᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ​ᩃᩯ᩠ᨦ​ᨤᩣ᩠ᨷ​ᩈᩩᨯ​ᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩁᩪᨷ᩺​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᩈᩣᩈᨶᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨳᩪᨠ​ᨸᩖᩯᨦ​ᨪ᩶ᩣᩴ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ ᪨ ᩁᩪᨷ᩺ᨡ᩠ᨿᩁ ᩅᩥᨴᩕᩪᩅ᩠ᨿᨶᨾᩯ᩠ᨶ ᨣᩴ​ᨳᩨ​ᩅ᩵ᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᩢᨬ᩠ᨬᩃᩢᨠ᩠ᨡᨱ᩺​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᪨᪨

ᩁᩪᨷ᩺ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨶᨫᩦ edit