Wp/nod/ᩁᩢᨭᩛᨷᩣ᩠ᩃ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩁᩢᨭᩛᨷᩣ᩠ᩃ

ᩁᩢᨭᩛᨷᩣ᩠ᩃ ᨤᩨ​ᩁᨷᩬᨷ​ᩁᩂ​ᨠᩖᩩ᩵ᨾ​ᨣᨱ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᩋᩣᩴᨶᩣ᩠ᨧ​ᨸᩫ᩠ᨠ​ᨣᩕᩬᨦ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ ᨯᩰ᩠ᨿ​ᨨᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩁᩢᨭᩛ᩺​ᩁᩂ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ ᪨᪨ ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᨡᩬᨦ​ᩁᩢᨭᩛᨷᩣ᩠ᩃ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ ᨳ᩵ᩣ​ᨧᩢ᩠ᨠ​ᩅ᩵ᩤ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨴ᩠ᩅᩫ᩵​ᨻᩱ​ᩓ᩠ᩅ ᨣᩴ​ᨤᩨ​ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩺ᨠᩬᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨯ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᩈᩣ᩠ᨾ​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ​ᨤᩨ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨷᩢᨬ᩠ᨬᩢᨲᩥ​ᨠᩫ᩠ᨭ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ ᪨ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨷᩁᩥᩉᩣ᩠ᩁ ᪨ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩈᩣ᩠ᩃ​ᨿᩩᨲ᩠ᨲᩥ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᪨᪨

ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᩓ​ᨣᩮᩢ᩶ᩣ​ᩉ᩠ᨦᩮᩢ᩶ᩣ​ᨡᩬᨦ​ᨣᩤᩴ edit

ᨶᩱ​ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ ᨣᩤᩴ​ᩅ᩵ᩤ ᩁᩢᨭᩛᨷᩣ᩠ᩃ ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᩃᩩᨠ​ᨣᩤᩴ​ᨵᩱ᩠ᨿ​ᩅ᩵ᩤ รัฐบาล ᨪᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨣᩴ​ᩐᩣ​ᩃᩩᨠ​ᨣᩤᩴ​ᨷᩣᩃᩦ​ᨾᩣ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨴᩮᩬᩥ᩵​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ ᨤᩨ ᩁᨭᩛ + ᨷᩣᩃ ᪨ ᩋᩢ᩠ᨶ​ᨣᩤᩴ​ᩅ᩵ᩤ​ ᩁᨭᩛ ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨣᩴ​ᨸᩖᩯ​ᩅ᩵ᩤ ᨯ᩶ᩣ᩠ᩅ​ᨾᩮᩬᩥᨦ ᩓ​ᨣᩤᩴ​ᩅ᩵ᩤ ᨷᩣᩃ ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨣᩴ​ᨸᩖᩯ​ᩅ᩵ᩤ ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨹᩬᩴ᩵​ᨣᩬ᩠ᨿ ᨨᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᩁ᩠ᩅᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨣᩤᩴ​ᩅ᩵ᩤ ᩁᩢᨭᩛᨷᩣ᩠ᩃ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩅ᩵ᩤ ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨹᩬᩴ᩵​ᨣᩬ᩠ᨿ​ᨯ᩶ᩣ᩠ᩅ​ᨾᩮᩬᩥᨦ ᪨᪨ ᨲᩯ᩵​ᩅ᩵ᩤ​ᨣᩮᩢ᩶ᩣ​ᩉ᩠ᨦᩮᩢ᩶ᩣ​ᨡᩬᨦ​ᨣᩤᩴ​ᩅ᩵ᩤ​ᩁᩢᨭᩛᨷᩣ᩠ᩃ​ᨴᩦ᩵​ᨴᩯ᩶​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨵᩱ᩠ᨿ​ᩐᩣ​ᩃᩩᨠ​ᨣᩤᩴᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ government ᨾᩣᨳᩯ᩠ᨾᨣᩤᩴ​ᨸᩖᩯ​ᩅ᩵ᩤ ᨣᨱ​ᨸᩫ᩠ᨠ​ᨣᩕᩬᨦ ᪨ ᨣᩤᩴ​ᨶᩦ᩶​ᩃᩩᨠ​ᨣᩤᩴ​ᨠᩕᩦ᩠ᨠ​ᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱ κυβερνάω ᨸᩖᩯ​ᩅ᩵ᩤ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨤᩩᨾ​ᩉᩣ᩠ᨦ​ᩈᩮᩬᩥᩋ​ᨡᩬᨦ​ᩁᩮᩬᩥᩋ (ᨶᩣ᩠ᨿ​ᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᩁᩮᩬᩥᩋ) ᨾᩦ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩣ​ᩃᩩᨠ​ᨶᩯ᩠ᩅ​ᨣᩤᩴ​ᩈᩬᩁ​ᨡᩬᨦ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨷᩕᩣᨩ᩠ᨿ᩺ ᨽᩖᩣᨴᩰ ᨴᩦ᩵​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ​ᩅ᩵ᩤ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨶᩦ᩶ ᨣᩴ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩁᩮᩬᩥᩋ​ᨴᩦ᩵​ᩃᩯ᩠᩵ᨶ​ᨻᩱ​ᨶᩱ​ᨴᩃᩮ ᨨᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ ᨣᩴ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᩅ᩵ᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ ᩁᩢᨭᩛᨶᩣᩅᩤ ᪨᪨