Wp/nod/ᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿ

ᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ (ᨣᩤᩴᨿ᩠ᩅᩁ) ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨶᩢ᩠᩶ᨶᨾᩦ ᪂ ᩅᩥᨵᩦ ᨤᩨ ᨶᩧ᩠᩵ᨦᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᪨ ᩓᩈᩬᨦᨤᩨᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ ᪨᪨ ᨲᩣ᩠ᨾᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱᨷᩯ᩠ᨷᨷᩮᩢ᩶ᩣᨶᩢ᩠᩶ᨶᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨡ᩠ᨿᩁᨣᩴᩤᨿ᩠ᩅᩁᨯᩱ᩶ᩈ᩠᩶ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩫᨯ ᪨ ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩤ ᨶᩲᩈ᩠ᨾᩱ᩻ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅᨶᩦ᩶ ᨤᩬᨾᨽᩥ᩠ᩅᨴᩮᩬᩥᩁ᩼ᨣᩴᨿᩢ᩠ᨦᨷᩴᨾᩦᩁᨷᩫ᩠ᨷᩉᩨ᩶ᩈᨯᩯ᩠ᨦᨹᩫ᩠ᩃᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ ᪨᪨ ᨲᩮ᩠ᨾᩅ᩵ᩤᨲ᩠ᩅᩫᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾᨶᩢ᩠᩶ᨶᨾᩦᨣᩮᩢ᩶ᩣᨠᩣᩴᨶᩮᩥ᩠ᨭᩃᩩᨠᩃᩣ᩠ᨿᩈᩨᨴᩱᨡᩬᨦᨻᩬᩴ᩵ᨡᩩᩁᩁᩣ᩠ᨾᨠᩣᩴᩉᩯ᩠ᨦ ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩤᨣᩴᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨻᩥᩔᩮᨳᩯ᩠ᨾᩉᩖᩣ᩠ᨿᨲ᩠ᩅᩫ ᨶᩢ᩠ᨠᩉᩖᩮᩬᩥᩋᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅᨶᩦ᩶ ᪨ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᨶᩦ᩶ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨩᩲ᩶ᨴᩯ᩠ᨶᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨾᨪᩨ᩵ᩃᩮᩥ᩠ᨿᨷᩴᨯᩱ᩶ ᨲᩯ᩵ᨧᩢ᩠ᨠᨲ᩶ᩬᨦᨯᩢ᩠ᨯᨷᩕᩯᩋᨱᩩᩃᩰᩫ᩠ᨾᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᪨᪨

ᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨻᩕ᩠ᨿᨷᨲ᩠ᩅᩫᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ edit

ᩃᩩ᩵ᨾᨶᩦ᩶ᨧᩢᨧᩤᨡᩱᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨯᩢ᩠ᨯᨷᩕᩯᩃᩩᨠᨲ᩠ᩅᩫᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᪨᪨

ᨻ᩠ᨿᩢᨬᨩ᩠ᨶ edit

ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
 
 
 
 
 
 
 
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
 
 
 
 
 
 
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨮ ᪨ ᨭᩛ
ฑ, ฎ, ด
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨿ
อฺย, อย
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ

ᨻ᩠ᨿᩢᨬᨩ᩠ᨶᨪᩬ᩶ᩁ edit

ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨬ᩠ᨬ ญฺญ, ญญ
ᨷᩕ บฺร, ปฺร, ปร
ᨻᩕ พฺร, พร
ᨶᩣ นา
สฺส, สส
แล
ᩓ᩠ᩅ แล้ว
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᩉ᩠ᨦ หง
ᩉ᩠ᨬ หฺญ, หญ
ᩉ᩠ᨶ หฺน,​ หน
ᩉ᩠ᨾ หฺม, หม
ᩉ᩠ᨿ หย
ᩉᩕ หฺร, หร
ᩉᩖ หล
ᩉ᩠ᩅ หว

ᩈᩕ edit

ᨵᩢᨾ᩠ᨾ​᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
อ, อะ
ᩋᩣ อา
ᩋᩥ ᪨ ᩍ อิ
ᩋᩦ ᪨ ᩎ อี
ᩋᩧ อึ
ᩋᩨ อื
ᩋᩩ ᪨ ᩏ อุ
ᩋᩪ ᪨ ᩐ อู
ᩋᩮᩡ ᪨ ᩋᩮᩢ เอะ
ᩋᩮ ᪨ ᩑ เอ
ᩋᩯᩡ ᪨ ᩋᩯᩢ แอะ
ᩋᩯ แอ
ᩋᩰᩡ โอะ
ᩋᩰ ᪨ ᩒ ᪨ ᩋᩮᩣ โอ
ᩋᩣᩴ อำ
ᩋᩱ ไอ
ᩋᩲ ใอ
ᩋᩮᩢᩣ เอา


สือไทคำยวน เปนแบบเขียนเซิ่งไช้สือไธยเขียนคำยวน โดยขีดเขียนในรูปแบบปริวัตต์

เสียงแผ (พยัญชนะ) edit

สือเสียงร่วมเมือง(IPA) สือไทคำยวน
เสียงต่ำ/เสียงสูง
k
ค / ก
h
ฮ,ร / ห
ʔ
ŋ
ง / หง*
c
ช / จ
s
ซ,ฌ / ส,ฉ,ศ,ษ
j
อย
ɲ
ญ,ย / หญ*, หย
t
ท / ต,ฏ
ธ,ฒ / ถ,ฐ
d
ด,ฑ
n
น, ณ / หน*
l
ล,ฬ / หล*
p
พ / ป
ภ,พร / ผ
f
ฟ / ฝ
b
m
ม / หม*
w
ว / หว*
x
ฅ,ฆ,คร / ข,ฃ,กร
  • คำหมาย: * เพื่อออกเสียงบอง(วัณณยุกต์)แห่งคำยวนหื้อกุ้ม จักต้าปุ่นเปนสองแบบเสียง

เสียงบอง (วัณณยุกต์) edit

เสียงตี่ 1(สามัญ) 2(เอก) 3(โท) 4(**) 5(ตรี) 6(จัตวา)
แซง คา ก่า ค่า ก้า ค้า กา
ซา ส่า ซ่า ส้า ซ้า สา
พี (อ้วนพี) ปี่ (ปี่) พี่ (พี่) ปี้ (ตั๋ว,แสตมป์) พี้ (กระพี้) ปี (ปี,ปลี)
  • คำหมาย: ** เสียงนี้เปนเสียงเซิ่งคำไธยบ่มี ย้อนหย่างนี้ จิ่งต้าปุ่นเสียงแผเปน 2 เสียง

เสียงหาง (ตัวสะกด) edit

มีสองเสียง คือ เสียงเขย (ตัว อ(แม่ก กา),ง,ย,น,ม,ว)แล เสียงหับ (ตัว ก,ด,บ)

เสียงแท้ (สระ) edit

เขียนเหมือนคำไธยแหมะหมด แต่มีซำตัวเซิ่งเขียนหบ่เหมือน หย่าง เสิกะ(ศึก,สงคราม) ช่าว