Wp/mnp/Siǎ uǒ̤ng-cióng gâ̤ sŏ̤-mêng

< Wp‎ | mnp
Wp > mnp > Siǎ uǒ̤ng-cióng gâ̤ sŏ̤-mêng

Giū-bǎng-bǒ̤ng ngiè-mīng gâ̤ Tê-ngiè gâ̤ lī-cǔ(舊版本頁面嗰羅馬字頭頁嗰例子):https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/mnp/Tê-ngiè
Séng-bǎng-bǒ̤ng ngiè-mīng gâ̤ Tê-ngiè gâ̤ lī-cǔ(新版本頁面嗰羅馬字頭頁嗰例子):https://incubator.m.wikimedia.org/wiki/Wp/mnp/Tê-ngiè
---
假今書寫文章嗰時候請使建寧羅馬字嗰舊拼法,若有相關新拼法的意見可在本頁討論頁留言。
---
Cǐ-píng uǒ̤ng-cióng siǎ-làu ǐ-hē, niōng gǐ-dă̤ gá-iò̤ng hó̤ng-lṳ̄. 蜀篇文章寫落以後,讓記得加上分類。
---
文章嗰書寫需遵從維基規範。