Wp/mnp/Cṳ̆ gâ̤ Gĭ-dău-uǒng

< Wp‎ | mnp
Wp > mnp > Cṳ̆ gâ̤ Gĭ-dău-uǒng

Cṳ̆ gâ̤ Gĭ-dău-uǒng:

Uòi-gŏ̤-nêng gâ̤ Dá da̿u tíng ciōng,
Ngṳ̄ing nì gâ̤ miâng nă nêng có̤ng ca̿ se̿ng,
Ngṳ̄ing nì gâ̤ gŏ ŏ̤ da̿u.
Ngṳ̄ing nì gâ̤ séng-i̿ ca̿-chĕng da̿u si̿-gáing,
su̿-siōng da̿u tíng ciōng ca̿-chĕng ĭ-búing.
Uòi-gŏ̤-nêng nì-nì gâ̤ liông-chău géng-diáu nă uòi,
Mĭng-tiāu uòi-gŏ̤-nêng ki̿ng gâ̤ ca̿i,
su̿-siōng uòi iă mĭng-tiāu nêng ki̿ uòi gâ̤ ca̿I ĭ-búing,
Ēng niōng nă uòi-gŏ̤-nêng pōng-diō̤ chi̿ uòi gâ̤ dī,
Niōng giù uòi pī-tiāu ŭ ciă ŏ̤ gṳ̆,
Éng-ṳē gŏ lò̤, gṳ̆ing-ba̿ng, ĕ̤ng-iāu, dú sī nì gâ̤,
Cì-dā̤ da̿u diău-diău dō-dō.