Wp/nod/ᨻᩕᩋᨽᩱ᩠ᨿᨾᨱᩦ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨻᩕᩋᨽᩱ᩠ᨿᨾᨱᩦ

ᨻᩕᩋᨽᩱ᩠ᨿᨾᨱᩦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅᩢᨱ᩠ᨱᨤᨯᩦ​ᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩣᩴᨤ᩠ᨬᩢ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨶ᩠ᨦᩧ᩵ ᨲᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯᩰ᩠ᨿᩫ​ᨻᩕᩈᩩᨶ᩠ᨴᩬᩁᩅᩰᩉᩣ᩠ᩁ (ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩬᩁᨽᩪ᩵) ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨠᩅᩦ​ᩑᨠ​ᨡᩬᨦ​ᨣᩕᩩᨦ​ᩁᩢᨲᨶᨠᩰᩈᩥᨶ᩠ᨴᩕ᩼᪩ ᨲᩯ᩠ᨦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩥᨴᩣ᩠ᨶ​ᨣᩤᩴᨠᩖᩬᩁ​ᨿᩣ᩠ᩅ ᪉᪄ ᩉᩮᩖ᩶ᨾ​ᩈ᩠ᨾᩩ᩻ᨯ​ᨵᩱ᩠ᨿ᪨ ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩅᩮᩃᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨲᩯ᩠ᨦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨷᩴ᩵​ᩁᩪ᩶​ᨶᩯ᩵​ᨪ᩠ᨯᩢ ᨲᩯ᩵​ᨩᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ​ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩬᩁᨽᩪ᩵​ᩁᩮ᩠ᨾᩥ᩵​ᨲᩯ᩠ᨦ᩵​ᨡ᩠ᨶᩧ᩶​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨸᩦ ᨻ.ᩈ.᪂᪃᪆᪄ - ᪂᪃᪆᪅ ᨻᩱ​ᨧ᩠ᨶᩫ​ᩓ᩠ᩅ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨸᩦ ᨻ.ᩈ.᪂᪃᪈᪈ ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅᩮᩃᩣ​ᨾᩮᩥ᩠ᨶ ᪂᪀ ᨸᩦ᪨᪨