Wp/mnc/hiya gurun

< Wp‎ | mnc
Wp > mnc > hiya gurun

hiya gurun (nikan gisun : 夏, BC 2070ci aniya ~ BC 1600ci aniya) serengge julgei dulimbai gurun de taksiha seme gūnire ulabun i emke gurun. uttu hiya gurun fonde jaka sererakū jakade te suduri i takaburakū.

hiya gurun

suduri edit

ejebun be dahame sunja di(帝) i emu di yoo ejen i fonde amba muke ilifi erebe ioi(禹) muke dasaha. ere faššan takame šun ejen akū oho manggi goloi beise imbe soorin de tebufi hiya hargašan arafi 17 jalan siraha. ioi hafan be sure irgen de inu buki gūniha damu goloi beise erebe fudarame ioi i haha jui ki(啓) be soorin de tebuhe. ere baita ebsi goloi beise wang be tebure durun nakame wang i juse wang be sirara durun deribumbi. 17ci ejen giyei(桀) i erin de dasan ehelefi irgen jobolome šang gurun i tang wang ni gukumbi.

inu hūla edit