Wp/nod/ᨾ᩠ᩅᩃ᩺ᩋᨴᩬᨾ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨾ᩠ᩅᩃ᩺ᩋᨴᩬᨾ

ᨾ᩠ᩅᩃ᩼ᩋᨴᩬᨾ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ: Atomic mass; ᨴᩱ᩠ᨿ: มวลอะตอม) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾ᩠ᩅᩃ᩼​ᨡᩬᨦ​ᩋᨴᩬᨾ​ᩁᩂ​ᩋᩱᨪᩰᨳᩰ᩠ᨷ​ᨡᩬᨦ​ᨵᩣ᩠ᨲᩩ​ᨯᩱᪧ​ ᨣᩴ​ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ ᩉ᩠ᨶ᩠᩵ᩅ᩠ᨿ​ᨾ᩠ᩅᩃ᩼​ᩋᨴᩬᨾ​ᩁᩂ​ᩋᩮᩋᩮᩢ᩠ᨾᨿᩪ (Atomic Mass Unit - AMU) ᪁ ᩋᩮᩋᩮᩢ᩠ᨾᨿᩪ​ᨾᩦ​ᨾ᩠ᩅᩃ᩼​ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩢ᩠ᨷ ᨠᩕᩢ᩠ᨾ᪩ ᨶ᩶ᩣᩴ​ᩉ᩠ᨶᩢᨠ​ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ​ᨶᩦ᩶​ᨯᩱ᩶​ᩃᩩᨠ​ᨶ᩶ᩣᩴᩉ᩠ᨶᩢᨠ​ᨡᩬᨦᩌᩱᨯᩕᩰᨩᩮ᩠ᨶ ᩋᨴᩬᨾ​᪨ ᩁᩂ ᨡᩬᨦ​ᨶ᩶ᩣᩴᩉ᩠ᨶᩢᨠ​ᨤᩣᩁ᩼ᨷᩬᩁ ᩋᨴᩬᨾ᪨​ ᩁᩂ ᨡᩬᨦ​ᨶ᩶ᩣᩴᩉ᩠ᨶᩢᨠ​ᩋᩬᨠᨪᩥᨩᩮ᩠ᨶ ᩋᨴᩬᨾ᪩[1]

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ edit

  1. IUPAC Compendium of Chemical Terminology 2nd ed. the Gold Book) (1997) Online corrected version: 2006