Wp/mnp/Îng-běng-kṳ́

< Wp‎ | mnp
Wp > mnp > Îng-běng-kṳ́

Cháng-kǎu Mâing-bă̤-ngṳ̌ Hu̿ing-cī gâ̤ bǎing-bǒ̤ng. / 參考閩北語漢字嗰版本。


Îng-běng-kṳ́ (延平區) sī Dô̤ng-uǎ Nêng-měng Gō̤ng-uǎ-gŏ Hŭ-gṳ̿ing-săing Nâng-běng-chī à-tê gŭing-lĭ gâ̤ cì ciă kṳ́.

Îng-běng-kṳ́ da̿u gǔ-lǎu ě cǎ Nâng-běng-gṳ̄ing (南平縣), sī Îng-běng-hǔ (延平府) gâ̤ siǔ-hǔ. Îng-běng nêng gâ̤ mǔ-ngṳ̌ ě cǎ Îng-běng gúing-dī (延平官事). Gṳ̀ sī Gúing-dī gâ̤ cì cě̤ng hóng-ngṳ̂ing, ēng sī Mâing-bă̤-ngṳ̌ gâ̤ hóng-ngṳ̂ing.