Wp/nod/ᩌᩬᨷᨷᩥ᩠ᨴ​ (ᩉ᩠ᨶᩢ᩠ᨦᩈᩨ)

< Wp‎ | nod
(Redirected from Wp/nod/ฮอบบิท (พับ))
Wp > nod > ᩌᩬᨷᨷᩥ᩠ᨴ​ (ᩉ᩠ᨶᩢ᩠ᨦᩈᩨ)

ᩌᩬᨷᨷᩥ᩠ᨴ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ The Hobbit, There and Back Again) ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩥᨿᩣ᩠ᨿᨼᩯ᩠ᨶᨴᩣᨪᩦᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋᩃᩋ᩵ᩬᩁ ᪨᪨ ᨤᩫ᩠ᨶᨲᩯ᩠᩵ᨦ​ᨤᩨᨶᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩁ​ᨩᩣ᩠ᩅᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ ᨩᩮ. ᩋᩣᩁ᩼. ᩋᩣᩁ᩼. ᨵᩰᩫ᩠ᩃᨤᩦ᩠ᨶ ᪨᪨ ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᨶᩦ᩶ᨯᩱ᩶ᨻᩥᨾᩛ᩼ᨡᩣ᩠ᨿᨶᩲᨸᩦ ᪁᪉᪃᪇ ᩓᨿᩢ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨾᩢ᩠ᨠᨪᩬᨷᨡᩬᨦᨤᩫ᩠ᨶᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᩁᩬᨯ​ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶ ᨪᩣᩴ᩶ᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᨿᩢ᩠ᨦᨶᩢ᩠ᨷᩅ᩵ᩤᨸᩮ᩠ᨶᨶᩥᨿᩣ᩠ᨿᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋᩃᩋ᩵ᩬᩁᨴᩦ᩵ᨯᩦᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᨶᩧ᩠᩵ᨦᨡᩬᨦᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᪨᪨