Wp/nod/ห้องนอน

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ห้องนอน

ห้องนอน (อังกฤษ: bedroom) เปนห้องส่วนตัวที่ฅนส่วนนักไช้นอนในยามกลางฅืน คาว่าไช้พักผ่อนในยามกลางวัน มนุษย์ใช้เวลานอนมอก 1 ส่วน 3 ของชีวิต และส่วนนักเมื่อมนุษย์จักนอน จักเลือกห้องนอนเปนที่นอน ห้องนอนจักต้องมีชองนอนจึ่งจักถือว่าเปนห้องนอนได้ ห้องนอนมีหลากหลายรูปแบบ โดยมีตั้งแต่แบบเรียบง่ายจนรอดแบบหรูหรา สิ่งของอื่นเซิ่งมักอยู่ในห้องนอนได้แก่ ตู้เสื้อผ้า เผินข้างชอง เผินเครื่องแป้ง เปนต้น บัดเดียวนี้ ในประเทศเซิ่งมีฅวามพัฒนาสูง ในเรือนที่มีห้องนอนหลายห้องนั้น ห้องนอนมักจักเชื่อมติดกับห้องน้ำทวย การที่มีห้องนอนเชื่อมติดกับห้องน้ำนั้น บ่ได้เริ่มขึ้นก่อนหน้าช่วงกลางรอดช่วงปลายของศตวรรษธี 20