Wp/nod/ᩃᩮᨯᩦ᩶ ᨣᩤᨣ᩵ᩤ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩃᩮᨯᩦ᩶ ᨣᩤᨣ᩵ᩤ

ᩃᩮᨯᩦ᩶ ᨣᩤᨣ᩵ᩤ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ : Lady Gaga) ᨾᩦᨩᩨ᩵ᨲᩮ᩠ᨾᩅ᩵ᩤ ᩈᨴᩮᨼᩣᨶᩦ ᨩᩰᩋᩯᨶ᩠ᨶ᩼ ᩋᩯ᩠ᨶᨩᩮᩃᩥᨶᩣ ᨩᩮᩬᩥᩁ᩼ᨾᩣᨶᩬᨴ᩠ᨴᩣ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ : Stefani Joanne Angelina Germanotta) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨩᩣ᩠ᩅᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩢ᩠ᨶ​​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩈᩣ᩠ᨿ​ᩋᩥᨴᩣᩃᩦ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩢ᩠ᨠᩁᩬ᩶ᨦᨽᩖᩮᨦᨻᩬ᩶ᨻᨴᩦ᩵ᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯ ᨠᩮᩥ᩠ᨭᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 28 ᨾᩦᨶᩣᨤᩫ᩠ᨾ ᨸᩦ 1986 ᨡᩮᩢ᩶ᩣᩁ᩠ᨿᩁᨴᩦ᩵ᩁᩰᩫ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩆᩥᩃ᩠ᨷᨴᩥᩈ᩠ᨩ᩼ᩉᩯ᩠᩵ᨦᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿᨶᩥ᩠ᩅᨿᩬᩁ᩠ᨣ᩼ ᩋᩬᨠᨹᩣ᩠ᨾᩈᨯᩯ᩠ᨦᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋᩁᩯ᩠ᨠᨠᩢ᩠ᨷᩅ᩠ᨦᩫᩁᩬᩢᨣᨶᩲᨶᩥ᩠ᩅᨿᩬᩁ᩠ᨣ᩼ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨸᩦ 2003 ᨲᩬᩴ᩵ᨾᩣᨯᩱ᩶ᨡᩮᩢ᩶ᩣᩀᩪ᩵ᨶᩲᩈᩢ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨯᩋᩥ᩠ᨶᨴᩮᩬᩥᩁ᩼ᩈᨣᩰ᩠ᨷᩫ ᩓᨪᩮᩢ᩠ᨶᩈᩢᨬ᩠ᨬᩣᨠᩢ᩠ᨷᨤ᩵ᩣ᩠ᨿᩈᨴᩕᩦ᩠ᨾᩃᩣ᩠ᨿᨶ᩼ᨶᩲᨣᩕᩮᩬᩥᩋᨯ᩠ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨶ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨸᩦ 2007

ᩃᩮᨯᩦ᩶ ᨣᩤᨣ᩵ᩤ