Wp/nod/ᨷᩕᨵᩣᨶᩣᨵᩥᨷᨯᩦ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨷᩕᨵᩣᨶᩣᨵᩥᨷᨯᩦ

ᨷᩕᨵᩣᨶᩣᨵᩥᨷᨯᩦ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ: President) ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩵ᩣᩴᩉ᩠ᨶᩯ᩵ᨦᨷᩕᨾᩩᨡ᩺ᨡᩬᨦᩁᩢᨭᩛ᩺ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ ᨴᩦ᩵ᨸᩫ᩠ᨠᨤᩬᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᩁᨷᩬᨷᩈᩣᨵᩤᩁᨱᩁᩢᨭᩛ᩺ ᩋᩢ᩠ᨶᨷᩕᨵᩤᨶᩣᨵᩥᨷᨯᩦᨧᩢᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᨲ᩵ᩣᩴᩉ᩠ᨶᩯ᩵ᨦᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᩃᩮᩥᩬᨠᨲᩢ᩠᩶ᨦ ᨶᩲᩁᨷᩬᨷᨷᩕᨩᩣᨵᩥᨷᨲᩱ᩠ᨿ ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠ᨿᩅᨶᩦ᩶ ᨾᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨴᩦ᩵ᨾᩦᨷᩕᨵᩤᨶᩣᨵᩥᨷᨯᩦᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨾᩩᨡ᩺