Wp/nod/ᨯᩱᩋᩣᨶᩣ ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨶᩣ᩠ᨦᩉᩯ᩠᩵ᨦᩅᩮᩃᩞ᩺

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨯᩱᩋᩣᨶᩣ ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨶᩣ᩠ᨦᩉᩯ᩠᩵ᨦᩅᩮᩃᩞ᩺

ᨯᩱᩋᩣᨶᩣ ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨶᩣ᩠ᨦᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᩅᩮᩃᩞ᩺ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ : Diana, Princess of Wales) ᨾᩦ​ᨻᩕᨶᩣ᩠ᨾ​ᨲᩮ᩠ᨾ​ᩅ᩵ᩤ ᨯᩱᩋᩣᨶᩣ ᨼᩕᩣ᩠ᨶ​ᨪᩮᩞ ᩈᨻᩮ᩠ᨶ​ᨪᩮᩬᩥᩁ᩼ ᪨᪨ ᨷᩈᩪᨲ᩠ᨲᩥ᩼​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵ ᪁ ᨠᩁᨠᨯᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨣ.ᩈ.᪁᪉᪆᪁ ᨴᩦ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨪᩯ᩠ᨶ​ᨯᩕᩥ᩠ᨦ​ᩌᩯᨾ᩼ ᨷᨴᩮ᩠ᩈ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ - ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᩈᩩᩁᨣᩫ᩠ᨲ ᪃᪁ ᩈᩥᨦ᩠ᩉᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨣ.ᩈ.᪁᪉᪉᪇ ᨴᩦ᩵​ᨣᩕᩩᨦ​ᨻᩣᩁᩦ᩠ᩈ ᨷᨴᩮ᩠ᩈ​ᨺᩕᩢ᩵ᨦᩔᩮ ᪨᪨ ᨻᩕᨶᩣ᩠ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻᩕᨩᩣᨿᩣ​ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼​ᩁᩯ᩠ᨠ​ᨡᩬᨦ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᨩᩣ᩠ᨿ​ᨫᩣᩃᩞ᩼​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᩅᩮᩃᩞ᩼ ᨶᩲ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩋᨽᩥᩈᩮ᩠ᨠ​ᩈᩫ᩠ᨾᩁᩫ᩠ᩈ​ᨶᩲ​ᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪉᪈᪁ ᩓ​ᨯᩱ᩶​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨶᩱ​ᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪉᪉᪆ ᪨᪨ ᨻᩕ​ᨶᩣ᩠ᨦ​ᨴᩕᩫ᩠ᨦ​ᨯᩣᩴᩁᩫ᩠ᨦ​ᨻᩕ​ᨿᩫ᩠ᩆ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᨶᩣ᩠ᨦ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᩅᩮᩃᩞ᩼​ᩃᩣᩴ​ᨯᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵ ᪉ ᨡᩬᨦ​ᩈᩉᩁᩣᨩ​ᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼ ᪨᪨ ᩈᩨ᩵​ᨾ᩠ᩅᩃ​ᨩᩫ᩠ᨶ​ᩓ​ᨷᨩᩣᨩᩫ᩠ᨶ​ᨴᩢᩗᩣ᩠ᨿ​ᨾᩢ᩠ᨠ​ᨪᩬᨷ​ᨴᩦ᩵ᨧᩢ​ᩁ᩶ᩬᨦ​ᨻᩕ​ᨶᩣ᩠ᨦ​ᩅ᩵ᩤ « ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᨶᩣ᩠ᨦ​ᨯᩱᩋᩣᨶᩣ » ᨲᩯ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨴᩯ᩶​ᩓ᩠ᩅ​ᨩᩨ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨷᩴ​ᨳᩪᨠ​ᨲ᩶ᩬᨦ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨴᩂᩈᨯᩦ ᪪᪨

ᨯᩱᩋᩣᨶᩣ ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨶᩣ᩠ᨦᩉᩯ᩠᩵ᨦᩅᩮᩃᩞ᩺