Wp/nod/หน้าเค้า

< Wp‎ | nod
Wp > nod > หน้าเค้า
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านบทความในวิกิพีเดียภาษาคำเมืองนี้ เชิญติดตั้งฟอนต์ที่ Alan Wood's Tai Tham (Lanna) Unicode ดาวน์โหลด ศึกษาวิธีการพิมพ์ แล้วเริ่มต้นเขียนบทความได้เลย

ᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦᩁᩢ᩠ᨷᨲᩬ᩶ᩁ-ᨡᩮᩢ᩶ᩣᩈᩪ᩵ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨣᩴᩣᨾᩮᩥᩬᨦ

ᩁᩢ᩠ᨷᨲᩬ᩶ᩁ

Wikipedia-Lanna-Logo.png

ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨽᩣᩇᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᨡᩴᩬᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦᨲ᩶ᩬᩁᩁᩢ᩠ᨷᨴ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩮᩢ᩶ᩣᨾᩣᨡ᩠ᨿᩁᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨶᩱᩉ᩠ᨶᩦ᩶ ᨽᩣᩇᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᨩ᩠ᩅ᩵ᩣᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩇᩣᨡᩬᨦᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩥᩬᨦᨲ᩶ᩬᨦᨩ᩠᩵ᩅ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣᩅᩱ᩶ᩉᩨ᩶ᨯᩦ ᨾᩣᨩ᩠᩵ᩅ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶᨡ᩠ᨿᩁᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨶᩮᩥ᩶ᩬ ᨣᩕᩰᩫ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨽᩣᩇᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᨲᩢ᩠᩶ᨦᨣᩖᩮᩢ᩶ᩣᨾᩣᨯᩱ᩶ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨸᩦᨶᩢ᩠ᨠᨣᩯ ᨲᩢ᩠᩶ᨦᨧᩲᨧᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨴᩫ᩠ᩅᨻᩱ ᨡᩴᩬᨩᩮᩥ᩠ᨶᨾᩣᨩ᩠᩵ᩅ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶᨡ᩠ᨿᩁᨶᩢ᩠ᨠ᩻ ᩉᩨ᩶ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨡᩬᨦᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩥᩬᨦᨾᩦᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩖᩣ᩠ᨠᩀᩢ᩠᩵ᨦᨽᩣᩇᩣᩋᩨ᩠᩵ᨶᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶ


  • ᨾᩨ᩶ᨶᩦ᩶ᩁᩮᩢᩣᨾᩦ ᪉᪈ ᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩓ᩠ᩅ

ᩁᩪ᩶ᨠᩴ᩵ᩬᩅ᩵ᩤEdit

ᨻᩕᨿᩣᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿᨯᩱ᩶ᨸᩯ᩠ᨦᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿᨡᩥ᩠᩶ᨶᨠ᩠᩵ᩅᨾᨯᩬ᩠ᨿᨴᩬᨦᨶᩱᨸᩦᩈᩢᨠ᩠ᨠᩁᩣᨩᨯᩱ᩶ ᪖᪒᪔ ᨲᩫ᩠ᩅ

ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨶᩲᨣᩴᩣᩋᩨ᩠᩵ᨶEdit

นอกจากคำเมืองแล้ว วีคีเพเดียยังมีข้อคำไนคำอื่น แหมะ 250 คำไฅว่โลก วีคีเพเดียเซิ่งมีมอกใหย่ คือ

kac: kjh: kok: kri: mcq: non: non: nrn: pes: pny: prg: pt-br: sla: sv-vrm: taigi: