Wp/nod/ᨩᩦᩅᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨩᩦᩅᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ

ᨩᩦᩅᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: Biology) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᨶ᩻ᩯᨦ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦᨡᩬᨦᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨲ (natural science) ᨴᩦ᩵ᩆᩧᨠ᩠ᩇᩣᨠ᩠᩵ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨷᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ ᩓᩈᩥ᩠᩵ᨦᨾᩦᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ ᨪᩧ᩠᩵ᨦᩁ᩠ᩅᨾᨳᩮᩥ᩠ᨦ ᨣᩕᩰ᩠ᨦᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ ᨠᩣ᩠ᩁᨿᩮ᩠ᨿᩡᨠᩣ᩠ᩁ ᨠᩣ᩠ᩁᨧᩕᩮᩥ᩠ᨶᨲᩮᩥ᩠ᨷᨲᩰ ᨳᩥ᩠᩵ᨶᨠᩴᩣᩉ᩠ᨶᩮᩥᨯ ᩅᩥᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣᨠᩣ᩠ᩁ ᨠᩣ᩠ᩁᨠᩕᨧᩣ᩠ᨿᨻᩢᨶ᩠ᨵᩩ᩺ ᩓᩋᨶᩩᨠᩕᩫ᩠ᨾᩅᩥᨵᩤ᩠ᨶ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩆᩧᨠ᩠ᩇᩣᨶᩲᨣᩪ᩵᩻ ᨦᩯ᩵ᨾᩩᨾᩈᩥ᩠᩵ᨦᨾᩦᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨣᩴᩤᩅ᩵ᩤ ᨩᩦᩅᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ (Biology) ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨣᩴᩤᨠᩕᩦ᩠ᨠ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨣᩴᩤᩅ᩵ᩤ "bios" ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᩈᩥ᩠᩵ᨦᨾᩦᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ ᩓ "logos" ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ ᩅᩥᨩᩣ ᨣᩨᩅ᩵ᩤ ᨠᩣ᩠ᩁᩆᩧᨠ᩠ᩇᩣᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩦᩉᩮ᩠ᨲᩩᨹᩫ᩠ᩃ